Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Vyhlášení Hlavního grantového řízení pro organizace na rok 2021 z veřejné sbírky Světluška ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Vyhlášení Hlavního grantového řízení pro organizace na rok 2021 z veřejné sbírky Světluška
uzávěrka:  30.9.2020
vyhlašovatel:  Nadační fond Českého rozhlasu
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2021 (HGŘ) za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška.

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ (pravidla).

Kdy se podávají žádosti?

Příjem žádostí: 7. srpna - 30. září 2020 (24:00)

Minimální výše podpory: 100 000 Kč (maximální výše podpory není stanovena)

Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejdéle do 31. 12. 2021

Jak se podávají žádosti?

Do HGŘ na rok 2021 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu. Vymezení grantových programů najdete v pravidlech. Podat žádost je možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty.

Jaké jsou změny v HGŘ 2021 oproti minulému roku?

Díky téměř 70% návratnosti dotazníkového šetření mezi stávajícími žadateli v HGŘ, které probíhalo v termínu od 14. do 24. července 2020 a jehož cílem bylo zmapovat potřeby organizací a změn ve financování pro rok 2021, jsme získali cennou zpětnou vazbu a podněty k nastavení HGŘ 2021.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz