Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 29. 11. 2005 -Cena za rozvoj místní filantropie za rok 2004 putuje na Moravu

PRAHA [Nadace VIA] - Cenu za rozvoj místní filantropie za rok 2004 dnes převezme Nadace Gymnázia Vyškov. Cena je udílena jako výraz ocenění úspěšné a dlouhodobé práce s neanonymními individuálními dárci. Ti pro Nadaci Gymnázia Vyškov představují významný zdroj finančních prostředků, díky němuž může nadace podporovat projekty mnoha vyškovských neziskových organizací. Dlouhodobou prací s místními dárci přispívá Nadace Gymnázia Vyškov jak k obnově tradic filantropie, tak i k rozvoji komunitního života na Vyškovsku. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat 3. 10. 2005 -Top firemní filantrop

PRAHA [Fórum dárců] - Letos již podruhé vyhlašuje Fórum dárců žebříček "Top firemní filantrop". Jedná se o jediný žebříček tohoto druhu v České republice, který sleduje největší firemní dárce podle objemu prostředků rozdělených na veřejně prospěšné projekty. Cílem žebříčku je zviditelnit problematiku firemního dárcovství a poskytnout pozitivní publicitu firemním dárcům v České republice.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 9. 2005 -Na internetu vzniklo Legislativní centrum, monitorující legislativu, dotýkající se neziskových organizací

PRAHA [Fórum dárců] - Občanské sdružení Fórum dárců, jehož hlavním posláním je rozvoj filantropie v ČR, zprovoznilo v uplynulých dnech nové Legislativní centrum na svých webových stránkách www.legislativa.donorsforum.cz. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat 21. 9. 2005 -Ceny VIA Bona byly opět rozdány - hlavní cenu získala Stavební spořitelna ČS

PRAHA [Nadace VIA] - Letos již poosmé udělila Nadace VIA ceny VIA Bona za příkladné dárcovství podniků i jednotlivců, kteří dlouhodobě a opakovaně podporují neziskové organizace. Cenu VIA Bona, určenou pro velké firmy, získala Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., za několikaletou a systematickou podporu občanského sdružení Portus a benefiční Akci cihla, jejímž cílem je získat finanční prostředky pro dobudování chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením ve Slapech.


Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 9. 2005 -Přispívat prostřednictvím DMS lze již 74 organizacím

PRAHA [Fórum dárců] - Do systému DMS bylo během letních měsíců schváleno 18 nových organizací, které se do něj zapojily v průběhu srpna a září. Celkový počet organizací tak dosáhl 74. Mezi nově zapojené organizace patří např. sdružení Ledovec, Poradna pro občanství, Nadace Terezy Maxové, Fond ohrožených dětí, sdružení Lungta a další (úplný seznam naleznete na
www.darcovskasms.cz). Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 8. 2005 -Více než čtyři pětiny občanů považují nadace za důležité instituce

PRAHA [Fórum dárců] - Občané ČR vnímají nadace pozitivně. Vyplývá to z výsledků výzkumu veřejného mínění, který pro Fórum dárců zpracovala na vzorku 509 osob agentura Median. 80,6% občanů ČR souhlasí s výrokem, že nadace jsou důležité a dělají to, co nedělá stát. 87,8% Čechů ví, čím se nadace zabývají (souhlasí s tím, že nadace shromažďují finanční prostředky a dále je rozdělují potřebným) a v 83,1% jsou si vědomi, že nadace ukazují na opomíjená témata ve společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 7. 2005 -Nadace VIA vyhlašuje sběr nominací na Cenu za rozvoj místní filantropie za rok 2004

PRAHA [Nadace VIA] - Cílem ceny je zviditelnit a podpořit snahu nadací a nadačních fondů získávat prostředky od individuálních dárců a ocenit ty, kteří byli nejúspěšnější. O tuto cenu se mohou ucházet místní či regionální nadace a nadační fondy, které získávají prostředky od neanonymních individuálních dárců ve prospěch místních neziskových organizací či obecně prospěšných projektů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 7. 2005 -Nová publikace: Fundraisingové aktivity

-foto-
PRAHA [Portál / Econnect] - Nakladatelství Portál vydalo novou publikaci autorky Zuzany Polačkové s názvem "Fundraisingové aktivity" a podtitulem "Jak získávat finanční prostředky od místní komunity". Fundraising považuje za profesionální, cílenou a organizačně i časově promyšlenou činnost zaměřenou na vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků určených na podporu veřejně prospěšné nebo dobročinné činnosti. Kniha nabízí hry a činnosti, pomocí nichž lze zapojit veřejnost do projektu, který reaguje na lidské potřeby a zaslouží si finanční podporu.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 6. 2005 -Nadace VIA vyhlašuje 8. ročník ceny VIA Bona

PRAHA [Nadace VIA] - I v letošním roce vyhlašuje Nadace VIA soutěž o cenu pro firemní dárce – VIA BONA 2005. Oceněni by měli být především ti, kteří významným způsobem podpořili činnost neziskových organizací, a prospěli tak obci, městu nebo regionu, kde působí. Ocenění je určeno firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Cílem je, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívanou součástí konceptu společenské odpovědnosti firem. Návrhy lze zasílat do 18. 7. 2005. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 5. 2005 -Výzva k předložení projektových záměrů pro program Rozvoj komunitního a regionálního života

PRAHA [Nadace VIA] - V rámci úsilí zaměřeného na podporu místního rozvoje a místních iniciativ Nadace VIA vyzývá k předložení projektových záměrů pro program Rozvoj komunitního a regionálního života - Fond místního rozvoje. Program je financován z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) a výnosů VIA Fondu pro Českou republiku, Pittsburgh Foundation. Uzávěrka předložení projektových záměrů 15. července 2005 (datum poštovního razítka). Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, kultura, občanský sektor::
 

Vybrat 16. 5. 2005 -Fondy EU pro životní prostředí – příručka pro další programovací období 2007-2013

PRAHA Světový fond na ochranu přírody (WWF) vydal v těchto dnech příručku která seznamuje s novými finančními možnostmi pro financování projektů v oblasti životního prostředí (ERDF, LIFE+, Evropský fond pro rybolov a další). Je určena především národním a regionálním představitelům veřejné správy, ekologickým nevládním organizacím a dalším subjetům. Autoři v knize popisují potenciální možnosti využití fondů EU pro různé oblasti ochrany a aktivit pro životní prostředí a uvádějí řadu konkrétních příkladů již realizovaných projektů. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 2. 5. 2005 -Vláda schválila řešení problematiky DPH u dárcovských SMS pro Asii a Tatry

PRAHA [Ministerstvo financí] - 27.4.2005 vláda schválila řešení problematiky DPH u humanitárních sbírek pořádaných formou dárcovských SMS uspořádaných na podporu živelní katastrofou postižené jihovýchodní Asie a Vysokých Tater. Ministerstvo financí tak splnilo svůj slib, který dalo již dříve, a požádalo vládu o uvolnění částky odpovídající vybrané DPH u humanitárních sbírek uspořádaných prostřednictvím dárcovských SMS na pomoc jihovýchodní Asii a Vysokým Tatrám. Z vládní rozpočtové rezervy bude ve prospěch Ministerstva zahraničních věcí, resp. Ministerstva životního prostředí uvolněna celková částka 10,8 mil. Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 4. 2005 -Partnerství v komunitě a firemní dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem

PRAHA [Evropská brána] - Cílem v pořadí páté mezinárodní konference je představit naplňování společenské odpovědnosti firem v České republice a v zahraničí s důrazem na firemní dobrovolnictví a spolupráci v komunitě; diskutovat formy spolupráce mezi firmami, orgány státní správy a samosprávy a neziskovým sektorem. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 3. 2005 -Fundraising on-line: Rozhovor s ředitelem UK Fundraising Howardem Lakem

PRAHA [Nonprofit Online News] - Fundraising UK Ltd patří mezi významné britské poradenské společnosti zabývající se fundraisingem na internetu. Organizaci založil Howard Lake v roce 1996 a je jejím ředitelem a manažerem webových stránek UK Fundraising www.fundraising.co.uk. Organizace pomáhá neziskovým organizacím ve Velké Británii a ve světě používat internet jako fundraisingový nástroj, který dokáže rozšířit stávající fundraisingové aktivity. Rozhovor je součástí internetové publikace Manuál pro on-line fundraising v rámci projektu Dlouhodobá strategie Multikulturního centra Praha. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat 21. 2. 2005 -ProCulture: Rada vlády vydala Zprávu o neziskovém sektoru

PRAHA [ProCulture] - Mezi nestátní neziskové organizace (NNO) patří občanská sdružení, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti. Zpráva, jejíž vznik iniciovala vláda uvádí, že na rozvoj kultury a záchrany kulturního dědictví je v ČR poskytováno 11% dotací z veřejných zdrojů, přičemž na sociální služby jde 36% a na sport 34%. Zpráva mj. podrobně rozebírá příjmy z loterií a hazardních her, jejichž část má být podle zákona poskytována na veřejně prospěšné účely, přičemž konstatuje, že v roce 2003 se jednalo o částku 1,9 mld. korun, z čehož 61% směřovalo do sportu a 1% či méně, bylo věnováno oblasti sociální, zdravotní, kulturní a školství. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 2. 2005 -On-line fundraising: Rozhovor s prezidentem ePhilantropy Foundation Tedem Hartem

PRAHA [GrantStation/Econnect] - ePhilanthropy Foundation je jedna z nejznámějších nadací, která zajišťuje kursy pro neziskové organizace na efektivní a etické používání internetu s filantropickým záměrem. Nadace dosud uskutečnila on-line a off-line semináře pro více než 3 tisíce jedinců ze 1200 organizací z celého světa. Nadaci založila v roce 2000 koalice neziskových organizací a podnikatelských subjektů. Více o tom, jak používat internet pro fundraising, se dozvíte z rozhovoru s Tedem Hartem, který je prezidentem a výkonným ředitelem ePhilantropy Foundation. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat 27. 1. 2005 -Webová prezentace NNO: Plánujeme, vytváříme a provozujeme webové stránky

PRAHA [Econnect] - Funkčně a zajímavě udělané webové stránky jsou neocenitelným pomocníkem pro komunikaci a aktivity NNO. Kromě toho lze webové stránky a on-line média využívat jako fundraisingový nástroj s dobrým potenciálem – přesvědčivě se to prokázalo při pomoci obětem tsunami v jihovýchodní Asii. O vytváření webových stránek pro prezentaci NNO se více dozvíte z článku Tomáše Tetivy a Martina Hladíka, který vznikl jako součást internetové publikace Manuál pro on-line fundraising v rámci projektu Dlouhodobá strategie Multikulturního centra Praha. Celý text ::občanský sektor, internet::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

Vybrat 25. 1. 2005 -On-line fundraising: Jak to dělají v zahraničí

PRAHA [Econnect] - On-line fundraising v oblasti neziskových organizací se začal více rozvíjet v polovině 90. let především ve Spojených státech. V souvislosti s masivním nárůstem elektronického obchodování a nákupu zboží on-line začali být lidé ochotní také k dárcovství on-line. Zajímavým příkladem je sbírka pro Balkán v roce 1999, kdy Červený kříž obdržel od 9 000
dárců dary v celkové hodnotě 1,2 milionu dolarů. Celý text ::kultura, občanský sektor, internet::
 

Vybrat 24. 1. 2005 -Kde najít na internetu informace užitečné pro fundraising

PRAHA [Econnect] - Rozvoj většiny českých NNO je limitovaný jejich finanční situací. Nutný základ pro start fundraisingu každé NNO představuje dobrá orientace v informačních zdrojích českých a mezinárodních nadací, státní správy a EU. Stručný přehled těchto informačních zdrojů s jejich obsahem najdete ve článku Lucie Slaukové. Celý text ::kultura, občanský sektor, internet::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

Vybrat 21. 1. 2005 -Etická pravidla on-line fundraisingu

PRAHA [Econnect] - Při on-line fundraisingu je třeba zohlednit některé další aspekty, které se při ostatních formách fundraisingu nevyskytují. Americká nadace ePhilanthropy Foundation, která se věnuje využití internetu pro charitativní účely proto vytvořila kodex a zásady etického on-line fundraisingu. Cílem tohoto kodexu je zaručit vysoký etický standard on-line fundraisingu mezi uživateli internetu a vytvořit důvěryhodné prostředí pro dárce, kteří využívají pro realizaci svých darů on-line platby. Celý text ::občanský sektor, internet::
 
stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 11 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz