Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 30. 4. 2009 -Evropská konference o financování neziskového sektoru

BRNO [Nadace Partnerství] - Ve dnech 4.- 5. května 2009 se v Brně u příležitosti českého předsednictví v Evropské unii uskuteční konference pod názvem „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“. Kromě diskusí o současném dopadu hospodářské krize na neziskové organizace a jejich roli v době krize, bude pozornost věnována zejména zkušenostem z různých modelů financování v zemích EU. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 4. 2009 -Přihlaste se do soutěže Být vidět 2009

PRAHA [Econnect/ AGNES] - Občanské sdružení AGNES ve spolupráci s firmou BENETA vyhlašuje sedmý ročník tradiční soutěže v oblasti PR neziskových organizací.
Neziskové organizace se mohou přihlásit do kategorií Výroční zpráva, Internetové stránky a Fotopříběh. Uzávěrka přihlášek proběhne 31. července 2009.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 4. 2009 -Ministerstvo životního prostředí otevřelo nové informační centrum

PRAHA [MŽP/ Econnect] - Chcete vědět jak je to opravdu s čerpáním dotací z Operačního programu ŽP? Rádi byste se informovali o grantových schématech a dotačních programech MŽP? Slyšeli jste o dotacích na zateplování, ale nevíte, kde získat další informace? To jsou příklady informací, které mohou lidé získat v nově otevřeném Infocentru Ministerstva životního prostředí a Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), které dnes bylo slavnostně představeno médiím a zítra, symbolicky na Den Země, se v 10:00 otevírá široké veřejnosti. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 20. 4. 2009 -Nadace Vodafone vyhlašuje pokračování programu Vpoho

PRAHA [Econnect/ Nadace Vodafone ] - Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Jde o službu poskytovanou na základě principu nízkoprahovosti. Nízkoprahovost je charakterizována mj. tím, že mladí lidé mohou zařízení navštívit kdykoli během provozní doby a za vstup neplatí.Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 4. 2009 -19. ročník Adventních koncertů je opět připraven podpořit neziskové organizace

PRAHA [Econnect/ Česká televize] - Tak jako v minulých letech i letos nabízí Adventní koncerty České televize možnost získání finanční podpory pro rozvoj neziskových organizací a jejich činností. Přihlášky je nutné zaslat na adresu České televize do 30. dubna 2009. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 4. 2009 -10. ročník Veletrhu neziskových organizací

PRAHA [Econnect/ Nadace Forum 2000] - Nadace Forum 2000 připravila letos již 10. jubilejní ročník Veletrhu neziskových organizací (tzv. NGO Market), který se bude konat v pátek 24. dubna 2009 v prostorách La Fabriky na ulici Komunardů 30 na Praze 7. Veletrh neziskových organizací je jednodenní akce, která umožňuje českým i zahraničním „neziskovkám“ prezentovat svou práci široké veřejnosti. Letošním sloganem „Pomáhat není luxus“, chce akce motivovat širokou veřejnost k podpoře neziskového sektoru. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 4. 2009 -Nabídka služeb pro NNO v oblasti poradenství, účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO

PRAHA Blažena Petrlíková působí v neziskovém sektoru řadu let, intenzivně od r. 1990. Vlastní živnostenské oprávnění "účetní poradce, vedení účetnictví" a certifikát svazu účetních. Je autorkou řady publikací v oblasti účetnictví NNO a mnoha odborných článků k účetnictví fyzických osob podnikatelů a NNO. Má pedagogickou praxi v oboru ekonomie a účetnictví, praxi při tvorbě právních předpisů a při kontrolní činnosti v ústředním orgánu státní správy. Neziskovým organizacím nabízí celou řadu služeb z oblasti poradenství, účetnictví, daně, ekonomie NNO. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 3. 2009 -Asistenční program pro podporu sociálního podnikání NNO - Akcelerátor ASP

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje asistenční program pro podporu sociálního podnikání NNO – Akcelerátor ASP. Odborným garantem vzdělávací části programu je Západočeská univerzita v Plzni.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 3. 2009 -Nadace O2 opět podpoří deseti miliony korun znevýhodněné děti a mládež

PRAHA [Econnect/ Nadace O2] - Nadace O2 vyhlásila 8. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. V každém z osmi regionů budou podpořeny ty nejkvalitnější projekty částkou 1,25 milionu korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 3. 2009 -Beseda o bezbariérovosti

PRAHA [Econnect/ o.s. Okamžik] - O.s. Okamžik Vás zve na besedu s odborníkem v oblasti bezbariérovosti, Ing. Petrem Novákem, s názvem Bezbariérové prostředí pro osoby se zrakovým postižením. Beseda se uskuteční v úterý 31. března 2009 od 18:00 do 19:30 hodin v Kavárně B. P. T., Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 16. 3. 2009 -Vodafone věnuje reklamní prostor neziskovému sektoru

PRAHA [Vodafone] - Vodafone umožní jako první operátor v ČR neziskovým organizacím inzerovat jejich dárcovské SMS kampaně (DMS) na ploše svých dobíjecích kuponů. Vizuály DMS kampaní, které zvítězí ve výběrovém řízení, budou po celý rok bezplatně využívat veškerý reklamní prostor na dobíjecích kupónech operátora. Kupony využije pro dobití kreditu více než milion zákazníků Vodafonu ročně. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 3. 2009 -MŽP rozdělí v roce 2009 neziskovým organizacím téměř 30 milionů

PRAHA [Econnect/ MŽP ČR] - Ministerstvo životního prostředí podpoří v roce 2009 projekty nestátních neziskových organizací (NNO) v celkové hodnotě 29,8 milionu korun, které budou rozděleny mezi 106 nejúspěšnějších projektů od 72 organizací. Výsledky, o kterých rozhodly odborné komise v rámci výběrového řízení, byly zveřejněny již v závěru loňského roku. V současné době se uzavírají smlouvy s úspěšnými žadateli. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 4. 3. 2009 -Fond T-Mobile letos rozdělí osm milionů korun

PRAHA [Nadace VIA] - Jubilejní pátý ročník grantového řízení z Fondu T-Mobile právě začíná. Společnost T-Mobile v letošním roce věnuje na rozvoj občanského sektoru osm milionů korun. Částka je určena nejen pro organizace z regionů, kde operátor působí, ale také pro žadatele z celé České republiky, které doporučí sami zaměstnanci T-Mobile. Zájemci o finanční podporu mohou pro svůj projekt získat sumu až sto tisíc korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 2. 2009 -Vyšla nová brožura o dobrovolnictví

PRAHA [Eurodesk/ Národní informační centrum pro mládež] - V únoru vyšla nová brožura s názvem Dobrovolnictví, která přibližuje možnosti, jak se stát dobrovolníkem v ČR a v zahraničí. Publikaci vydalo Národní informační centrum pro mládež společně s evropskou informační sítí pro mládež Eurodesk. Brožura navazuje na předchozí dvě publikace, které se věnovaly studiu a práci v zahraničí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 2. 2009 -Konference "Evropa angažovaných občanů - zdroje a udržitelnost"

PRAHA [Econnect/ Vláda ČR] - V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se ve dnech 4. - 5. května 2009 koná v Brně mezinárodní konference "Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost". Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandra Vondry. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 2. 2009 -Podpora dobrého podnikání v ČR

PRAHA [Fórum dárců] - Fórum dárců ve spolupráci s Nizozemsko českou obchodní komorou a Britskou obchodní komorou připravilo projekt s názvem "Podpora dobrého podnikání v ČR". Ten je zaměřen na profesionalizaci neziskových organizací a jejich klientů v oblasti obchodních dovedností. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 2. 2009 -Nová výzva v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

PRAHA [Econnect/ MPSV] - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Název globálního grantu - sociální ekonomika. Celková částka pro tuto výzvu je téměř 250 milionů korun. Žádosti je možné podávat od 2. března 2009.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 2. 2009 -Obce i města mohou opět uspět v soutěži Cesty městy

PRAHA [Nadace Partnerství] - Nadace Partnerství vyhlašuje osmý ročník celostátní soutěže s názvem Cesty městy. Soutěž je zaměřena na zklidňování dopravy a kultivaci dopravního prostoru ve městech a obcích České republiky. Své návrhy mohou města a obce podávat do 29.května. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto, záštitu nad ní již tradičně poskytlo Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím oddělení BESIP. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 6. 2. 2009 -Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku omezí

PRAHA/ BRNO [Zelený kruh/ Liga lidských práv] - Liga lidských práv a ekologické organizace sdružené v asociaci Zelený kruh kritizují poslední úpravy návrhu nového občanského zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti, které je předkladatelem návrhu, oproti očekávání nezaneslo do finální verze návrhu potřebné změny týkající se vzniku spolků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 2. 2009 -Navrhněte, kdo má letos dostat cenu za trvale udržitelný rozvoj

BRNO [Nadace Partnerství] - Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 vyhlásily třináctý ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. Cena je udělována jednotlivcům a má zviditelnit konkrétní aktivity ve prospěch životního prostředí, které se tak mohou stát příkladem pro další. Nominace do soutěže mohou lidé zasílat nejpozději do 30. dubna. Generálním partnerem ceny je společnost Českomoravský cement. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | .. | 131 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz