Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 14. 1. 2013 -Nadace OKD vyhlásila grantové výzvy pro rok 2013

OSTRAVA [Nadace OKD] - Nadace OKD vyhlásila grantové výzvy, v nichž rozdělí neziskovým organizacím, školám a obcím kolem 20 milionů korun. Zaměří se především na podporu Karvinska, Ostravska a Frýdecko-Místecka. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 12. 2012 -Výzva SozialMarie 2013

PRAHA [SozialMarie] - V pražském Hubu se 18. prosince sešli iniciátoři, organizátoři a příznivci mezinárodní soutěže SozialMarie, která oceňuje inovační sociální projekty z osmi zemí Evropy. Představili české veřejnosti jak myšlenku, principy a cíle, které soutěž sleduje, tak i dvě výjimečné iniciativy. Inovativní, nápadité a kreativní sociální projekty z oblasti neziskového sektoru, komerční sféry a veřejné správy se mohou přihlásit do soutěže do 5. února 2013. Táňa Fischerová převezme záštitu nad jedním z vítězných projektů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 11. 2012 -Základní dovednosti mediace, aneb efektivní řešení konfliktů s pomocí prostředníka - mediátora

PRAHA [Econnect/ Partners Czech., o.p.s.] - Mediátor je stále častěji vyhledávaný pomocník při řešení sporů či konfliktů zúčastněných stran. Partners Czech nabízí termíny pro další akreditovaný kurz Základní dovednosti mediace, aneb Efektivní řešení konfliktů s pomocí mediátora - prostředníka. Celý text ::lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat 22. 11. 2012 -Škola občanské iniciativy

BRNO [Hnutí Duha] - Chcete zlepšit životní prostředí ve vašem okolí? Děláte záslužnou práci pro celou komunitu, ale nikdo to nevidí? Potřebujete na své činnosti a rozvoj získat peníze? Zúčastnili jste se již spousty školení kolem NNO, ale potřebujete ucelenější přehled? Chcete si vyměňovat zkušenostmi s odborníky v různých oborech? Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 11. 2012 -Fond pro nestátní neziskové organizace

PRAHA [NROS/ Nadace Partnerství] - Společné konsorcium NROS a Nadace Partnerství zvítězilo v otevřeném výběrovém řízení a stalo se zprostředkovatelem programu „Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO)“, financovaného z Finančního mechanismu EHP 2009-2014. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 11. 2012 -Nadace OKD hledá organizace, které chtějí oživit moravskoslezská sídliště

OSTRAVA [Nadace OKD] - Nadace OKD pokračuje ve svém úspěšném projektu, jehož cílem je oživit veřejná prostranství na sídlištích a zároveň zlepšit sousedské vztahy. Tentokrát se na rozdíl od jarní výzvy, která byla určena pro celou republiku, zaměří na Moravskoslezský kraj. Největší šanci získat podporu mají neziskové organizace, které přijdou se zajímavým nápadem a nabídnou přímé zapojení obyvatel. Uzávěrka je 14. prosince. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 10. 2012 -Olivova nadace nabízí zdravotní pomůcky

ŘÍČANY U PRAHY [Olivova nadace] - Olivova nadace nabízí bezplatné zapůjčení (dlouhodobé i krátkodobé) zdravotních pomůcek pro děti a mládež . Jde o zdravotní pomůcky 3 roky staré, avšak ve velmi dobrém stavu, dovezené z Norska. V tuto chvíli máme k dispozici chodítka, invalidní vozíky, kočárky a kola. Zájemci se mohou ozvat na telefonní číslo 323631313, nebo na adresu info@olivovanadace.cz. Celý text ::sociální oblast::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

Vybrat 12. 10. 2012 -Blíží se uzávěrka dotačního řízení MPSV na poskytování sociálních služeb

PRAHA [Econnect/ MPSV] - Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů (výjimku tvoří sociální služby s celostátní působností). Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 9. 2012 -ReStart Česko - přijďte s online řešením a nastartujte reálnou změnu ve společnosti!

PRAHA [Nadace VIA] - 3. října startuje v České republice nový program ReStart Česko – online řešení pro společenskou změnu. Díky propojení nápadů společensky angažovaných aktivních občanů, neziskových organizací a programátorů vzniknou webové a mobilní aplikace s cílem pomoci offline společenské změně prostřednictvím online technologií. Konkrétní řešení problémů ve společnosti skrze internet se stávají ve světě 21. století zcela běžné. Díky programu ReStart Česko realizovaném Sdružením VIA za spolupráce s americkou neziskovou organizací TechSoup Global bude podpořen vznik nových online řešení také v České republice. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 9. 2012 -Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví „Záchrana drobných památek místního významu“

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Cílem programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost občanů a podílení se na péči o své okolí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 31. 8. 2012 -Letošní Forum 2000 se na přání Václava Havla zaměří na vztah médií a demokracie

PRAHA [Nadace Forum 2000] - 16. výroční konference Forum 2000 proběhne v Praze ve dnech 21. až 23. října. Na přání prezidenta Václava Havla bude letos zaměřena na vztah mezi demokracií a médii. Konference se bude věnovat také odkazu Václava Havla v oblasti demokracie a lidských práv a možnostem jeho dalšího rozvíjení. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 8. 2012 -Grantové programy na podporu a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu

PRAHA [Nadace CERGE-EI] - Nadace CERGE-EI, příjemce finančního příspěvku z Nadačního investičního fondu v obou etapách, vyhlašuje 12. ročník grantových programů na podporu a rozvoje ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v České republice. Uzávěrka příjmu žádostí je 17. září 2012. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 8. 2012 -Nadace Partnerství prodává nábytek

BRNO [Nadace Partnerství] - Potřebujete levný kancelářský nábytek? Projděte si nabídku Nadace Partnerství na fotogalerii a rezervujte u Ireny Koutné na telefonním čísle 515 903 111. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 8. 2012 -Fond T-Mobile podporuje regiony Královéhradeckého kraje a Loun

PRAHA [Nadace VIA] - Společnost T-Mobile Czech Republic, a. s., vyhlašuje ve spolupráci s Nadací VIA a Ústeckou komunitní nadací již 8. ročník regionálního grantového programu Fond T-Mobile. Letos opět mohou být rozděleny až 2 miliony korun. Částka, určená na podporu projektů s tématem „Zdravá planeta“, je směřována do regionů, ve kterých má T-Mobile svá zákaznická centra, tj. do Královéhradeckého kraje a okresu Louny. Uzávěrka pro podání žádostí o podporu je 7. září 2012. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 7. 2012 -Velké komunitní granty ČSOB

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje 4. ročník programu Velké komunitní granty ČSOB. Z programu budou podpořeny 3 projekty zaměřující se na obnovu kulturní krajiny a péči o životní prostředí a to částkou ve výši 300 000 Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 7. 2012 -Pozvánka na odborný seminář Veřejná podpora - součást systému financování sociálních služeb

PRAHA [Econnect/ o.s. SKOK] - Cílem odborného semináře je ozřejmit a seznámit účastníky semináře s uplatňováním pravidel veřejné podpory, její ukotvení v české a evropské legislativě. Sociální služby, které spadají do služeb obecného zájmu, jsou ze své podstaty odkázány na dotace veřejných subjektů, jež zpravidla financují provoz poskytovatelů těchto služeb. Tyto vyrovnávací platby (kompenzace) mohou zakládat veřejnou podporu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 7. 2012 -Třetí výzva Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace

BRNO [Nadace Partnerství] - Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji mohou Nadaci Partnerství žádat o finanční podporu ve 3. výzvě Blokového grantu. Není nutné, aby v těchto krajích měly své oficiální sídlo. Finanční prostředky nadace nebude rozdělovat rovnoměrně do jednotlivých regionů, při výběru žádostí bude rozhodující pouze kvalita předkládaných žádostí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 7. 2012 -Ministr Chalupa nerespektoval doporučené ekologické projekty

BRNO [Děti Země] - Děti Země na základě dvou podaných žádostí o informace zjistily, že ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podpořil tři méně kvalitní ekologické projekty pro rok 2012 a ignoroval tak odborné doporučení výběrové komise. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 6. 2012 -Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška na studijní stipendia pro školní rok 2012/2013

PRAHA [Econnect/ Nadační fond Českého rozhlasu] - Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2012/2013. Stipendium je určeno pro studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 26. 6. 2012 -Chceme města z jiného těsta! Máme pro ně Fond místních iniciativ.

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje další grantové kolo Fondu místních iniciativ. O grant až ve výši 70 000 Kč se mohou ucházet neziskové organizace, které se snaží o vylepšení podoby veřejného prostoru nebo upevnění vztahů mezi lidmi ve své obci. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 131 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz