Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky > Výsledky udílení ceny PROROK - projekt roku ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Výsledky udílení ceny PROROK - projekt roku

11. 3. 2002 - PRAHA [Econnect]

Ve čtvrtek 7. 2. 2002 byla v Praze v Baráčnické rychtě udělena cena PROROK - projekt roku pro nejlepší projekt nestátních neziskových organizací za rok 2001. V pořadí již druhý ročník ceny PROROK vyhlašují společně Nadace Civilia, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Via a Nadace Open Society Fund. Nadace - vyhlašovatelé ceny PROROK - podpořily za rok 2001 téměř 2000 projektů celkovou částkou bezmála 187 mil. Kč.

Cílem ceny je ukázat přínos jednotlivých projektů nestátních neziskových organizaci, vzbudit zájem široké veřejnosti o kladné výsledky projektů a motivovat další organizace a občanské iniciativy k novým aktivitám. Mezi základní kritéria hodnocení projektu patří zejména jeho dopad - co projekt mění a umožňuje, jaké nové prvky a metody využívá a též jeho přínos pro danou lokalitu.

V rámci udílení cen PROROK - projekt roku byla udělena také cena Benjamin. Ocenění je udělováno nestátní organizaci vzniklé v období 1999 - 2001 za vynikající realizaci projektu. V letošním roce vyhlašující organizace nominovali na cenu PROROK - projekt roku následující NNO a jejich projekty:

 • Středisko Diakonie ČCE Betlém, Klobouky u Brna
  Nastartování rozvoje individuálního dárcovství

 • Občanské sdružení Dětí a mládeže Začít spolu, Broumov
  Komunitní centrum Broumov

 • Řád rytířů bílého kříže, Želivec
  Revitalizace bývalého kosteleckého panství

 • ČSOP Spálené poříčí
  Vybudování parku a dětského hřiště ve Spáleném Poříčí

 • Občanské sdružení Pod křídly, Valašské Meziříčí
  Dům na půl cesty a chráněné bydlení pro děti z pěstounských rodin

 • Sdružení romských občanů, Lysá nad Labem
  Naděje budoucnosti - romské komunitní centrum

 • Občanské sdružení Naděje, Praha
  Dům pokojného stáří Záběhlice

 • P-centrum, Olomouc
  Chráněná řezbářská dílna

 • Občanské sdružení Nesehnutí, Brno
  Zaostřeno na hypermarkety

 • Ekologický právní servis, Brno
  Občanské právní hlídky

 • Společnost při ČT Člověk v tísni, Praha
  Jeden svět 2001

 • Historicko-vlastivědný spolek v Odrách, Klokočov
  Obnova drobné církevní architektury v Klokočově

 • Občanské sdružení Vzájemné soužití, Ostrava
  Vzdělávání dětí z chudých romských komunit

 • Církevní základní škola Přemysla Pittra, Ostrava
  Sociální práce ve školní praxi

 • Cheiron T, Tábor
  Provoz komunitního centra Cheiron T v Táboře

 • Občanská poradna Brno
  Občanské poradenství

Na cenu PROROK v kategorii Benjamin byly nominovány tyto projekty NNO:

 • ARS AEQUI et BONI, Praha
  Hlídka práv občana spotřebitele

 • Okrašlovací spolek Veverská Bítýška
  Obnova cholerového hřbitova

 • Občanské sdružení KOLEJ v JEDNOM KOLE, Jičín
  Alternativní komunikační a tvůrčí prostor pro mladé lidi v Jičíně - Jezuitská kolej

Vítězem ceny PROROK se stal projekt Chráněného bydlení pro děti z pěstounských rodin občanského sdružení Pod křídly.
Sdružení založila rodina, která vedle svých čtyř synů vychovává devatenáct dětí v pěstounské péči. Chráněné bydlení je nový způsob, jak řešit těžkou situaci, ve které se zletilé děti z pěstounských rodin ocitají, když musí rodinu opustit. Sdružení pro ně a s jejich pomocí buduje domky v okolí původního domova, které jim umožní zůstat i nadále poblíž pěstounské rodiny nebo se adaptovat na přechod k samostatnému životu.

Druhou cenu získal projekt Občanských právních hlídek organizace Ekologický právní servis.
OPH, které působily během zasedání MMF a Světové banky v Praze v roce 2000, jsou novou formou zapojení občanů - dobrovolníků do veřejného dění: vystupují jako nezávislí pozorovatelé situací, v nichž určitá skupina při vyjadřování svého názoru vstupuje do kontaktu se silovými složkami státního aparátu. OPH přispěly k rozšíření právního povědomí občanů, k tlumení konfliktů a násilí a ke kontrole působení policie.

Třetí cenu hodnotící komise udělila projektu Ekocentra ČSOP Spálené Poříčí Plánování a výstavba parku.
Ekocentrum přizvalo k plánování i realizaci parku místní veřejnost a dokázalo ji skvěle motivovat k účasti, a proto je jejich práce modelovým příkladem dobře zvládnutého zapojení veřejnosti do plánování rozvoje města.

Zvláštní cenu PROROK dostal Festival dokumentárních filmů Jeden svět obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni.
V roce 2001 proběhl již třetí ročník festivalu zaměřeného na problematiku lidských práv: na 127 projekcích se promítalo 89 filmů z 36 zemí. Jen v Praze festival navštívilo 11 800 lidí. Vzhledem k tomu, že Festival Jeden svět se za tři roky své existence stal renomovanou akcí s mezinárodní prestiží a svými rozměry a dopadem výrazně vyčnívá ze skupiny navržených projektů, se komise rozhodla mu udělit zvláštní cenu.

Cenu Benjamin, která je udělována nové organizaci, získal projekt Hlídka práv občana spotřebitele občanského sdružení ARS AEQUI et BONI.
Tato odborná občanská organizace vznikla proto, aby hájila zájmy spotřebitelů a vystupovala proti nekalé soutěži a dalším formám poškozování spotřebitele. Zatím spíše ojedinělá iniciativa skupiny právníků, kteří se rozhodli věnovat své znalostí a čas také obecně prospěšné službě a bez nároku na odměnu, si klade za cíl přiblížit právo veřejnosti a posílit právní (sebe) vědomí občanů. ARS AEQUI et BONI se angažuje ve vybraných kauzách a je vyhledávaným poradcem i respektovaným iniciátorem legislativních úprav.


Petr Bittner

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

Petr Bittner

Správce oblasti Občanský sektor a Informační servis pro NNO.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz