Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora studia studentů - krajanů trvale žijících v zahraničí ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora studia studentů - krajanů trvale žijících v zahraničí
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Hlávkova nadace
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (dále jen NJMZH) vypisuje tímto program podpory studia studentů - krajanů trvale žijících v zahraničí (dále jen "PPS"), na veřejných vysokých školách se sídlem v Praze s nástupem do studia v akademickém roce 2020 - 2021. O podporu mohou žádat studenti - krajané, kteří byli řádně přijati do bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu vyučovaného v českém jazyce v prezenční formě studia na pražské veřejné vysoké škole, a to ve standardní době studia bez ohledu na jeho oborové zaměření. Záštitu nad tímto programem podpory poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Program podpory studentů - krajanů od NJMZH obsahuje bezplatné ubytování v Hlávkově koleji v Praze po standardní dobu studia v souladu s harmonogramem studijního programu, příspěvek na pořízení předepsaných studijních pomůcek vždy na začátku akademického roku podle rozhodnutí NJMZH, úhradu cestovních nákladů jedné cesty z místa bydliště do Prahy a zpět v akademickém roce. NJMZH může poskytnout studentovi zvláštní odměnu za vynikající výsledky ve studiu. Ze strany vysoké školy bude na základě dohody s NJMZH studentovi poskytnuto stipendium v souladu s vnitřními předpisy této veřejné vysoké školy.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz