Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 8. 4. 2010 -Nadace O2 již podeváté podpoří znevýhodněné děti a mládež deseti miliony korun

PRAHA [Nadace O2] - Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. Vybrané projekty budou v každém z osmi regionů podpořeny částkou 1,25 milionu korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 3. 2010 -Nadace Bona vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu

PRAHA [Nadace Bona] - Nadace Bona vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu (dále jen NIF) k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 2. 2010 -Mládež může získat prostředky na svoje nápady

CHRUDIM [NROS/ Altus] - Finanční podporu až do výše 30 tisíc korun pro tým mohou získat mladí lidé ve věku od 16 do 26 let v devátém ročníku programu „Make a Connection – Připoj se“, který vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti společně se svým lokálním partnerem Občanským sdružením Altus. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 2. 2010 -Vyhlášení 4. ročníku programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“

PRAHA [Nadace VIA] - ČSOB a Poštovní spořitelna vyhlašují ve spolupráci s Nadací VIA již 4. ročník programu, který podporuje projekty zaměřené na komunitní rozvoj.
Tyto projekty mohou být zaměřené na ochranu přírodního a kulturního dědictví a na rozvoj místního kulturního a spolkového života. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 2. 2010 -Nevládní organizace získají v roce 2011 státní peníze dřív

PRAHA [Ministr pro lidská práva/ Econnect] - Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Zásady jsou závazná pravidla poskytování dotací jednotlivými resorty. Na jejich úpravě se domluvily samy nevládní organizace, signatáři výzvy Nevládky a krize s předsedou vlády. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 1. 2010 -Stipendium „Kulturní manažer ze střední a východní Evropy“ 2010/2011

PRAHA [Nadace Roberta Bosche] - Nadace Roberta Bosche (Robert Bosch Stiftung) zve do Německa dvanáct absolventů VŠ ze střední a východní Evropy k třináctiměsíčnímu programu kvalifikace v kulturním managementu. Stipendisté převezmou od října 2010 úkol prezentovat v Německu kulturní pestrost zemí střední a východní Evropy a zvláště pak mladou uměleckou a kulturní scénu své země. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 1. 2010 -Nadace VIA a Nadace Vodafone přispějí v roce 2010 k rozvoji individuálního dárcovství v Čechách

PRAHA [Nadace VIA] - Díky dlouhodobému záměru Nadace VIA a programu Rok jinak Nadace Vodafone vzniká webový portál Darujme.cz, jehož prostřednictvím budou moci české neziskové organizace využít potenciál moderních metod on-line dárcovství pro realizaci svých dlouhodobých fundraisingových kampaní. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 1. 2010 -Záchrana drobných památek místního významu

PRAHA [Nadace VIA/ Econnect] - Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví „Záchrana drobných památek místního významu“. Cílem programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost a zapojení veřejnosti. Účast místních obyvatel na péči o okolí je jednou z hlavních priorit tohoto programu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 1. 2010 -Stipendia ve zdravotnictví, vzdělávání a životním prostředí

PRAHA/ BRATISLAVA [The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies] - The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) startuje již třetí ročník stipendijního programu pro mladé vedoucí pracovníky ve zdravotnictví, vzdělávání a životním prostředí. Letošní novinkou je rozšíření poslední kategorie i o zelenou architekturu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 12. 2009 -Grantová výzva ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2010

PRAHA [Econnect/ Magistrát hl. m. Prahy] - Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2010. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 18. ledna 2010. Předložené grantové žádosti budou posouzeny a předloženy ke schválení Radou hl.m. Prahy do 18. dubna 2010.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 12. 2009 -Udělej něco pro ostatní a nech se ocenit!

PRAHA [Econnect/ Co nás baví] - Takto jednoduše lze shrnout ideu projektu Co nás baví. Cílem je podpořit široké spektrum aktivit na lokální, komunitní úrovni. K zapojení se je vyzván každý, kdo má chuť překročit stín pohodlnosti a pasivity, aby přišel s nápadem, který přinese něco pozitivního svému okolí - může jít o kulturní akci, charitativní čin, sportovní iniciativu nebo třeba jen happening. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 12. 2009 -Dotace pro projekty na rozvoj environmentálního vzdělávání a osvěty

PRAHA [Econnect/ SFŽP] - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí vyhlašují 5. výzvu pro podávání žádostí do programu neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center a programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního prostředí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 11. 2009 -Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010

PRAHA [Econnect/ Úřad vlády] - Úřad vlády ve spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 11. 2009 -Fórum dárců rozdá ceny společensky odpovědným firmám

PRAHA [Fórum dárců] - Dnes večer budou na pražském Žofíně rozdány ceny TOP Filantrop 2009, ceny Fóra dárců pro společensky odpovědné firmy. Letošní šestý ročník této prestižní soutěže ocení firmy jak za výši finančních obnosů, které na veřejně prospěšné aktivity věnují, tak za jejich strategii a vlastní CSR projekty. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 11. 2009 -Vyhlášení 2. výzvy Programu překlenovací pomoci "3P"

PRAHA [Econnect/ Nadace rozvoje občanské společnosti] - Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Poštovní spořitelnou vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o návratné nadační příspěvky do Programu překlenovací pomoci „3P“. Návratné nadační příspěvky (NNP) bude Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Poštovní spořitelnou poskytovat na předfinancování projektů nestátních neziskových organizací, jejichž projekty jsou podpořeny z vybraných veřejných rozpočtů. NNP budou sloužit k překlenutí období do poskytnutí přislíbených dotací/grantů či jejich částí z veřejných rozpočtů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 10. 2009 -Vyhlášení výběrového dotačního řízení MŽP pro NNO pro rok 2010

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové dotační řízení pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti pro rok 2010 - koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny. Uzávěrka pro příjem žádostí je 7. prosince 2009. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 10. 2009 -Nadace O2 rozdělila 10 milionů korun na podporu znevýhodněným dětem a mládeži

PRAHA [Nadace O2 ] - Celkem 34 nestátních neziskových organizací z devíti českých krajů, které pomáhají zlepšovat život znevýhodněným dětem a mládeži, dne 7. října 2009 v Praze slavnostně převzalo od Nadace O2 šeky v celkové hodnotě 6,25 milionů korun. Další granty v hodnotě 3,75 milionů korun předala Nadace O2 vítězným projektům z pěti moravských krajů minulý týden v Ostravě. Uzavřela tak již 8. ročník svého grantového programu na podporu znevýhodněných dětí a mladých lidí z celé České republiky. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 10. 2009 -Nadace VIA vyhlásila další kolo Rychlých grantů z Fondu místního rozvoje

PRAHA [Nadace VIA] - Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu. Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 9. 2009 -Velvyslanectví Spojených statů amerických vyhlašuje kulturní granty

PRAHA [Econnect/ Velvyslanectví USA] - Velvyslanectví Spojených statů amerických v Praze nabízí částečnou podporu prostřednictvím programu Malých grantů všem uměleckým a kultruním aktivitám a ostatním projektům nevládních organizací, jejichž cílem je propagace a hlubší porozumění americké kultury a veškerých s tím spojených aktivit nevládních organizací v České republice. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 9. 2009 -Komise J. Williama Fulbrighta vyhlašuje Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sekoru

PRAHA [Econnect/ Komise J. Williama Fulbrighta v ČR ] - Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2010/11 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sekoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 68 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz