Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 4. 3. 2008 -Nestátní neziskové organizace může podpořit nová legislativa

PRAHA [Rada vlády pro nestátní neziskové organizace] - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) jednala na svém zasedání dne 4. března 2008 o možnosti novelizace zákona o nadacích a nadačních fondech, zákona o sdružování a zákona o veřejných sbírkách. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 1. 2008 -Přehled právních předpisů pro nestátní neziskové organizace

PRAHA [Econnect / RVNNO] - Na stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace byl aktualizován přehled legislativy týkající se právě nestátních neziskových organizací. Přehled byl zpracován Ing. Marií Hladkou z Centra pro výzkum neziskového sektoru. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 12. 2007 -Název sdružení neměňte!

PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů] - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila na své páteční schůzi dne 7. prosince 2007 návrh novely zákona o sdružování. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 12. 2007 -Senát schválil návrh změny zákona o účetnictví

PRAHA [Econnect/ Senát Parlamentu ČR] - Po schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Poslaneckou sněmovnou 26. října 2007, byl návrh schválen také na dnešní shůzi Senátu Parlamentu České republiky. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 11. 2007 -Fórum dárců představuje svůj projekt Odborné centrum

PRAHA [Fórum dárců/ Econnect] - Fórum dárců realizuje již druhým rokem projekt Odborné centrum pro daně, účetnictví, audit, právo a investování neziskového sektoru. Cílem tohoto projektu je budování expertní základny pro neziskové organizace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 11. 2007 -Zapojte se do přípravy nové kulturní politiky

PRAHA [Econnect/ ProCulture] - V souvislosti s přípravou nové kulturní politiky na léta 2008 – 2013 otevřelo dne 1. 11. 2007 Ministerstvo kultury na svých webových stránkách diskusní fórum pro odbornou i laickou veřejnost. Cílem diskuse je zapojení co nejširší odborné i laické veřejnosti do procesu přípravy tohoto klíčového dokumentu. Celý text ::kultura, občanský sektor::
 

Vybrat 29. 10. 2007 -Některé neziskové organizace budou moci i nadále účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví

PRAHA [Finanční noviny/ Econnect] - V pátek 26. října schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o účetnictví. Řada neziskových organizací tak může i v budoucnu účtovat v jednoduchém účetnictví. Příjmy neziskových organizací, kterým tato možnost zůstane, však nesmí v předchozím roce překročit 3 milióny korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 6. 2007 -MŽP nabídne možnost připomínkovat připravovanou legislativu elektronicky

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí nabídne veřejnosti možnost připomínkovat připravované legislativní předpisy také elektronickou cestou. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 3. 2007 -Celostátní konference Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách

PRAHA [SKOK] - Občanské sdružení SKOK Vás srdečně zve na celostátní konferenci Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách. Konference se bude konat ve středu 16. května 2007 od 10 do 16 hodin v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 3. 2007 -Analýza participace neziskových organizací na legislativním procesu v České republice

PRAHA [Fórum dárců/ Econnect] - Legislativní centrum Fóra dárců vydalo Analýzu participace neziskových organizací na legislativním procesu v České republice. Publikace vznikla za účelem podpory dárcovství a celkové činnosti NNO a to zejména prostřednictvím zkvalitnění stávajícího legislativního prostředí a prosazení nutných systémových změn. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 2. 2007 -Sestavení daňového přiznání právnických osob pro NNO

BRNO [Podané ruce/ Econnect] - Sdružení Podané ruce pořádá dne 28.2.2007 v Brně 6-ti hodinový kurz o výpočtu DPH právnických osob. Seminář je určen všem pracovníkům neziskových organizací, kteří zpracovávají přiznáni k dani z příjmů nebo vedou účetnictví neziskových organizací. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 29. 1. 2007 -Diskusní seminář "Prosazování práva životního prostředí"

PRAHA [Společnost pro trvale udržitelný život] - Diskusní seminář "Prosazování práva životního prostředí" se bude konat v úterý 6. února 2007 od 16, 00 hod., Novotného lávka 5, Praha 1. Beseda bude věnována otázkám účinnosti prosazování práva životního prostředí v České republice a EU. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat 18. 1. 2007 -Vydán sborník z diskuse o veřejné prospěšnosti a občanském zákoníku

PRAHA [NETT - Nezávislý think tank pro neziskový sektor] - Think tank NETT vydal s podporou Nadace VIA sborník dokumentů, které jsou výběrem z diskuse o veřejné prospěšnosti a rekodifikaci občanského zákoníku z let 1999 až 2005. NETT také vydal výstup svého legislativního projektu pod názvem "Problematika právní úpravy právnických osob". Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 10. 2006 -Jak zdaňovat neziskové organizace? - internetová diskuse

Brno [Centrum pro výzkum neziskového sektoru] - Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) vyzývá odbornou a laickou veřejnost k účasti na veřejné diskusi s názvem „Zdaňování příjmů a majetku neziskových organizací“.

Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 29. 8. 2006 -Občanská sdružení musí mít do tří let v názvu svou právní formu

PRAHA [Econnect] - Od 3.7.2006 je účinná novela zákona o sdružování občanů - č. 83/1990 Sb., podle níž název občanského sdružení musí obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku "o. s.". Stávající sdružení musí uvést svůj název do souladu s uvedeným požadavkem do 3 let ode dne nabytí účinnosti této novely (3.7. 2006) tedy do července 2009. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 5. 2006 -Nevládní organizace kritizují návrh EK ohledně lobbingu v evropských institucích

BRUSEL [Econnect] - V rámci Iniciativy pro transparentnost (European Transparency Initiative – ETI) zveřejnila Evropská komise v listopadu 2005 Zelenou knihu o ETI, která má v této oblasti podpořit diskusi a nastartovat proces konzultací. Podle Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) však návrh Komise představený v Zelené knize nečiní lobbing ovlivňující rozhodování EU transparentnější a nijak nezvyšuje důvěru veřejnosti v instituce EU. Konzultační proces, v rámci kterého může veřejnost a organizace zasílat připomínky a návrhy, trvá od 3. května do 31. srpna 2006. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 9. 5. 2006 -Iniciativa Úřadu vlády: "Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR"

PRAHA [Úřad vlády ČR] - V rámci snahy o zlepšování právního prostředí připravil Úřad vlády ČR iniciativu nazvanou "Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR". Tato iniciativa je určena pro všechny občany, organizace a zejména podnikatele, kteří se chtějí vyjádřit k právním předpisům České republiky a navrhnout jejich zlepšení. Cílem je snížit zatížení občanů i podnikatelské sféry plynoucí z právních předpisů a celkově zjednodušit a zlepšit právní prostředí v České republice. Více informací a dotazník najdete na stránce reforma.vlada.cz/10minut. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 9. 3. 2006 -Nový správní řád & práce s médii - pozvánka na víkendový seminář Arniky

PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů] - Arnika - Centrum pro podporu občanů si Vás dovolují pozvat na seminář pro zástupce nevládních neziskových organizací,
představitele obcí a další zájemce "Nový správní řád & práce s médii v praxi občanských sdružení a malých obcí", který se koná o víkendu 24. - 26. března 2006 v Mlýnhotelu Vílanec u Jihlavy (www.mlynhotel.cz). Celý text ::životní prostředí, lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat 23. 2. 2006 -Nový portál www.verejnesbirky.cz – podrobný průvodce oblastí veřejných sbírek

-foto-
PRAHA [Občanské sdružení „3 ½“] - Chcete přispět na dobrou věc, ale nevíte, komu věřit? Organizujete sbírku a chcete, aby vás lidé našli, uvěřili a přispěli? Napadlo vás přesvědčit se dodatečně, komu jste na ulici do sbírkové pokladničky dali své peníze? Rozhodli jste se uspořádat sbírku a vůbec nevíte, jak se to dělá? Se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. jste dobře obeznámeni a přesto si nevíte někdy rady, jak si počínat ve „sbírkové praxi“? Odpovědi nejen na tyto otázky už máte kde hledat! Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 1. 2006 -Veřejná projednání NRP proběhnout v lednu a únoru ve všech krajích

PRAHA [Centrum pro komunitní práci (CpKP)] - Pro všechny, kteří se nemohli zúčastnit veřejné prezentace Národního rozvojového plánu 16. 1. v Praze, ale i pro všechny další zájemce z řad neziskových organizací i veřejnosti připravuje CpKP sérii kulatých stolů ve všech krajích České republiky. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz