Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
uzávěrka:  30.4.2021
vyhlašovatel:  Krajský úřad Libereckého kraje
kontakt:  Bc. Petra Pozdníčková (petra.pozdnickova@kraj-lbc.cz)
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80
Tel:485226428
typ podpory:  Grant, Dotace

Podpora bude poskytována v následujících oblastech:

Aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů,
vznik a provoz RE-USE center v obcích,
vznik a provoz prodejen „bez obalu“
opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů, zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní náklady provozovny, náklady na publicitu),
pořízení domácích kompostérů,
pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady,
pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů,
zlepšení provozu zařízení (provozovaných) k využití bioodpadů z údržby zeleně.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz