Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 8. 12. 2009 -Udělej něco pro ostatní a nech se ocenit!

PRAHA [Econnect/ Co nás baví] - Takto jednoduše lze shrnout ideu projektu Co nás baví. Cílem je podpořit široké spektrum aktivit na lokální, komunitní úrovni. K zapojení se je vyzván každý, kdo má chuť překročit stín pohodlnosti a pasivity, aby přišel s nápadem, který přinese něco pozitivního svému okolí - může jít o kulturní akci, charitativní čin, sportovní iniciativu nebo třeba jen happening. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 12. 2009 -Přihlaste své projekty do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany!

PRAHA [Evropský parlament/ Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého ] - Evropský parlament a Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách vyhlašují třetí ročník Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Cena je určena pro mladé lidi, kteří se podílejí na projektech zaměřených na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Přihlásit uskutečněné či uskutečňované projekty je možné do 22. ledna 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 12. 2009 -Dotace pro projekty na rozvoj environmentálního vzdělávání a osvěty

PRAHA [Econnect/ SFŽP] - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí vyhlašují 5. výzvu pro podávání žádostí do programu neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center a programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního prostředí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 12. 2009 -Nadace Vodafone vyhlásila vítěze 2. ročníku Roku jinak

PRAHA [Nadace Vodafone/ Econnect] - V druhém ročníku programu Rok jinak Nadace Vodafone letos zvítězili čtyři odborníci z komerční sféry. Budou tak moci strávit celý příští rok prací pro neziskový sektor a přitom jim Nadace Vodafone uhradí plat, na který byli zvyklí ze svých předchozích zaměstnání. Neziskovky tak v těžkých časech získají nejen dlouhodobou pracovní sílu, ale také odborné know how. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 11. 2009 -Nejlepší české neziskové internetové projekty vyhlášeny

PRAHA [Nadace Vodafone] - Centrum pro online média a Nadace Vodafone dnes vyhlásily nejlepší české neziskové internetové projekty. Vítězem kategorie nejlepší blog je blog POSLEPU, nejzajímavějším fundraisingovým projektem je sanceprodraha.cz, nejpropracovanější neziskovou komunitou je fórum Svépomocné asociace psychogenních poruch příjmu potravy, nejlepší mikrostránkou je fotomaraton.sk a nejlepším multimediálním projektem stránka sdružení Inventura. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat 19. 11. 2009 -Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010

PRAHA [Econnect/ Úřad vlády] - Úřad vlády ve spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 11. 2009 -Fórum dárců rozdá ceny společensky odpovědným firmám

PRAHA [Fórum dárců] - Dnes večer budou na pražském Žofíně rozdány ceny TOP Filantrop 2009, ceny Fóra dárců pro společensky odpovědné firmy. Letošní šestý ročník této prestižní soutěže ocení firmy jak za výši finančních obnosů, které na veřejně prospěšné aktivity věnují, tak za jejich strategii a vlastní CSR projekty. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 11. 2009 -Vyhlášení 2. výzvy Programu překlenovací pomoci "3P"

PRAHA [Econnect/ Nadace rozvoje občanské společnosti] - Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Poštovní spořitelnou vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o návratné nadační příspěvky do Programu překlenovací pomoci „3P“. Návratné nadační příspěvky (NNP) bude Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Poštovní spořitelnou poskytovat na předfinancování projektů nestátních neziskových organizací, jejichž projekty jsou podpořeny z vybraných veřejných rozpočtů. NNP budou sloužit k překlenutí období do poskytnutí přislíbených dotací/grantů či jejich částí z veřejných rozpočtů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 11. 2009 -Plzeň bude hostit účastníky z poloviny Evropy

PRAHA [Econnect/ British Council] - V Plzni se od 5. do 7. 11. 2009 uskuteční mezinárodní konference „Kreativní komunitní plánování“, která přivítá osmdesát lidí ze čtrnácti evropských zemí. Konference, kterou pořádá Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s mezinárodní organizací British Council, městem Plzeň a neziskovými organizacemi CLES (UK) a Dodo ry (Finsko), je zaměřena na sdílení zkušeností se zapojováním veřejnosti do plánování rozvoje měst, především pak v rámci mezinárodního projektu Kreativních měst. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat 26. 10. 2009 -Vyhlášení výběrového dotačního řízení MŽP pro NNO pro rok 2010

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové dotační řízení pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti pro rok 2010 - koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny. Uzávěrka pro příjem žádostí je 7. prosince 2009. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 10. 2009 -Vzdělávací semináře ve Středočeském kraji

[Síť mateřských center] - Síť MC nabízí volná místa na seminářích Lidské zdroje v NNO, Public Relations pro MC a Rodina a zaměstnání! Poslední volná místa jsou i na seminářích Základy finančního řízení v NNO a Služba péče o děti. Semináře se konají ve Středočeském kraji a jsou zcela zdarma. Hlídání dětí je zajištěno. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 10. 2009 -Nová publikace učí děti, jak komunikovat s handicapovaným kamarádem

PRAHA [Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové] - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal ojedinělou publikaci s názvem „Jak komunikovat aneb Mám spolužáka se zdravotním postižením“. Knížku připravili mladí lidé, kteří si sami prošli zkušeností se zdravotním postižením. Texty obsahují krátká poučení a základní pravidla pro první kontakt s lidmi se zdravotním handicapem. Publikace je určena žákům základních škol a byla vydána v rámci osvětové kampaně VDV „Kroky k integraci“. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 10. 2009 -Nadace O2 rozdělila 10 milionů korun na podporu znevýhodněným dětem a mládeži

PRAHA [Nadace O2 ] - Celkem 34 nestátních neziskových organizací z devíti českých krajů, které pomáhají zlepšovat život znevýhodněným dětem a mládeži, dne 7. října 2009 v Praze slavnostně převzalo od Nadace O2 šeky v celkové hodnotě 6,25 milionů korun. Další granty v hodnotě 3,75 milionů korun předala Nadace O2 vítězným projektům z pěti moravských krajů minulý týden v Ostravě. Uzavřela tak již 8. ročník svého grantového programu na podporu znevýhodněných dětí a mladých lidí z celé České republiky. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 10. 2009 -Nadace VIA vyhlásila další kolo Rychlých grantů z Fondu místního rozvoje

PRAHA [Nadace VIA] - Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu. Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 9. 2009 -Nadace Vodafone podpoří soutěž neziskových webů a internetových projektů

PRAHA [Econnect/ Nadace Vodafone] - Centrum pro online média pořádá za podpory Nadace Vodafone soutěž o nejlepší neziskové internetové projekty. Neziskovky mohou poměřit své síly v kategoriích nejlepší komunitní projekt, nejlepší blog, internetový fundraising, nebo využití multimédií. Vítězové budou vyhlášeni 24. listopadu 2009 na celodenní konferenci o využití internetu k propagaci neziskovek. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 9. 2009 -Chcete se stát partnerem Nadačního fondu Albert?

PRAHA [Econnect/ Nadační fond Albert ] - Nadační fond Albert hledá z prostředí nadací a nadačních fondů partnery, kteří s ním budou spolupracovat na projektech v oblasti podpory vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně znevýhodněných skupin a také podpory osvěty v oblasti zdravého životního stylu dětí a dospělých. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 9. 2009 -Velvyslanectví Spojených statů amerických vyhlašuje kulturní granty

PRAHA [Econnect/ Velvyslanectví USA] - Velvyslanectví Spojených statů amerických v Praze nabízí částečnou podporu prostřednictvím programu Malých grantů všem uměleckým a kultruním aktivitám a ostatním projektům nevládních organizací, jejichž cílem je propagace a hlubší porozumění americké kultury a veškerých s tím spojených aktivit nevládních organizací v České republice. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 9. 2009 -Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

PRAHA [Centrum pro veřejnou politiku ] - Centrum pro veřejnou politiku ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci zve pedagogické pracovníky z celého Středočeského kraje na sérii seminářů na téma: "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže". Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, účast na semináři je bezplatná. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 17. 9. 2009 -Komise J. Williama Fulbrighta vyhlašuje Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sekoru

PRAHA [Econnect/ Komise J. Williama Fulbrighta v ČR ] - Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2010/11 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sekoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 9. 2009 -Nevládky vidí recept na krizi ve spolupráci s vládou

PRAHA [Otevřená společnost] - V těchto dnech projednává vláda návrh státního rozpočtu, nevládní neziskové organizace zaslaly při této příležitosti premiéru Janu Fischerovi a vládě ČR společnou výzvu. Jsou si vědomy toho, že ekonomická krize postihne i sociální a veřejně prospěšné služby, po kterých ale zároveň stoupne poptávka. Nevládky jsou připravené podílet se na zmírnění dopadů krize. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 131 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz