Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 27. 5. 1999 -Granty v oblasti výtvarného umění

[Nadace Český fond umění] - uděluje granty v oblasti výtvarného umění. Bližší informace naleznete v MF DNES z 7.5.1999 nebo ve čtrnáctideníku Ateliér z 13.5.1999. Adresa: Voršilská 3, 110 00 Praha 1, tel.: 291015. Uzávěrka je 15.6.1999. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 5. 1999 -NEW OPPORTUNITIES FOR NGOs

[OSI] - The Open Society Institute-Budapest is calling for applications forits year 2000 International OSI Policy Fellowships (IPF) program for Central and Eastern Europe, the countries of the former Soviet Union, and Mongolia.The fellowships are intended to support research, writing or activism, and to encourage the development of program strategies for the Soros foundations network. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 5. 1999 -Program Udržitelný rozvoj měst a regionů

[Nadace VIA] - Nadace VIA vypisuje v rámci svého programu Udržitelný rozvoj měst a regionů otevřené výběrové řízení na projekty tematicky zaměřené na podporu a prosazování udržitelných dopravních řešení. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 5. 1999 -LGI FELLOWSHIP PROGRAM

[LGI] - LGI is seeking applications for the new LGI Fellowship Program. The fellowship is intended to support policy and reform-oriented research, writing, or activism in one or more of the following areas: Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 5. 1999 -Granty pro pilotní antikorupční projekty

[LGI] - The LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE (LGI) of the OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST hereby announces a call for proposals for Pilot Projects on Fighting Corruption in Local Government in Central and Eastern Europe, theformer Soviet Union or Mongolia. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 5. 1999 -Spolupořadatelství na kulturních akcích

[Město Praha] - Hlavní město Praha přijímá spolupořadatelství k časově ohraničeným kulturním akcím, které mají charakteruměleckého či kulturního festivalu nebo přehlídky, případně umělecké dílny či semináře otevřené proveřejnost. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 5. 1999 -Stipendijní pobyty na rok 1999

[Ministertvo kultury] - - odbor umění vypisuje 1-3 měsíční stipendijní pobyty na rok 1999 v ateliéru v Mezinárodním kulturním centru Egona Schieleho v Českém Krumlově. Stipendijní pobyty pro oblast výtvarného umění jsou určeny pro mladé umělce do 35 let a pro studenty závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 5. 1999 -Grantový systém ministerstva kultury v roce 1999

[Ministerstvo kultury] - Největší finanční částku rozdělil nebo rozdělí v letošním roce v rámci grantového systému odbor umění (26.500 tis. Kč), dále odbor regionální a národnostní kultury (19.390,5 tis. Kč), odbor literatury a knihoven (12.620 tis. Kč), odbor hromadných sdělovacích prostředků (8.200 tis. Kč) a odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií (2.100 tis. Kč). Celkem v grantovém řízení ministerstvo v letošním roce rozdělí zhruba 70.105,5 tis. Kč. Veškeré údaje jsou aktualizované k 30. dubnu t.r.. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 4. 1999 -Mediace: cesta k vyřešení sporu

[Medio] - Mediace je způsob řešení sporů dohodou. Mediátor pomáhá najít řešení přijatelné pro všechny zúčastněné. Neposuzuje přitom, kde je pravda, ani spor nerozhoduje svou autoritou - místo toho pomáhá udržet a rozvíjet komunikaci mezi účastníky konfliktu, formulovat jejich požadavky a zájmy a sbližovat je v zájmu nalezení řešení přijatelného pro všechny. Hledá tedy společně s nimi kompromis (v ideálním případě se mu podaří obnovit či nastolit skutečnou spolupráci). Dbá na to, aby obě (všechny) strany měly stejný prostor na vyjádření svých postojů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 4. 1999 -WOMEN AT RISK

[OSF Praha] - The Open Society Institute (OSI) Network Women's Program and the OSI Center for Publishing Development are pleased to announce a competition to support the translation of books related to women's health, violence against women and girls issues. A grant fund of $100,000 is available to promote local-language access to international books on these topics. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 4. 1999 -Analýza změny zákona

[EPS] - Analýzanávrhu poslanců Karla Řehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů(sněmovní tisk č. 146)zpracoval Ekologický právní servis Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 4. 1999 -Rada pro trvale udržitelný rozvoj

[EkoList] - PRAHA (ČTK) - Požadavek ustavení Rady pro trvale udržitelný rozvoj jako poradního orgánu vlády a podobněorientovaných výborů v Poslanecké sněmovně a Senátu obsahuje návrh státní politiky životního prostředí, který ve středupředloží vládě ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 4. 1999 -Democracy and Diversity

[OSF Praha] - We offer an intensive three week equivalent of full semester's graduate study in the U.S., bringing an interdisciplinary, comparative, and highly interactive approach to the social, political and cultural challenges of democracy and democratization. In edition to the everevolving seminars of citizenship, nationalism, and gender, we will offer a new course this year on the role of media in a democratic society. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 4. 1999 -Veřejnost v oblasti živ. prostředí

[Milieukontakt Oost-Europa] - Nizozemská nadace Milieukontakt OostEuropa vypisuje grantové rízení na téma:"Kampane a akce zamerené na verejnost v oblasti zivotního prostredí"Zádosti na predepsaných formulárích musí být odeslány v anglictine do 15.5.1999 Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 4. 1999 -Přísnější limity pro spalování odpadů

[EkoList] - BRUSEL (Reuters) - Výbor Evropského Parlamentu hlasoval pro zpřísnění zákonů o ukládání odpadů, aby zajistil maximálníochranu životního prostředí, řekl předseda výboru v čtvrtek 1. dubna.Podle výboru by měly platit stejné standardy jak pro spalování nebezpečného odpadu, tak i pro ostatní odpad, protože přiobou procesech vznikají emise, které vyžadují stejně přísnou regulaci. Celý Parlament bude hlasovat o plánech na zpřísněníemisí v průběhu dubna. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 4. 1999 -Základní grantový program

[EPCE] - Posláním nadace je podporovat místní i celonárodní ekologicky zaměřené občanské aktivity a jejich prostřednictvím zvyšovat účast občanů ve věcech veřejných. Nadace Partnerství napomáhá spolupráci různých zájmových skupin ve společnosti udělováním grantů, organizováním stáží a zprostředkováváním odborných informací a kontaktů z oblasti životního prostředí.

Nadace podporuje původní, modelové, mezioborové a přeshraniční projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí, lokální projekty ochrany životního prostředí neziskových organizací a místních samospráv, především v regionech s málo rozvinutým ekologickým hnutím a v oborech, které jsou na okraji pozornosti. Celý text ::občanský sektor::

 

Vybrat 6. 4. 1999 -Performing Arts Training Program

[OSF] - Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Open Society Institute Budapest, Performing Arts Network Program vyhlašuje v roce 1999 program, jehož cílem je zvýšení profesionální úrovně umělců v oblasti performing arts, přičemž oblast performing arts je chápána jako divadlo, současný tanec, současná hudba, a dále jevištní umění, které je současné a kreativní. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 4. 1999 -Podpora domova pro mentálně a tělesně postižené

Nadace Místa v srdci, Rádio Praha a firma Silicon Graphics uspořádali dobročinnou aukci obrázků malovaných dětmi - a pro děti. Výtěžek totiž putuje do dětského domova pro mentálně a tělesně postižené děti v Otrokovicích. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 4. 1999 -Společná akce ČSA a Nadace Naše dítě

Od března mohou cestující v letadlech ČSA přispět na konto Nadace Naše dítě, která provozuje telefonní Linku bezpečí. Drobné mince jakékoli hodnoty vloží cestující do připravených obálek. Zapečetěné je pak odevzdají stevardům ČSA. Za přispění Československé obchodní banky budou daty spočítány, převedeny na české koruny a předány nadaci. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 4. 1999 -V ČR bude stačit 250 nadací

Podle místopředsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace bude v České republice stačit kolem 250 nadací. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz