Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > 34. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
34. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace
uzávěrka:  1.10.2021
vyhlašovatel:  Ústecká komunitní nadace
kontakt:  Petr Veselý (petr@komunitninadace.cz)
Karla IV. 400/11, 400 03 Ústí nad Labem
Tel:731474577
typ podpory:  Grant, Dotace

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v rámci programu "Lidé a místo – posilování vztahu k místu", "Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti" a "Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti". Projekty mohou podávat i neformální občanské iniciativy.
Vyplněnou žádost se všemi povinnými náležitostmi můžete pouze! ve formě on-line formuláře elektronicky podat nejpozději do uzávěrky příjmu žádostí: pátek 1. říjen 2021

Realizační období: Výzva je vyhlášena pro projekty realizované v období od 1. ledna 2022 až do 31. prosince 2022.

• maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 50 000 Kč.

Oprávnění žadatelé: Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy a vybrané typy neziskových organizací registrované v ČR (více v dokumentu Pravidla pro získání nadačního příspěvku na webu nadace):

Oblasti podpory: V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem v následujících oblastech podpory:
Grantový program „Lidé a místo – Posilování vztahu k místu“
1. Moje obec, můj kraj, můj domov - budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image.
2. Tady to žije - vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti.
3. Naše obec – naše věc - dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly.
Grantový program "Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti"
1. Budu dobrý, buďme dobří - Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.
2. Žijeme spolu - Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti.

Grantový program "Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti"
1. Mladým otevřeno - Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora mládežnických iniciativ.
2. Udržitelná budoucnost - Podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení.

Informace pro žadatele: individuální osobní či telefonické konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout na období od 1. do 17. září 2021, a to s programovým manažerem panem Petrem Veselým, tel. 731 474 577, e-mail. petr@komunitninadace.cz. Od 27. do 30. září 2021 lze projektové záměry konzultovat pouze již telefonicky.
 Více informacívíce informací

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz