Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Péče o životní prostředí ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Péče o životní prostředí
uzávěrka:  31.1.2020
vyhlašovatel:  Krajský úřad Pardubického kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Dotační prostředky budou poskytovány pouze na n e i n v e s t i č n í akce.
Konkrétní témata nejsou pro rok 2020 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na
- péči o vodní toky a vodní plochy,
- péči o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci,
- péči o cenné botanické či zoologické lokality,
- likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů,
- odstraňování migračních překážek pro živočichy.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz