Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy
uzávěrka:  23.4.2021
vyhlašovatel:  Krajský úřad Olomouckého kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Žádosti se podávají od 6. 04. 2021 do 23. 04. 2021 přes portál komunikace pro občany elektronicky a následně v papírové formě na podatelnu Krajského úřadu. https://www.olkraj.cz/portal-komunikace-pro-obcany-formulare-zadosti-cvicna-zadost-manual-pro-vyplneni-zadosti-cl-4379.html

Cílem dotačního programu je podpora aktivit ve prospěch životního prostředí
a zemědělství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je snaha zabezpečení existence sítě záchranných stanic pro živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě.


Typy podporovaných aktivit:

částečná úhrada výdajů pro handicapované živočichy spojených s odchytem, převzetím, veterinárním vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a výdajů spojených s dopravou při uvedených činnostech vzniklých do 31. 12. 2021.

 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz