Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 2. 8. 2011 -Fond T-Mobile podporuje regiony Královéhradeckého kraje a Loun

PRAHA [Nadace VIA] - Společnost T-Mobile Czech Republic, a. s., vyhlašuje ve spolupráci s Nadací VIA a Ústeckou komunitní nadací již 7. ročník regionálního grantového programu Fond T-Mobile. Letos budou rozděleny 2 miliony korun. Částka, určená na podporu projektů s tématem „Zdravá planeta“, je směřována do regionů, ve kterých má T-Mobile svá zákaznická centra, tj. do Královéhradeckého kraje a okresu Louny.

Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 8. 2011 -Nadace VIA vyhlašuje třetí grantové kolo programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů – velké komunitní granty“

PRAHA [Nadace VIA] - ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašuje v pořadí již 3. grantové kolo programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů – velké komunitní granty“.
Cílem tohoto programu je podpořit projekty, které řeší problematiku obnovy krajiny a péče o životní prostředí a mají pozitivní komunitní dopad, protože do realizace aktivně zapojí místní obyvatele. Projekty se musí týkat lokalit ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a měst. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 7. 2011 -Již nyní můžete rozhodovat o vítězném Stromu roku 2011

BRNO [Econnect/ Nadace Partnerství] - Do finále celostátní ankety Strom roku, kterou letos již po desáté vyhlásila Nadace Partnerství, postoupilo dvanáct stromů a skupin stromů se zajímavým příběhem. O nejsympatičtějším stromu republiky mohou lidé rozhodovat od neděle 10. července. Každý, kdo podpoří některého z finalistů zasláním dárcovské SMS nebo podpisem na hlasovacím archu, zároveň přispěje do veřejné sbírky určené na výsadbu a ochranu stromů. Vítězný strom získá poukaz na odborné arboristické ošetření od společnosti Prostrom Bohemia a postoupí do mezinárodní ankety Evropský strom roku. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 30. 6. 2011 -Nadace VIA vyhlašuje nové grantové kolo Fondu místních iniciativ

PRAHA [Nadace VIA] - České nestátní neziskové a příspěvkové organizace mohou i letos žádat o podporu ve výši až 70 000 Kč z Fondu místních iniciativ (dříve pod názvem „Fond místního rozvoje“). Podpořeny budou projekty, které se snaží v pozitivním slova smyslu změnit své okolí. Program je určen především menším neprofesionálním neziskovým organizacím, které jsou založeny na dobrovolné práci. Podporu mohou získat i organizace zcela nové. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 6. 2011 -Novelizace Zákona o dobrovolnické službě

PRAHA [Econnect/ Rada vlády pro NNO] - V rámci přípravy novely zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, je možné připomínkovat aktuální znění tohoto zákona na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Termín pro zasílání komentářů je 7. 7. 2011. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 6. 2011 -Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2012

PRAHA [Econnect/ Ministerstvo zahraničních věcí] - Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2012. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 6. 2011 -Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví „Záchrana drobných památek místního významu“

PRAHA [Nadace VIA] - Cílem programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost a zapojení veřejnosti. Účast místních obyvatel na péči o okolí je jednou z hlavních priorit tohoto programu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 6. 2011 -Manželé Kellnerovi podpoří Cenu VIA BONA za filantropii

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA se společně s Nadací The Kellner Family Foundation snaží posílit nový trend v české společnosti - vzrůstající zájem Čechů o dobročinnost. Pod záštitou velvyslanectví Spojených států amerických a díky partnerství se společnostmi T-Mobile Czech Republic, PwC Česká republika, Philip Morris ČR a AC&C Public Relations dnes vyhlašují Cenu VIA BONA za filantropii. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 6. 2011 -Do osmého ročníku programu „Místo, kde žijeme“ se zapojí i mládež

PRAHA [Nadace VIA] - Díky podpoře generálního partnera Nadace České spořitelny a hlavního partnera společnosti NET4GAS, s. r. o., vyhlašuje Nadace VIA již 8. ročník programu, který je zaměřen na obnovu či výstavbu veřejných prostranství s aktivním zapojením veřejnosti do plánování i realizace projektu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 6. 2011 -Tiskové prohlášení k vládnímu návrhu ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

PRAHA Ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti, která byla dodatečně doplněna do vládního návrhu občanského zákoníku (§§ 146 – 152) mají charakter diskriminační, manipulativní a rozšiřující korupční prostředí. Je velmi pravděpodobné, že takto formulované principy statusu veřejné prospěšnosti budou zneužívány a nenaplní tak předkladateli deklarovaný účel. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 6. 2011 -Podlipansko schválilo téměř 7 mil. Kč na projekty

PEČKY [MAS Podlipansko] - Správní rada Místní akční skupiny Podlipansko schválila návrh vybraných projektů, dotace pro příjemce se v celkové výši blíží 7 mil.Kč. Příjem projektů probíhal ve dnech 4.-5. května 2011, ale žadatelé pilně připravovali své žádosti již několik měsíců předem. Zaregistrováno bylo 36 žádostí o podporu, jeden projekt nesplnil požadované náležitosti, 35 projektů bylo předáno k hodnocení. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 6. 2011 -Nadace VIA otevírá cyklus workshopů „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Díky finanční podpoře ČSOB, a. s., nabídne Nadace VIA zájemcům již počtvrté účast v bezplatném vzdělávacím cyklu „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“. Cyklus, který proběhne v Praze od září 2011 do května 2012, sestává z 8 pátečních workshopů a závěrečného setkání. Z přijatých přihlášek vybere Nadace VIA 10 – 15 účastníků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 6. 2011 -Soutěž Era Starosta roku byla právě vyhlášena!

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA a Poštovní spořitelna vyhlásily 3. ročník soutěže ERA STAROSTA ROKU. Mediálním partnerem soutěže je regionální Deník. Záměrem soutěže je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí do 2 000 obyvatel. Práci svého starosty/starostky mohou nejlépe posoudit samotní občané. Proto právě oni mohou zaslat nominace na ocenění, a tak svému starostovi/starostce vyjádřit podporu a poděkování. Vítězný starosta/starostka získá titul Starosta roku a pro svou obec finanční prémii, letos ve výši 250 000 Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 6. 2011 -Pozvánka na fórum o dobrovolnictví v rámci Brave festivalu v polské Vratislavi

VRATISLAV [Brave Festival] - Letošní ročník Brave Festivalu se uskuteční ve dnech 2.-8. července. Brave Festival je kulturní událost evropského významu, organizována pod patronací UNESCO a Evropské komise. Koná se každoročně na začátku července v polské Vratislavi. Představuje umělce i obyčejné lidi, kteří se snaží ochránit svou kulturu od zapomnění. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 5. 2011 -Společné prohlášení neziskových organizací podporujících legislativní zakotvení statutu veřejné prospěšnosti

PRAHA [Asociace veřejně prospěšných společností] - V posledních dnech jsme zaznamenali nesouhlasné stanovisko některých neziskových organizací k zakotvení statutu veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku. Asociace veřejně prospěšných organizací vydala společné prohlášení, ve kterém s některými členy AVPO a dalšími neziskovými organizace, vyjádřila jeho podporu. V případě, že se chcete připojit ke společnému prohlášení, zašlete email na adresu sedivy@avpo.cz. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 5. 2011 -Žádejte o grant na cyklistické stezky Greenways

BRNO [Nadace Partnerství] - I letos mohou občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, sdružení či spolky obcí žádat o dotaci ve výši až 80 tisíc korun na podporu rozvoje stezek Greenways. Nadace Partnerství spolu s Nadací České spořitelny podpoří prostřednictvím těchto grantů dění a vybavenost na stezkách a propagaci cyklistiky jako zdravého a šetrného způsobu dopravy. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 5. 2011 -Konečné výsledky výběrového dotačního řízení na projekty NNO pro rok 2011

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výsledky dotačního výběrového řízení na projekty nestátních neziskových organizací pro rok 2011. V roce 2011 poskytne MŽP na malé projekty nestátních neziskových organizací celkem 17,7 mil. Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 29. 4. 2011 -Přehled otevřených výzev v Operačních programech

PRAHA [Econnect/ OS noviny] - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uveřejnilo publikaci obsahující přehled otevřených výzev v operačních programech Cíle 1 "Konvergence", Cíle 2 "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" a v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika (Cíl 3). Cílem dokumentu je poskytnout žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 4. 2011 -Cena Ivana Dejmala

PRAHA [Společnost pro krajinu/ Econnect] - Společnost pro krajinu vyhlašuje druhý ročník Ceny Ivana Dejmala. Letos v únoru jsme si připomněli, že jsou to již tři roky, co nás opustil Ivan Dejmal. Stále ještě ohledáváme rozsah ztrát, které jeho odchod způsobil, a zjišťujeme, kde všude je nenahraditelný. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 4. 2011 -Granty Nadace Bona

PRAHA [Econnect/ Nadace Bona] - Nadace Bona vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu (dále jen NIF) v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena tj. k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 131 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz