Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 4. 9. 2009 -Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených 2010

PRAHA [Econnect/ Úřad vlády ČR] - Úřad vlády ČR ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených 2010. Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených (dále jen „program Podpora VÚA“) je určen na podporu projektů občanských sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazů s celostátní působností.
Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 25. 8. 2009 -Český západ otevírá v Plzni dobročinný obchod

PLZEŇ [Český západ ] - Občanské sdružení Český západ otevře 15. září v Plzni ve Veleslavínově ulici 7 svůj dobročinný obchod BUŤI. Tento v Plzeňském kraji ojedinělý obchod bude nabízet oblečení a módní doplňky, knihy, hudbu, filmy, ale také drobné bytové doplňky, které sdružení získá od dárců z řad veřejnosti. Zájemci mohou již nyní vždy v úterý a čtvrtek mezi 13–16 hodinou přinést do obchodu hezké věci na prodej. Veškerý zisk z prodeje pak bude využit na činnost sdružení, které působící v sociálně vyloučené komunitě v Dobré Vodě u Toužimi. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 8. 2009 -Výzkum „Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti“

PRAHA [NROS/ Econnect] - Dne 1. června 2009 byl zahájen projekt s názvem „The Patterns and Values of Volunteering in the Czech and Norwegian Society“(Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti) realizovaný občanským sdružením HESTIA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Nadací rozvoje občanské společnosti a norským partnerem Institute for social research Oslo. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 8. 2009 -Výbor dobré vůle přijímá žádosti o stipendia z Fondu vzdělání

PRAHA [Econnect/ Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ] - Do 25. srpna 2009 mohou studenti středních a vysokých škol se sociálním či zdravotním handicapem podávat žádosti o stipendia z Fondu vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Podmínkou pro získání stipendia pro studenty středních, vyšších odborných či vysokých škol v ČR je věk do 26 let, studijní průměr do 2,0 a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 8. 2009 -MŽP vyhlásilo výběrové řízení na podporu projektů NNO pro rok 2010

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2010. Uzávěrka pro příjem žádostí je 5. října 2009. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 7. 2009 -Vláda schválila novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech

PRAHA [Econnect/ ministr pro lidská práva] - Dne 27.7.2009 vláda ČR na svém jednání schválila novelu výše uvedeného zákona, kterou připravil ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech je právním předpisem, který umožňuje fungování jednoho z typů právnických osob, které jsou zahrnovány do tzv. neziskového sektoru. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 7. 2009 -2. kolo grantového řízení hl. m. Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí

PRAHA [Econnect/ Magistrát hl. m. Prahy] - Hlavní město Praha vyhlašuje 2. kolo grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010). uzávěrka pro příjem žádostí je 10. srpna 2009 v 17h. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 7. 2009 -Žádejte o grant Nadace Partnerství na výsadbu stromů

BRNO [Nadace Partnerství] - Občanská sdružení, obce, školy nebo církevní subjekty mohou až do pátku 28. srpna 2009 opět žádat o granty na výsadby stromů. Program Strom života Nadace Partnerství rozdělí v podzimním kole minimálně 350 000 korun. Generálním partnerem programu Strom života je společnost Skanska, která na jeho činnost v letošním roce věnuje 5 milionů korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 7. 2009 -Nadace Via vyhlásila již 7. ročník programu „Místo, kde žijeme“

PRAHA [Nadace VIA/ Econnect] - Nadace VIA s podporou Nadace České spořitelny vyhlašuje již 7. ročník programu „Místo, kde žijeme“ (dříve pod názvem „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“), který je zaměřen na obnovu či výstavbu veřejných prostranství se zapojením veřejnosti. Uzávěrka programu je 9. září 2009. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 7. 2009 -Nadace VIA nabízí vzdělávání zástupcům lokálních NNO

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA z prostředků Fondu ČSOB pro rozvoj neziskových organizací otevírá 2. ročník bezplatného cyklu workshopů. Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru je určen zejména malým lokálním nevládním neziskovým organizacím, ale i jednotlivcům, jejichž činnost obohacuje veřejný život v místech jejich působení a kteří se snaží reagovat na aktuální problémy zdejších komunit a využívat nabízející se příležitosti. Chtěli bychom podpořit zejména ty organizace, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení kulturního, společenského nebo životního prostředí ve svém okolí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 7. 2009 -NROS rozdávala vysvědčení neziskovým organizacím v podobě podepsané grantové smlouvy

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Účastníky setkání přivítal Kjetil Aasland, velvyslanecký rada Norského království, který jako reprezentant jednoho z dárcovských států promluvil o významu a roli neziskových organizací ve společnosti. Z následujícího projevu Evy Anderové, ředitelky odboru Mezinárodních vztahů Ministerstva financí ČR, se všichni přítomní mohli dozvědět o celkových výsledcích a pokračování Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 29. 6. 2009 -Veřejnost má možnost připomínkovat návrh nové výzvy v OP LZ

PRAHA [OS noviny/ Econnect] - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá veřejnost k připomínkování plánované výzvy k předkládání projektů Mezinárodní spolupráce v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Své připomínky můžete zasílat do 17. července. MPSV chce v rámci připravované výzvy aplikovat přísnější pravidla pro výběr projektů a speciálně se zaměřit na inovativní projekty. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 6. 2009 -Výzva Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

PRAHA [Econnect/ ESF ČR] - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 - Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách. Celková částka pro tuto výzvu je 108 milionů korun. Žádosti je možné předkládat do 31. srpna 2009.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 6. 2009 -Evropská komise navrhuje vyhlásit rok 2011 Evropským rokem dobrovolnické činnosti

PRAHA [Econnect/ Evropská komise] - V Evropské unii se mnoho lidí ve svém volném čase věnuje neplacené dobrovolnické činnosti – vypomáhají například ve školách, nemocnicích, sportovních klubech, ekologických organizacích nebo pomáhají lidem v rozvojových zemích. Evropská komise proto navrhuje vyhlásit rok 2011 Evropským rokem dobrovolnické činnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 6. 2009 -Veřejné výběrové řízení Pomozte dětem

PRAHA [NROS/ Econnect] - Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila veřejné výběrové řízení 11. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!. Do veřejného výběrového řízení mohou své projektové žádosti zasílat nestátní neziskové organizace až do 30. června 2009, 16 hodin do sídla NROS (Jelení 196/15, 118 00 Praha 1). Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 22. 5. 2009 -Den pro neziskovku

PRAHA [Econnect/ Hestia] - Již druhým rokem nabízí HESTIA ve spolupráci se společností Vodafone program "Den pro neziskovku", ve kterém zaměstnanci z pracovišť firmy po celé ČR mohou jeden den v roce místo do práce jít pomáhat do neziskové organizace.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 5. 2009 -Because s.r.o. vyhlašuje Soutěž o tyden konzultací v NNO zadarmo

PRAHA [Econnect/ Because s.r.o.] - Společnost Because vyhlásila soutěž o týden konzultací v neziskové organizaci. Pokud máte zájem o týdenní konzultace zdarma, stačí se přihlásit jako účastník akce a na wall napsat krátký vzkaz, ve kterém upřesníte, proč má společnost Because pomoci právě Vám a co je přesně oblastí vašeho zájmu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 5. 2009 -Dobrovolnictví - nevšední program na léto

BRNO [Hnutí Brontosaurus/ Econnect] - Dobrovolná práce pro přírodu nebo památky, neobvyklé zážitky, poznávání netradičních aktivit a přátelský kolektiv... to jsou prvky, jenž už 35 let provázejí letní akce pořádané Hnutím Brontosaurus. Letos jich organizátoři připravují více něž 50. Jsou určeny všem mladým lidem, které láká nejen zajímavý program i nové zkušenosti. Ty mohou dobrovolníci získat třeba při budování naučných stezek, obnově pastvin nebo experimentální archeologii. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 5. 2009 -Galerie BKC vyhlásila výběrové řízení na projekty 2010

BRNO [Econnect/ Galerie BKC] - Galerie Brněnského kulturního centra – Galerie mladých, Galerie Kabinet a Galerie U Dobrého pastýře vyhlašují výběrové řízení na výstavní projekty realizované v roce 2010. Přihlášky si mohou podávat samotní umělci i kurátoři. Termín pro odevzdání přihlášek je do 30. června 2010. Celý text ::občanský sektor, kultura::
 

Vybrat 7. 5. 2009 -Praha vyhlásila 2. výzvu Operačního programu Praha Adaptabilita

PRAHA [Econnect/ Magistrát hl. m. Prahy] - Magistrát hl. m. Prahy otevřel druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci tří prioritních os Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). Druhá výzva se vztahuje na tyto prioritní osy OPPA: Prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, Prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce a Prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 131 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz