Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 1. 6. 2011 -Pozvánka na fórum o dobrovolnictví v rámci Brave festivalu v polské Vratislavi

VRATISLAV [Brave Festival] - Letošní ročník Brave Festivalu se uskuteční ve dnech 2.-8. července. Brave Festival je kulturní událost evropského významu, organizována pod patronací UNESCO a Evropské komise. Koná se každoročně na začátku července v polské Vratislavi. Představuje umělce i obyčejné lidi, kteří se snaží ochránit svou kulturu od zapomnění. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 5. 2011 -Žádejte o grant na cyklistické stezky Greenways

BRNO [Nadace Partnerství] - I letos mohou občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, sdružení či spolky obcí žádat o dotaci ve výši až 80 tisíc korun na podporu rozvoje stezek Greenways. Nadace Partnerství spolu s Nadací České spořitelny podpoří prostřednictvím těchto grantů dění a vybavenost na stezkách a propagaci cyklistiky jako zdravého a šetrného způsobu dopravy. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 5. 2011 -Konečné výsledky výběrového dotačního řízení na projekty NNO pro rok 2011

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výsledky dotačního výběrového řízení na projekty nestátních neziskových organizací pro rok 2011. V roce 2011 poskytne MŽP na malé projekty nestátních neziskových organizací celkem 17,7 mil. Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 29. 4. 2011 -Přehled otevřených výzev v Operačních programech

PRAHA [Econnect/ OS noviny] - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uveřejnilo publikaci obsahující přehled otevřených výzev v operačních programech Cíle 1 "Konvergence", Cíle 2 "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" a v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika (Cíl 3). Cílem dokumentu je poskytnout žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 4. 2011 -Granty Nadace Bona

PRAHA [Econnect/ Nadace Bona] - Nadace Bona vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu (dále jen NIF) v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena tj. k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 3. 2011 -Vyhlášení jarního grantového kola 2011

LIBEREC [Econnect/ Nadace EURONISA] - Nadace EURONISA vyhlásila dne 14. 3. 2011 jarní veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů finančních prostředků získaných z Nadačního investičního fondu, z výnosů benefičních akcí pořádaných Nadací EURONISA a z darů sponzorů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 3. 2011 -Nadace Partnerství rozdělí přes 35 milionů korun na neziskové projekty

BRNO [Nadace Partnerství] - Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji obdrží celkem přes 35 milionů korun na projekty zabývající se poskytováním sociálních služeb a problematikou životního prostředí. Finanční prostředky pochází z 1. výzvy Blokového grantu, který administruje Nadace Partnerství. Zájem neziskových organizací o podporu byl vysoký - sešlo se celkem 107 žádostí, ze kterých bylo 26 úspěšných. Nadace Partnerství rozdělí v Blokovém grantu ve třech výzvách celkem 84,5 milionů korun. Vyhlášení 2. výzvy chystá nadace v srpnu 2011. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 2. 2011 -I letos budou rozdávány ceny Křesadlo pro dobrovolníky roku v Jihočeském kraji

KATOVICE [Econnect/ BEZ o.s.] - Do 25. března 2011 je možné nominovat dobrovolníky Jihočeského kraje na tradiční cenu Křesadlo za rok 2010, jejíž vyhlášení se pod záštitou jihočeského hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a starosty města Strakonice Ing. Pavla Vondryse uskuteční v dubnu ve Strakonicích. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 2. 2011 -Mezinárodní festival fundraisingu Is Good Expensive?

PRAHA [Econnect/ České centrum fundraisingu] - Ve dnech 13.-15. dubna 2011 se v Praze uskuteční Mezinárodní festival fundraisingu. Je dobročinnost drahá nebo ne? Efektivita činnosti neziskových organizací, fundraisingu a dárcovství, jejich vyhodnocování a měření a způsoby komunikace je pro většinu neziskovek na světě velká výzva. Hraje se tu totiž o důvěru a ta bývá to nejcennější, co organizace mají. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 2. 2011 -Grantové kolo programu ČSOB a ERA pro podporu regionů – menší komunitní granty

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Zajímáte se o to, co se děje ve vašem regionu? Chcete, aby vaše obec či město žilo společenským životem? Chcete se scházet se sousedy, poznávat historii místa, kde žijete a společně chránit přírodní bohatství v okolí? Program ČSOB a ERA pro podporu regionů Vám pomůže grantem až do výše 70 000 Kč na realizaci vašich projektů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 1. 2011 -Málo zeleně a míst k setkávání? Žádejte o grant

BRNO [Nadace Partnerství] - Chybí ve vaší obci zelené místo, které by sloužilo aktivitám dětí, oddychu důchodců i vzájemnému setkávání obyvatel? Nadace Partnerství opět poskytuje obcím, školám, občanským sdružením a příspěvkovým organizacím možnost získat peníze na vytvoření zelených veřejných prostranství. Žádosti o grant nazvaný Místo pod stromy můžete posílat až do 2. března. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 1. 2011 -Evropský rok dobrovolnictví 2011 online

PRAHA [Econnect/ MŠMT] - Portál www.dobrovolnik.cz je servisní a informační portál o dobrovolnictví v České republice. Vznikl v březnu 2001 a do roku 2011 vstupuje ve zcela nové podobě. Přichází v nové grafice, s novým obsahem a zásadní změnou v interakci. Současně se stává oficiálním internetovým portálem pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví (ERD 2011) v České republice. Nabízí mnohá vylepšení a nové formy vzájemné komunikace a prezentace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 1. 2011 -Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011

PRAHA [Econnect/ Úřad vlády ČR] - Úřad vlády ve spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny vyhlašuje 2. kolo dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011. Uzávěrka pro příjem žádostí je 28. února 2011. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 12. 2010 -Mimořádný dotační program “Evropský rok dobrovolnictví“

PRAHA [Econnect] - Rok 2011 bude Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo u této příležitosti již 2. kolo mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“. Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. ledna 2011 do 14 hodin. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 12. 2010 -Stipendijní pobyty v USA pro zástupce neziskového sektoru

PRAHA [Econnect/ Fulbrightova komise] - Zástupci neziskového sektoru, kteří mají zájem získat nové znalosti a zkušenosti s prací obdobných organizací v USA, zemi, kde je nezisková sféra tradičně velmi silná a dobře fungující, nyní mohou získat od Fulbrightovy komise podporu ve formě stipendia pro pobyt ve Spojených státech. Uzávěrka Fulbright-Masarykova stipendijního programu pro neziskový sektor byla navíc prodloužena až do 15. ledna 2011. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 12. 2010 -Mezinárodní den dobrovolníků v Praze

PRAHA [INEX-SDA] - Sdružení dobrovolných aktivit INEX zve u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků na veřejnou akci a slavnostní uzavření jubilejní dvacáté dobrovolnické sezóny. Slavnostní večer proběhne 7. prosince od 18:00 ve studentském klubu K4, Celetná 20, Praha 1. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 12. 2010 -Nadace Vodafone vyhlásila vítěze třetího ročníku Roku jinak

PRAHA [Nadace Vodafone] - Třetí ročník programu Rok jinak má šest vítězů, kteří stráví rok 2011 prací pro neziskovou organizaci, kde budou realizovat své vlastní projekty. Plat, na který byli zvyklí z komerční sféry, jim uhradí Nadace Vodafone. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 11. 2010 -Čtvrtý ročník soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

PRAHA [Econnect/ Nadace Ceny Karla Velikého] - Čtvrtý ročník soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je tu. Cena je určena pro mladé lidi, kteří se podílejí na projektech zaměřených na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Termín pro podání přihlášek je do 23. ledna 2011. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 11. 2010 -Nadace VIA vyhlašuje nové kolo Rychlých grantů na podporu účasti veřejnosti v místních kauzách

PRAHA [Nadace VIA] - Grantové řízení je zaměřeno na podporu projektů lokálního a regionálního charakteru, které se usilují o zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevírání věcné diskuse o tématech veřejného zájmu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 10. 2010 -Nabídka kurzů a dílen Českého centra fundraisingu

PRAHA [Econnect/ České centrum fundraisingu] - České centrum fundraisingu je vyhledávané školicí středisko s nabídkou kvalitních vzdělávacích programů, konzultací a dlouhodobého poradenství zaměřeného na fundraising, strategické plánování, marketing, PR a další související oblasti řízení organizací občanské společnosti. České centrum fundraisingu nabízí praktické, interaktivní vzdělávání v oblasti fundraisingu, finančního řízení, PR a komunikace. Při přípravě kurzů vychází z potřeb účastníků. Počet účastníků a lektorů je přizpůsoben náročnosti tématu. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 68 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz