Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Veřejná diskuse u příležitosti vydání brožury Gender Management

12.10.2004 - BRNO (Gender centrum Fakulty sociálních studií v Brně ) - Rovné zacházení v zaměstnání a chybějící motivace českých firem, rodičovská dovolená pro muže jako trvající společenské tabu – tato a další témata jsou předmětem veřejné diskuse, kterou při příležitosti vydání brožury Gender Management - vybrané texty pořádá Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v úterý 19. října 2004 v 18.00 hodin v prostorách Fakulty sociálních studií.

Počínaje rokem 2001 jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Tuší však, co přesně to znamená? Diskuse v této oblasti se ve většině případů neposunula dále než k otázkám sexuálního obtěžování, v lepším případě k rozdílné výši mužských a ženských platů. Podobně je na tom zákon o rodičovské dovolené - navzdory tomu, že platí již třetím rokem, pobírá podle ČSÚ rodičovský příspěvek pouze jedno procento mužů a počet mužů čerpajících rodičovskou dovolenou se pohybuje mezi půl a jedním procentem. Jak dlouhá cesta vede od zákona k praxi?

Publikace, která právě přichází na svět, je součástí projektu Gender management. Ten prostřednictvím internetového portálu http://management.gendernora.cz/ poskytuje široké spektrum informací o aktivním uplatňování politiky rovných příležitostí v organizacích a firmách, o podpoře žen v zaměstnání a možnostem slaďování rodinného a pracovního života. Ačkoliv vychází především ze zahraničních zkušeností, jeho snahou je mapovat dění také na české scéně. Nenáročnou formou uvádí do problematiky, představuje seznam metod pro podporu profesního uplatnění žen, opatření na podporu slaďování rodičovství a zaměstnání a nabízí tematické případové studie.

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií MU v akademické roce 2004/2005 zahájila výuku v rámci oboru Gender studia. Kurzy s gender tématikou jsou v České republice přednášeny na některých vysokých školách, na vyšších odborných školách a gymnáziích, doposud však neexistoval samostatný vysokoškolský studijní obor. Brněnská Gender studia připravují v horizontu tří až čtyř let otevření magisterského studia a výhledově i osamostatnění jako vlastní studijní program.

Více informací: Kateřina Machovcová tel.: 777607963 e-mail: management@gendernora.cz

Projekt „Gender management“ je společnou iniciativou Nadace Open Society Fund Praha a Gender centra Fakulty sociálních studií v BrněGrafická verze tohoto článku