Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
uzávěrka:  15.9.2020
vyhlašovatel:  Ministerstvo životního prostředí ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výzvu č. 2/2020 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 115 170 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Cílem Výzvy je podpora realizace adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

V rámci Výzvy jsou oprávněnými žadateli fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky. Výzva je vyhlášena jako průběžná.

Termín zahájení příjmu žádostí je 1. 6. 2020 a ukončení příjmu žádostí 15. 9. 2020. V případě vyčerpání finanční alokace bude příjem žádostí ukončen dříve.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz