Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 4. 4. 2011 -Blokový grant pro NNO - závěrečná konference

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zve nejen český neziskový sektor dne 19. dubna 2011 od 10:30 hodin do coworkingového prostoru Hub Praha k účasti na hodnocení výsledků prvního grantového období a stanovení potřeb pro období nadcházející. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 3. 2011 -Vyhlášení jarního grantového kola 2011

LIBEREC [Econnect/ Nadace EURONISA] - Nadace EURONISA vyhlásila dne 14. 3. 2011 jarní veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů finančních prostředků získaných z Nadačního investičního fondu, z výnosů benefičních akcí pořádaných Nadací EURONISA a z darů sponzorů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 3. 2011 -Nadace VIA společně s Koučink Centrem přichází s nabídkou pro manažery NNO

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Kouč bude k dispozici pouze vám a bude vaším průvodcem na cestě osobního růstu. Prostřednictvím otázek vám pomůže pohlédnout na věc z jiného úhlu pohledu, nalézt souvislosti a utřídit si myšlenky. Kouč není poradcem, konzultantem ani trenérem. Dobrý kouč vám neporadí, jak by řešil konkrétní situaci on sám, nevyřeší problém za vás, ani vám neřekne, co byste měli přesně udělat. Namísto toho vám pomůže, abyste dokázali nalézt vlastní řešení. Naučí vás používat nástroje, které vám pomohou řešit situace, se kterými jste si do teď nevěděli rady. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 3. 2011 -Nominujte kandidáty na Cenu Olgy Havlové 2011

PRAHA [Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové] - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil sedmnáctý ročník Ceny Olgy Havlové. Nadace vyzývá veřejnost, aby do 30. dubna navrhovala kandidáty na Cenu. Týká se to osobností, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. O výběru laureáta rozhodne porota Nadace Olgy Havlové. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2011 se uskuteční 23. května v budově ČSOB v Radlicích. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 3. 2011 -Nadace Partnerství rozdělí přes 35 milionů korun na neziskové projekty

BRNO [Nadace Partnerství] - Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji obdrží celkem přes 35 milionů korun na projekty zabývající se poskytováním sociálních služeb a problematikou životního prostředí. Finanční prostředky pochází z 1. výzvy Blokového grantu, který administruje Nadace Partnerství. Zájem neziskových organizací o podporu byl vysoký - sešlo se celkem 107 žádostí, ze kterých bylo 26 úspěšných. Nadace Partnerství rozdělí v Blokovém grantu ve třech výzvách celkem 84,5 milionů korun. Vyhlášení 2. výzvy chystá nadace v srpnu 2011. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 3. 2011 -Prestižní Cena Josefa Vavrouška

BRNO [Econnect/ Nadace Partnerství] - Mohl by být váš soused, sousedka, kolega, kolegyně nebo někdo jiný ve vašem okolí příkladem pro ostatní tím, co dělá pro zlepšení životního prostředí? Navrhněte je na Cenu Josefa Vavrouška! Její patnáctý ročník vyhlašují Nadace Partnerství a Nadace Charty 77. O laureátech rozhodne jedenáctičlenná porota složená z předních odborníků a osobností v oblasti ochrany životního prostředí. Nominace můžete zasílat do 30. dubna. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 3. 3. 2011 -Vzdělávací program Zelená kancelář

LIBEREC [Econnect/ SPP Čmelák] - Chcete, aby vaše firma byla ekologická? Vzdělávací program společnosti Čmelák "Zelená kancelář" vám pomůže zavést praktické environmentální opatření do každodenního chodu nejen kanceláří, ale celého provozu firmy. Zahrne nejdůležitější oblasti a opatření k ekologizaci. Dvoudenní školení je zaměřené jak na proces vytipování, naplánování a realizace opatření, tak na odborné vyškolení vašich pracovníků k tomu, aby věděli, kterým směrem se dát a kde případně hledat doplňující informace či podporu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 2. 2011 -Seminář Aktuální legislativní situace neziskového sektoru v ČR

PRAHA [Econnect/ o.s. Spiralis] - O.s. Spiralis zve na seminář „Aktuální legislativní situace neziskového sektoru v ČR", který se koná ve středu 23. února 2011 v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1). Cílem semináře je poukázat na problematické otázky současných legislativních úprav a návrhů, týkajících se bezprostředně neziskového sektoru, upozornit na legislativní slabiny a pracovat na vybraných tématech. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 2. 2011 -Podpůrná skupina pro rodiče dětí a dospělých s mentálním postižením

PRAHA [Econnect/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.] - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. by vás ráda informovala o nově vzniklé podpůrné skupině pro rodiče a blízké dětí i dospělých lidí s mentálním postižením. Tato skupina se bude scházet každou středu od 18 do 19.30 v prostorách SPMP, Karlínské náměstí 12, Praha 8, v zasedací místnosti ve 2. patře. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 14. 2. 2011 -I letos budou rozdávány ceny Křesadlo pro dobrovolníky roku v Jihočeském kraji

KATOVICE [Econnect/ BEZ o.s.] - Do 25. března 2011 je možné nominovat dobrovolníky Jihočeského kraje na tradiční cenu Křesadlo za rok 2010, jejíž vyhlášení se pod záštitou jihočeského hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a starosty města Strakonice Ing. Pavla Vondryse uskuteční v dubnu ve Strakonicích. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 2. 2011 -Mezinárodní festival fundraisingu Is Good Expensive?

PRAHA [Econnect/ České centrum fundraisingu] - Ve dnech 13.-15. dubna 2011 se v Praze uskuteční Mezinárodní festival fundraisingu. Je dobročinnost drahá nebo ne? Efektivita činnosti neziskových organizací, fundraisingu a dárcovství, jejich vyhodnocování a měření a způsoby komunikace je pro většinu neziskovek na světě velká výzva. Hraje se tu totiž o důvěru a ta bývá to nejcennější, co organizace mají. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 2. 2011 -Grantové kolo programu ČSOB a ERA pro podporu regionů – menší komunitní granty

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Zajímáte se o to, co se děje ve vašem regionu? Chcete, aby vaše obec či město žilo společenským životem? Chcete se scházet se sousedy, poznávat historii místa, kde žijete a společně chránit přírodní bohatství v okolí? Program ČSOB a ERA pro podporu regionů Vám pomůže grantem až do výše 70 000 Kč na realizaci vašich projektů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 1. 2011 -Bezplatný kurz němčiny pro pracovníky s mládeží

PLZEŇ [Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem] - IJAB nabízí českým zájemkyním a zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního jazykového kurzu "Německý jazyk pro pracovníky s mládeží", který proběhne 7. května - 4. června 2011 v Tübingenu. Kurz je určen pouze začátečníkům (max. úroveň A1 Evropského referenčního rámce). Podmínkou účasti je znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 1. 2011 -Málo zeleně a míst k setkávání? Žádejte o grant

BRNO [Nadace Partnerství] - Chybí ve vaší obci zelené místo, které by sloužilo aktivitám dětí, oddychu důchodců i vzájemnému setkávání obyvatel? Nadace Partnerství opět poskytuje obcím, školám, občanským sdružením a příspěvkovým organizacím možnost získat peníze na vytvoření zelených veřejných prostranství. Žádosti o grant nazvaný Místo pod stromy můžete posílat až do 2. března. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 1. 2011 -Evropský rok dobrovolnictví 2011 online

PRAHA [Econnect/ MŠMT] - Portál www.dobrovolnik.cz je servisní a informační portál o dobrovolnictví v České republice. Vznikl v březnu 2001 a do roku 2011 vstupuje ve zcela nové podobě. Přichází v nové grafice, s novým obsahem a zásadní změnou v interakci. Současně se stává oficiálním internetovým portálem pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví (ERD 2011) v České republice. Nabízí mnohá vylepšení a nové formy vzájemné komunikace a prezentace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 1. 2011 -Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011

PRAHA [Econnect/ Úřad vlády ČR] - Úřad vlády ve spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny vyhlašuje 2. kolo dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011. Uzávěrka pro příjem žádostí je 28. února 2011. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 1. 2011 -NROS posiluje partnerství mezi NNO

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Norským helsinským výborem (NHC) dne 31. 12. 2010 spustila první oficiální kontaktní místo pro české a norské neziskové organizace. Portál Project Partners Network bude shromažďovat a centralizovat informace o jejich činnosti, aby oběma stranám usnadnil hledání partnerů se společnými oblastmi zájmu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 12. 2010 -Mimořádný dotační program “Evropský rok dobrovolnictví“

PRAHA [Econnect] - Rok 2011 bude Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo u této příležitosti již 2. kolo mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“. Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. ledna 2011 do 14 hodin. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 12. 2010 -Softwarový dárcovský program pro neziskové organizace TechSoup

PRAHA [Econnect/ Nadace Via/ Nadace Charty 77/ TechSoup] - Nadace VIA a Nadace Charty 77 se staly českými partnery mezinárodní neziskové organizace TechSoup Global se sídlem v San Franciscu. TechSoup Global doposud zajistil 133 tisícům neziskových organizací ve 34 zemích přístup k softwaru předních světových IT společností. Celková hodnota darovaného software již překročila 2 miliardy dolarů. Hlavním dárcem a partnerem programu je společnost Microsoft. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 12. 2010 -Nově vznikající o.p.s. hledá menší prostor pro své zázemí v Praze

PRAHA Nově vznikající o.p.s. se zaměřením na pořádání a propagaci kreativních dílen a kulturních akcí hledá menší prostor pro své zázemí v Praze. Možnost
využívat kancelář jen v některé dny, případně ji sdílet, je přijatelná. Případné tipy a informace, prosím, posílejte na e-mail vlnyzpevu@gmail nebo na
tel.: 603 290 520. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 131 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz