Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
uzávěrka:  31.1.2020
vyhlašovatel:  Krajský úřad Pardubického kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Podporovanými aktivitami jsou veškeré činnosti sociálního charakteru, jež nejsou taxativně vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, např. dobrovolnictví, integrace sociálně vyloučených osob do společnosti včetně cizinců a příslušníků národnostních a etnických menšin, pracovní uplatnění pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, práce s rizikovou mládeží, pomoc osobám v krizi, prevence kriminální činnosti, podpora multikulturních aktivit, podpora vzdělanosti cizinců a příslušníků národnostních a etnických menšin, prevence užívání drog, podpora zvyšování kvality péče, podpora pečujících osob.
V rámci protidrogové politiky jsou podporovány tyto aktivity: programy zaměřené na léčbu uživatelů legálních drog, vzdělávání v oblasti prevence užívání drog, mapování drogové scény. V rámci prevence kriminality jsou podporovány tyto aktivity: probační programy, programy sekundární a terciární prevence kriminality dětí a mladých dospělých, přímá práce s delikventní a predelikventní mládeží, programy zaměřené na přímou práci s recidivisty.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz