Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 22. 4. 2010 -Seminář 20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí

PRAHA [Econnect/ Oživení] - Občanské sdružení Oživení pořádá v úterý 4. května 2010 odborný diskusní seminář 20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Seminář se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 4. 2010 -Celostátní konference Nadace a společnost - Sociální inovace, partnerství, podpora

PRAHA [Econnect/ Fórum dárců] - Asociace nadací a Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a předseda Sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček pořádají 6. celostátní konferenci „Nadace a společnost - Sociální inovace, partnerství, podpora“. Konference se uskuteční ve středu 21. dubna 2010 od 9 hodin v Poslanecké Sněmovně PČR. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 4. 2010 -Děti a mládež z Tachovska mohou získat až 100.000 Kč z grantu HARANTI

KONSTANTINOVY LÁZNĚ [MAS Český Západ-Místní partnerství] - Mikroregion Konstantinolázeňsko, který sdružuje obce Bezdružice, Černošín, Cebiv, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Lestkov, Olbramov, a Záchlumí vyhlašuje grantový program „HARANTI“, v rámci kterého hodlá rozdělit až 100.000 Kč na projekty připravené neformálními skupinami mladých lidí nebo i již zavedenými organizacemi (např. školy, tělovýchovné jednoty, sbory dobrovolných hasičů, občanská sdružení apod.). Jejich cílem by mělo být především zapojit děti a mládež do života v obcích, například díky uspořádání kulturní akce, nebo organizace nějaké volnočasové aktivity apod. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 4. 2010 -Nadace O2 již podeváté podpoří znevýhodněné děti a mládež deseti miliony korun

PRAHA [Nadace O2] - Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. Vybrané projekty budou v každém z osmi regionů podpořeny částkou 1,25 milionu korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 4. 2010 -Jak prodat své téma médiím aneb Novináři nejsou zlí

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Nadace VIA připravila společně s T-Mobile Czech republic a. s. celodenní interaktivní mediální a PR seminář pro zástupce neziskových organizací. Seminář se uskuteční 28. dubna 2010 v budově T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 3. 2010 -Vláda schválila Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014

PRAHA [Ministr pro lidská práva] - Tento nový plán je již čtvrtým v pořadí. Formuluje politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům a byla v nich pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro dané období vytipována jako důležitá a prioritní. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 3. 2010 -Pozvánka na 7. Národní všeoborovou konferenci nestátních neziskových organizací

PRAHA [Econnect/ Asociace NNO] - V úterý 30. března 2010 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskuteční 7. Národní všeoborová konference nestátních neziskových organizací (NNO). Konference se koná v rámci Týdnů pro neziskový sektor pod názvem „Partnerství v regionech“ s mottem
„Krize a chudoba – nové úkoly i příležitosti pro NNO“. Konference začíná v 9h30. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 3. 2010 -Ministr Kocáb prosadil novelu zákona o nadacích a nadačních fondech

PRAHA [Ministr vlády ČR pro lidská práva] - Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Nyní ji ještě projedná Senát a zváží prezident republiky. Zákon by měl vejít v účinnost 1. července 2010. Pomůže nadacím a nadačním fondům lépe plnit svůj účel, tedy dárcovství na veřejně prospěšné účely, v době ekonomické krize. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 3. 2010 -Seminář Legislativní prostředí pro nestátní neziskové organizace

PRAHA [Econnect/ Asociace NNO] - Dne 12. března 2010 se v Senátu uskuteční seminář Legislativní prostředí pro nestátní neziskové organizace. Seminář je určen pro senátory, poslance, zastupitele, zástupce veřejné správy, zástupce odborné veřejnosti, zástupce krajských a oborových sítí nestátních neziskových organizací (NNO), zástupce médií. Seminář je připraven za podpory Asociace nestátních neziskových organizací v České republice. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 3. 2010 -Nadace Bona vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu

PRAHA [Nadace Bona] - Nadace Bona vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu (dále jen NIF) k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 2. 2010 -Mládež může získat prostředky na svoje nápady

CHRUDIM [NROS/ Altus] - Finanční podporu až do výše 30 tisíc korun pro tým mohou získat mladí lidé ve věku od 16 do 26 let v devátém ročníku programu „Make a Connection – Připoj se“, který vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti společně se svým lokálním partnerem Občanským sdružením Altus. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 2. 2010 -Databáze zaměstnavatelů přátelských rodině

PRAHA [Econnect/ Síť mateřských center o.s.] - Síť mateřských center odstartovala rozšíření a aktualizaci databáze zaměstnavatelů přátelských rodině v rámci projektu Šance rodině i zaměstnání. Databáze, která vznikla díky aktivitám předešlého projektu v roce 2008, obsahuje zatím kolem 35 zaměstnavatelů z hlavního města Prahy. Současný projekt otevřel možnost databázi rozšířit o zaměstnavatele z celé České republiky. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 2. 2010 -Vyhlášení 4. ročníku programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“

PRAHA [Nadace VIA] - ČSOB a Poštovní spořitelna vyhlašují ve spolupráci s Nadací VIA již 4. ročník programu, který podporuje projekty zaměřené na komunitní rozvoj.
Tyto projekty mohou být zaměřené na ochranu přírodního a kulturního dědictví a na rozvoj místního kulturního a spolkového života. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 2. 2010 -Nevládní organizace získají v roce 2011 státní peníze dřív

PRAHA [Ministr pro lidská práva/ Econnect] - Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Zásady jsou závazná pravidla poskytování dotací jednotlivými resorty. Na jejich úpravě se domluvily samy nevládní organizace, signatáři výzvy Nevládky a krize s předsedou vlády. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 1. 2010 -Stipendium „Kulturní manažer ze střední a východní Evropy“ 2010/2011

PRAHA [Nadace Roberta Bosche] - Nadace Roberta Bosche (Robert Bosch Stiftung) zve do Německa dvanáct absolventů VŠ ze střední a východní Evropy k třináctiměsíčnímu programu kvalifikace v kulturním managementu. Stipendisté převezmou od října 2010 úkol prezentovat v Německu kulturní pestrost zemí střední a východní Evropy a zvláště pak mladou uměleckou a kulturní scénu své země. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 1. 2010 -Nadace VIA a Nadace Vodafone přispějí v roce 2010 k rozvoji individuálního dárcovství v Čechách

PRAHA [Nadace VIA] - Díky dlouhodobému záměru Nadace VIA a programu Rok jinak Nadace Vodafone vzniká webový portál Darujme.cz, jehož prostřednictvím budou moci české neziskové organizace využít potenciál moderních metod on-line dárcovství pro realizaci svých dlouhodobých fundraisingových kampaní. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 1. 2010 -Sdružení Okamžik nabízí novou publikaci: „Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením“

PRAHA [Okamžik] - Sdružení Okamžik vám nabízí svou právě vydanou publikaci: „Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením“. Publikace nabízí široký přehled aktuálně dostupných kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Brožura je určena pracovníkům úřadů a odborných institucí, lékařům, studentům, ale i lidem se zrakovým postižením, jejich blízkým, jejich zaměstnavatelům a dalším zájemcům. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 1. 2010 -Záchrana drobných památek místního významu

PRAHA [Nadace VIA/ Econnect] - Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví „Záchrana drobných památek místního významu“. Cílem programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost a zapojení veřejnosti. Účast místních obyvatel na péči o okolí je jednou z hlavních priorit tohoto programu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 1. 2010 -Stipendia ve zdravotnictví, vzdělávání a životním prostředí

PRAHA/ BRATISLAVA [The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies] - The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) startuje již třetí ročník stipendijního programu pro mladé vedoucí pracovníky ve zdravotnictví, vzdělávání a životním prostředí. Letošní novinkou je rozšíření poslední kategorie i o zelenou architekturu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 12. 2009 -Grantová výzva ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2010

PRAHA [Econnect/ Magistrát hl. m. Prahy] - Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2010. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 18. ledna 2010. Předložené grantové žádosti budou posouzeny a předloženy ke schválení Radou hl.m. Prahy do 18. dubna 2010.
Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 131 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz