Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 4. 9. 2009 -Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených 2010

PRAHA [Econnect/ Úřad vlády ČR] - Úřad vlády ČR ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených 2010. Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených (dále jen „program Podpora VÚA“) je určen na podporu projektů občanských sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazů s celostátní působností.
Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 21. 8. 2009 -Výzkum „Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti“

PRAHA [NROS/ Econnect] - Dne 1. června 2009 byl zahájen projekt s názvem „The Patterns and Values of Volunteering in the Czech and Norwegian Society“(Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti) realizovaný občanským sdružením HESTIA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Nadací rozvoje občanské společnosti a norským partnerem Institute for social research Oslo. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 8. 2009 -Výbor dobré vůle přijímá žádosti o stipendia z Fondu vzdělání

PRAHA [Econnect/ Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ] - Do 25. srpna 2009 mohou studenti středních a vysokých škol se sociálním či zdravotním handicapem podávat žádosti o stipendia z Fondu vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Podmínkou pro získání stipendia pro studenty středních, vyšších odborných či vysokých škol v ČR je věk do 26 let, studijní průměr do 2,0 a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 8. 2009 -MŽP vyhlásilo výběrové řízení na podporu projektů NNO pro rok 2010

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2010. Uzávěrka pro příjem žádostí je 5. října 2009. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 7. 2009 -2. kolo grantového řízení hl. m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí

PRAHA [Econnect/ Magistrát hl. m. Prahy] - Hlavní město Praha vyhlašuje 2. kolo grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010). uzávěrka pro příjem žádostí je 10. srpna 2009 v 17h. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 7. 2009 -Žádejte o grant Nadace Partnerství na výsadbu stromů

BRNO [Nadace Partnerství] - Občanská sdružení, obce, školy nebo církevní subjekty mohou až do pátku 28. srpna 2009 opět žádat o granty na výsadby stromů. Program Strom života Nadace Partnerství rozdělí v podzimním kole minimálně 350 000 korun. Generálním partnerem programu Strom života je společnost Skanska, která na jeho činnost v letošním roce věnuje 5 milionů korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 7. 2009 -Nadace Via vyhlásila již 7. ročník programu „Místo, kde žijeme“

PRAHA [Nadace VIA/ Econnect] - Nadace VIA s podporou Nadace České spořitelny vyhlašuje již 7. ročník programu „Místo, kde žijeme“ (dříve pod názvem „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“), který je zaměřen na obnovu či výstavbu veřejných prostranství se zapojením veřejnosti. Uzávěrka programu je 9. září 2009. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 7. 2009 -NROS rozdávala vysvědčení neziskovým organizacím v podobě podepsané grantové smlouvy

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Účastníky setkání přivítal Kjetil Aasland, velvyslanecký rada Norského království, který jako reprezentant jednoho z dárcovských států promluvil o významu a roli neziskových organizací ve společnosti. Z následujícího projevu Evy Anderové, ředitelky odboru Mezinárodních vztahů Ministerstva financí ČR, se všichni přítomní mohli dozvědět o celkových výsledcích a pokračování Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 6. 2009 -Výzva Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

PRAHA [Econnect/ ESF ČR] - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 - Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách. Celková částka pro tuto výzvu je 108 milionů korun. Žádosti je možné předkládat do 31. srpna 2009.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 6. 2009 -Evropská komise navrhuje vyhlásit rok 2011 Evropským rokem dobrovolnické činnosti

PRAHA [Econnect/ Evropská komise] - V Evropské unii se mnoho lidí ve svém volném čase věnuje neplacené dobrovolnické činnosti – vypomáhají například ve školách, nemocnicích, sportovních klubech, ekologických organizacích nebo pomáhají lidem v rozvojových zemích. Evropská komise proto navrhuje vyhlásit rok 2011 Evropským rokem dobrovolnické činnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 6. 2009 -Veřejné výběrové řízení Pomozte dětem

PRAHA [NROS/ Econnect] - Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila veřejné výběrové řízení 11. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!. Do veřejného výběrového řízení mohou své projektové žádosti zasílat nestátní neziskové organizace až do 30. června 2009, 16 hodin do sídla NROS (Jelení 196/15, 118 00 Praha 1). Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 22. 5. 2009 -Den pro neziskovku

PRAHA [Econnect/ Hestia] - Již druhým rokem nabízí HESTIA ve spolupráci se společností Vodafone program "Den pro neziskovku", ve kterém zaměstnanci z pracovišť firmy po celé ČR mohou jeden den v roce místo do práce jít pomáhat do neziskové organizace.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 5. 2009 -Dobrovolnictví - nevšední program na léto

BRNO [Hnutí Brontosaurus/ Econnect] - Dobrovolná práce pro přírodu nebo památky, neobvyklé zážitky, poznávání netradičních aktivit a přátelský kolektiv... to jsou prvky, jenž už 35 let provázejí letní akce pořádané Hnutím Brontosaurus. Letos jich organizátoři připravují více něž 50. Jsou určeny všem mladým lidem, které láká nejen zajímavý program i nové zkušenosti. Ty mohou dobrovolníci získat třeba při budování naučných stezek, obnově pastvin nebo experimentální archeologii. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 5. 2009 -Praha vyhlásila 2. výzvu Operačního programu Praha Adaptabilita

PRAHA [Econnect/ Magistrát hl. m. Prahy] - Magistrát hl. m. Prahy otevřel druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci tří prioritních os Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). Druhá výzva se vztahuje na tyto prioritní osy OPPA: Prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, Prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce a Prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 4. 2009 -Ministerstvo životního prostředí otevřelo nové informační centrum

PRAHA [MŽP/ Econnect] - Chcete vědět jak je to opravdu s čerpáním dotací z Operačního programu ŽP? Rádi byste se informovali o grantových schématech a dotačních programech MŽP? Slyšeli jste o dotacích na zateplování, ale nevíte, kde získat další informace? To jsou příklady informací, které mohou lidé získat v nově otevřeném Infocentru Ministerstva životního prostředí a Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), které dnes bylo slavnostně představeno médiím a zítra, symbolicky na Den Země, se v 10:00 otevírá široké veřejnosti. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 20. 4. 2009 -Nadace Vodafone vyhlašuje pokračování programu Vpoho

PRAHA [Econnect/ Nadace Vodafone ] - Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Jde o službu poskytovanou na základě principu nízkoprahovosti. Nízkoprahovost je charakterizována mj. tím, že mladí lidé mohou zařízení navštívit kdykoli během provozní doby a za vstup neplatí.Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 3. 2009 -Nadace O2 opět podpoří deseti miliony korun znevýhodněné děti a mládež

PRAHA [Econnect/ Nadace O2] - Nadace O2 vyhlásila 8. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. V každém z osmi regionů budou podpořeny ty nejkvalitnější projekty částkou 1,25 milionu korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 3. 2009 -MŽP rozdělí v roce 2009 neziskovým organizacím téměř 30 milionů

PRAHA [Econnect/ MŽP ČR] - Ministerstvo životního prostředí podpoří v roce 2009 projekty nestátních neziskových organizací (NNO) v celkové hodnotě 29,8 milionu korun, které budou rozděleny mezi 106 nejúspěšnějších projektů od 72 organizací. Výsledky, o kterých rozhodly odborné komise v rámci výběrového řízení, byly zveřejněny již v závěru loňského roku. V současné době se uzavírají smlouvy s úspěšnými žadateli. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 4. 3. 2009 -Fond T-Mobile letos rozdělí osm milionů korun

PRAHA [Nadace VIA] - Jubilejní pátý ročník grantového řízení z Fondu T-Mobile právě začíná. Společnost T-Mobile v letošním roce věnuje na rozvoj občanského sektoru osm milionů korun. Částka je určena nejen pro organizace z regionů, kde operátor působí, ale také pro žadatele z celé České republiky, které doporučí sami zaměstnanci T-Mobile. Zájemci o finanční podporu mohou pro svůj projekt získat sumu až sto tisíc korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 2. 2009 -Vyšla nová brožura o dobrovolnictví

PRAHA [Eurodesk/ Národní informační centrum pro mládež] - V únoru vyšla nová brožura s názvem Dobrovolnictví, která přibližuje možnosti, jak se stát dobrovolníkem v ČR a v zahraničí. Publikaci vydalo Národní informační centrum pro mládež společně s evropskou informační sítí pro mládež Eurodesk. Brožura navazuje na předchozí dvě publikace, které se věnovaly studiu a práci v zahraničí. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 68 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz