Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 12. 10. 2012 -Blíží se uzávěrka dotačního řízení MPSV na poskytování sociálních služeb

PRAHA [Econnect/ MPSV] - Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů (výjimku tvoří sociální služby s celostátní působností). Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 9. 2012 -Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví „Záchrana drobných památek místního významu“

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Cílem programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost občanů a podílení se na péči o své okolí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 8. 2012 -Grantové programy na podporu a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu

PRAHA [Nadace CERGE-EI] - Nadace CERGE-EI, příjemce finančního příspěvku z Nadačního investičního fondu v obou etapách, vyhlašuje 12. ročník grantových programů na podporu a rozvoje ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v České republice. Uzávěrka příjmu žádostí je 17. září 2012. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 8. 2012 -Fond T-Mobile podporuje regiony Královéhradeckého kraje a Loun

PRAHA [Nadace VIA] - Společnost T-Mobile Czech Republic, a. s., vyhlašuje ve spolupráci s Nadací VIA a Ústeckou komunitní nadací již 8. ročník regionálního grantového programu Fond T-Mobile. Letos opět mohou být rozděleny až 2 miliony korun. Částka, určená na podporu projektů s tématem „Zdravá planeta“, je směřována do regionů, ve kterých má T-Mobile svá zákaznická centra, tj. do Královéhradeckého kraje a okresu Louny. Uzávěrka pro podání žádostí o podporu je 7. září 2012. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 7. 2012 -Velké komunitní granty ČSOB

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje 4. ročník programu Velké komunitní granty ČSOB. Z programu budou podpořeny 3 projekty zaměřující se na obnovu kulturní krajiny a péči o životní prostředí a to částkou ve výši 300 000 Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 7. 2012 -Třetí výzva Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace

BRNO [Nadace Partnerství] - Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji mohou Nadaci Partnerství žádat o finanční podporu ve 3. výzvě Blokového grantu. Není nutné, aby v těchto krajích měly své oficiální sídlo. Finanční prostředky nadace nebude rozdělovat rovnoměrně do jednotlivých regionů, při výběru žádostí bude rozhodující pouze kvalita předkládaných žádostí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 7. 2012 -Ministr Chalupa nerespektoval doporučené ekologické projekty

BRNO [Děti Země] - Děti Země na základě dvou podaných žádostí o informace zjistily, že ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podpořil tři méně kvalitní ekologické projekty pro rok 2012 a ignoroval tak odborné doporučení výběrové komise. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 6. 2012 -Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška na studijní stipendia pro školní rok 2012/2013

PRAHA [Econnect/ Nadační fond Českého rozhlasu] - Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2012/2013. Stipendium je určeno pro studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 26. 6. 2012 -Chceme města z jiného těsta! Máme pro ně Fond místních iniciativ.

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje další grantové kolo Fondu místních iniciativ. O grant až ve výši 70 000 Kč se mohou ucházet neziskové organizace, které se snaží o vylepšení podoby veřejného prostoru nebo upevnění vztahů mezi lidmi ve své obci. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 6. 2012 -Výběrové řízení F-nadace pro podporu práce lektorů ve školách

PRAHA [Econnect/F-nadace] - F-nadace vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků pro podporu práce lektorů ve školách, jejichž programy umožňují lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. Toto výběrové řízení probíhá ve spolupráci s Nadací Mezinárodní potřeby. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 6. 2012 -Mladí lidé budou s pomocí Think Big opět měnit život kolem nás

PRAHA [Nadace O2] - Program Think Big od Nadace O2 vyhlašuje v rámci svého prvního roku působení již třetí výzvu pro přihlašování projektů. Mladí lidé ve věku 13 až 26 let mohou na své nápady, kterými chtějí změnit život kolem sebe k lepšímu, získat až 70 tisíc korun. Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti rozdělí mezi 170 nejzajímavějších a nejužitečnějších projektů z celé České republiky částku 8,5 milionu korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 4. 2012 -Nadační fond Kousek po kousku vyhlašuje první otevřené grantové kolo

STUDÉNKA - BUTOVICE [Nadační fond Kousek po kousku] - Cílem pilotního grantového kola Nadačního fondu Kousek po kousku je podpořit nejrůznější žádosti a projekty s pozitivním dopadem především v severomoravském regionu, které usilují o kvalitnější a bohatší komunitní život a chtějí pomoci aktivním a nadaným lidem ze svého okolí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 3. 2012 -Nadace VIA vyhlašuje asistenční program pro podporu sociálního podnikání

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje asistenční program pro podporu sociálního podnikání určený pro nevládní organizace a jejich sociální podniky – Akcelerátor ASP. Uzávěrka žádostí je v úterý 24. dubna 2012. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 3. 2012 -Nadace BONA vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu

PRAHA [Econnect/ Nadace BONA] - Nadace BONA vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu (dále jen NIF) v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena tj. k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 3. 2012 -Výzva k předkládání projektů v rámci programu LIFE+ pro rok 2012

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Dne 13.3.2012 byla Evropskou komisí vyhlášena šestá výzva k předkládání projektových návrhů v rámci programu LIFE+ pro rok 2012. Pro ČR byla pro tuto výzvu vyčleněna indikativní alokace ve výši cca 5,9 milionů EUR. Konečný termín pro předkládání projektových návrhů národnímu kontaktnímu místu, kterým je Ministerstvo životního prostředí, bylo stanoveno na 26.9.2012. Úspěšné žádosti předkládané v roce 2012 by měly projít evaluačním procesem v první polovině roku 2013. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 3. 2012 -Nominujte kandidáty na Cenu Olgy Havlové 2012

PRAHA [Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové] - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil osmnáctý ročník Ceny Olgy Havlové. Nadace vyzývá veřejnost, aby do 1. května navrhovala kandidáty na Cenu. Týká se to osobností, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. O výběru laureáta rozhodne porota Ceny. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2012 se uskuteční 28. května v Letohrádku Hvězda v Praze 6. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 2. 2012 -Rok 2012 ve znamení rušení sociálních služeb a omezování provozu

OSTRAVA [Diecézní charita ostravsko-opavská] - V lednu 2012 zveřejnilo MPSV výsledky dotačního řízení pro financování sociálních služeb. V Moravskoslezském kraji chybí nyní min. 180 milionů korun ve srovnání s rokem 2011 za předpokladu, že bude všem službám poskytnuta dotace ve stejné výši jako minulý rok. Tento deficit vznikl ukončením individuálních projektů kraje a zároveň stagnací dotací ze zdrojů MPSV, které ukončení individuálních projektů téměř nereflektovalo. Některým službám a střediskům tak hrozí omezení nebo úplné ukončení vzhledem k nedostatku finančních prostředků. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

Vybrat 10. 2. 2012 -Nadace VIA vyhlašuje program Rychlé granty

PRAHA [Nadace VIA] - Vadí vám čachry s územním plánem? Pustošivé novostavby ve vašem okolí? Nezájem zastupitelů a pasivita sousedů? Ubývající zeleň, špatný vzduch nebo nadměrný hluk? Hájíte veřejný zájem, ale chybí vám prostředky? Zažádejte si o Rychlý grant Nadace VIA. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 2. 2012 -Nadace VIA vyhlašuje 6. ročník grantového programu ČSOB a Era pro podporu regionů – Menší komunitní granty!

PRAHA [Nadace VIA] - Zajímáte se o to, co se děje ve Vašem regionu? Chcete, aby Vaše obec či město žilo společenským životem? Chcete se scházet se sousedy, poznávat historii místa, kde žijete, či společně chránit přírodní bohatství ve Vašem okolí? Pomůžeme Vám grantem až do výše 70 000 Kč na realizaci Vašich projektů! Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 1. 2012 -Nadace OKD podpoří neziskové organizace 60 miliony

OSTRAVA [Econnect/ Nadace OKD] - Nadace OKD, jedna z největších firemních nadací v České republice, letos rozdělí mezi neziskové organizace a obce 60 miliony korun. Peníze půjdou na aktivity pro děti i seniory, na zlepšení života hendikepovaných, budování parků, podporu chráněných dílen i do mnoha jiných oblastí. Novinkou je program, který má ambici zlepšit život na sídlištích. Podrobnosti nadace zveřejnila na svém webu www.nadaceokd.cz, projekty bude přijímat do 24. února. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 68 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz