Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Akční granty programu Active Citizens Fund ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Akční granty programu Active Citizens Fund
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Nadace OSF
kontakt:  Veronika Řehořková (veronika.rehorkova@osf.cz)
typ podpory:  Grant, Dotace

Každý, kdo se už více jak rok snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo kdo ve svém okolí rozvíjí občanské aktivity a spolupráci, může od 15. 12. 2020 podat žádost o grant na lokální iniciativy či jednorázové místní akce. Cílem akčních grantů je nejen podpora občanské společnosti, ale také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství.

Výzva cílí na méně zkušené organizace, které mají chuť a energii získat nové zkušenosti s přípravou grantových žádostí a posílit tak svoji kapacitu. Zkušenosti s podáváním žádostí o grant tedy nejsou podmínkou, rozhodující je lokální působnost. Pro vyhodnocení toho, zda je organizace vhodným žadatelem, slouží jednoduchý dotazník, který naleznete v závěru tohoto dokumentu: https://mgwdata.net/norwayfunds/prod/uploads/2020/12/Active-Citizen-Fund_Akcni-granty.pdf. Podmínkou pro podání žádosti je, že žadatel je registrován nejméně jeden rok jako nezisková organizace v České republice.

Podpořeny budou projekty, které reagují na aktuální potřeby a výzvy na místní úrovni a současně se zaměřují na:

- Občanskou participaci, tj. zapojování občanů do plánování a rozhodování na úrovni obce a do aktivit ve veřejném prostoru
- Advokační a watchdogové aktivity, tj. monitorování činnosti a rozhodování politiků a úředníků, obhajobu veřejných zájmů, boj proti korupci
- Zmocnění znevýhodněných skupin, tj. vyšší zapojení znevýhodněných skupin do rozhodování o veřejných záležitostech a větší znalost veřejnosti o potřebách těchto skupin

Akční granty ve výši od 1 000 do 3 000 eur budou rozděleny na projekty v délce 1–12 měsíců. Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do konce daného čtvrtletí (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12. daného roku), resp. do vyčerpání alokace na daný rok. První termín uzávěrky pro příjem žádostí o grant je 31. 3. 2021, poslední termín pro příjem žádostí je 30. 6. 2023.

Více informací naleznete v sekci Dokumenty pro žadatele: https://www.activecitizensfund.cz/stahnete-si/ a v tabulce Plánované grantové výzvy do konce programu Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/

Konzultace pro zpracování žádostí jsou poskytovány e-mailem nebo telefonicky po celou dobu trvání výzvy. Zde jsou kontakty na koordinátorky programu:
Veronika Řehořková: veronika.rehorkova@osf.cz, 226 227 736
Hana Slunská: slunska@vdv.cz, 605 754 826
Khrystyna Verbytska: khrystyna.verbytska@osf.cz, 226 227 710

Do předmětu e-mailu uveďte „Konzultace k akčním grantům“
 Více informacívíce informací

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz