Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 12. 8. 2010 -Charitativní projekt Brýle pro Nepál

PRAHA [Econnect/ Nemasté Nepál/ Optika Anděl] - Občanské sdružení Namasté Nepál ve spolupráci s Optikou Anděl v Praze na Smíchově, s Česko-nepálskou společností a nepálskou nadací DCWC (Development of Children and Women Center) organizují charitativní sbírku Brýle pro Nepál. Organizátoři tak navazují na předchozí projekt Brýle pro Afriku, který byl realizován před několika lety. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 5. 8. 2010 -Nové kurzy pro pracovníky v sociálních službách

PRAHA [Econnect/ o.s. Pohoda] - Ve druhém pololetí 2010 rozšiřuje Společnost Pohoda o.p.s. nabídku akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách o další dva. Jedná se o Empowerment jako cestu k zapojení a posílení člověka s postižením a kurz Jak respektovat práva lidí s mentálním postižením a pracovat s nimi v sociálních službách. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 8. 2010 -Nadace Vodafone zaplatí již po třetí odborníkům rok práce v neziskové sféře

PRAHA [Nadace Vodafone] - Nadace Vodafone třetím rokem vyhlašuje grantový program propojující komerční a neziskový sektor a poprvé do něj láká i top manažery. Ruší totiž horní limit mzdy uchazečů a poprvé nabízí i krátkodobá angažmá. Rok jinak umožňuje každý rok několika odborníkům z komerční sféry strávit až rok prací pro neziskovou organizaci dle své volby. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 7. 2010 -Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo grantovou výzvu pro NNO

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2011. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. září 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 7. 2010 -Grantová výzva Generálního ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu pro rok 2011

PRAHA [Econnect/ Evropský parlament] - Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu vyhlásilo grantovou výzvu pro rok 2011. Letošní téma souvisí s komunikační prioritou EU institucí pro rok 2011 - "Řízení ekonomického oživení a mobilizování nových zdrojů růstu". Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 7. 2010 -Ekologickým projektům rozdělí Nadace Partnerství v grantech 1,6 milionu korun

BRNO [Nadace Partnerství] - Až 300 tisíc korun na projekt podporující ochranu životního prostředí mohou získat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nestátní neziskové organizace, nadace nebo nadační fondy. Uzávěrka žádostí o dotaci je 1. října. Novinkou letošního roku je zjednodušení podávání přihlášek. Díky nově zavedenému systému Grantys se celá grantová žádost vyplňuje on-line. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 7. 2010 -T-Mobile podpoří zelené projekty nestátních neziskových organizací

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA/ T-Mobile] - T-Mobile se také v letošním roce zaměřuje na podporu ekologických aktivit. Za tímto účelem vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty českých nevládních a neziskových organizací, které se věnují ochraně přírody a životního prostředí. Rozdělovat se budou Twist kupony za čtvrt milionu korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 7. 2010 -Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil výběrová řízení v několika programech

PRAHA [Econnect/ NFOH] - Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil dne 28. června 2010 výběrové řízení na podporu projektů ve programech Péče, Připomínka, Obnova a Budoucnost. Uzávěrka pro příjem žádostí je 17. září 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 6. 2010 -Státní fond životního prostředí prodloužil lhůtu pro podávání žádostí

PRAHA [Econnect/ SFŽP] - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily 11. května 2010 6. výzvu pro podávání žádostí do programu na podporu realizace inovativních tématických aktivit a dlouhodobě prioritních aktivit v rámci EVVO a podpora sítí environmentálních vzdělávacích center. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 6. 2010 -Nadace VIA otevírá cyklus workshopů „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“

PRAHA [Nadace VIA] - Díky finanční podpoře ČSOB, a. s. nabídne Nadace VIA zájemcům již potřetí účast v bezplatném vzdělávacím cyklu „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“. Cyklus, který proběhne v Praze od září 2010 do května 2011, sestává z 8 pátečních workshopů a závěrečného setkání a jeho kapacita je 25 účastníků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 6. 2010 -Stipendium v německých organizacích zabývajících se občanskou společností a politickým vzděláváním

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Spolková centrála pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung) a Nadace Roberta Bosche vyhlašují 3. ročník programu „Politické vzdělávání v akci – Politische Bildung in Aktion“. Program nabízí možnost krátkodobé (8 – 10 týdnů) nebo dlouhodobé (6 měsíců) hospitace v německé neziskové organizaci či jiné instituci zabývající se politickým vzděláváním a občanskou společností. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 6. 2010 -Nová kniha Občanský sektor - Právo, ekonomika, organizace

PRAHA [Econnect/ Portál] - Nakladatelství Portál vydává novou knihu Občanský sektor - Právo, ekonomika, organizace. Autoři Marek Skovajsa a Dana Moree nabízí prostřednictvím této publikace multidisciplinární pohled na občanskou společnost v mnoha různých souvislostech. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 6. 2010 -Soutěž Poštovní spořitelna Starosta roku byla právě vyhlášena!

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA a Poštovní spořitelna vyhlásily 2. ročník soutěže Poštovní spořitelna Starosta roku. Mediálním partnerem soutěže je regionální Denik. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 5. 2010 -Nadace OSF Praha vyhlašuje grantové kolo Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR

PRAHA [Econnect/ Nadace Open Society Fund Praha] - Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje mimořádné grantové kolo, jehož cílem je zapojení veřejnosti do zlepšování politické kultury v ČR. Program je financován z výnosů Nadačního investičního fondu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 5. 2010 -Vláda schválila věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti

PRAHA [Zmocněnec vlády pro lidská práva] - Dne 24. května 2010 vláda schválila věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který předložil předseda vlády spolu se zmocněncem vlády pro lidská práva. Cílem věcného záměru je zajištění nové kvality soukromých právnických osob, které poskytují veřejně prospěšné služby a vykonávají veřejně prospěšné činnosti. Návrh věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti dbá na zvýšenou ochranu finančních prostředků ze státního rozpočtu, které jsou formou dotací na veřejně prospěšné aktivity poskytovány. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 5. 2010 -Nabídka zprostředkování advokátních služeb pro neziskové organizace

TÁBOR [PILA/ Econnect] - Již od července 2008 mohou české nevládní organizace získat pro sebe nebo pro své klienty bezplatné služby některé z advokátních kanceláří. Díky činnosti Pro bono centra se podařilo pro NNO zajistit právní pomoc v bezmála 60 případech. V současné době hlásí Pro bono centrum volné kapacity a čeká na další požadavky ze strany neziskových organizací. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 5. 2010 -Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo Fondu místního rozvoje

PRAHA [Nadace VIA] - Letos o něco dříve vyhlašuje Nadace VIA grantové kolo Fondu místního rozvoje. České nevládní neziskové a příspěvkové organizace mohou žádat o podporu až 70 000 Kč na projekty, které se snaží v pozitivním slova smyslu změnit své okolí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 5. 2010 -Pražské Quadriennale chce zapojit umělce nejrůznějších oborů

PRAHA [Pražské Quadriennale] - Performance – je stále frekventovanější označení pro živou uměleckou akci spojenou s divadlem, výtvarným uměním i architekturou či designem. Právě na tuto etablovanou uměleckou (inter)disciplinu se zaměří doprovodný program 12. ročníku Pražského Quadriennale – PQ+. Tato největší přehlídka scénografie a divadelního prostoru, která se v Praze uskuteční od 16. až 26. června 2011, chce v rámci doprovodných akcí upozornit na různorodou podobu performance. Celý text ::občanský sektor, kultura::
 

Vybrat 11. 5. 2010 -Agentura pro sociální začleňování zůstane do roku 2012 při Úřadu vlády

PRAHA [Úřad vlády ČR, zmocněnec pro lidská práva] - Z rozhodnutí vlády zůstane Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách součástí Úřadu vlády do konce roku 2012. Agentura funguje jako samostatný odbor Úřadu vlády již více než dva roky a podle původního záměru se měla od roku 2011 od Úřadu vlády oddělit. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 5. 2010 -Informační seminář LIFE+ 2010

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Dne 13. května 2010 proběhne od 9h30 v budově Ministerstva životního prostředí informační seminář k programu LIFE+. Cílem semináře je informovat potenciální žadatele o programu LIFE+ u příležitosti vyhlášení výzvy pro rok 2010, pomoci potenciálním žadatelům s rozhodnutím, zda využít tohoto programu pro jejich záměr, upozornit na klíčové předpoklady žádosti a pomoci vyvarovat se častým chybám v žádosti. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 131 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz