Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 21. 12. 1999 -Oznámení Ministerstva financí ČR pro účtování jednoduchého účetnictví

Praha [Sbírka zákonů] - Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 12. 1999 -Oznámení Ministerstva financí pro politické strany, hnutí a občanská sdružení

Praha [Sbírka zákonů] - Oznámení č. 99/1999/3 Sb. Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. V platnosti od 1. 1. 2000.Celé znění bude oznámeno ve finančním zpravodaji MF ČR. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 12. 1999 -Vyhláška č. 139/1999 Sb. o státní památkové péči

Praha [MKČR] - Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 25.května 1999, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republikyč. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 12. 1999 -Seznam občanských sdružení

Praha [MVČR] - Seznam občanských sdružení registrovaných či evidovaných Ministerstvem vnitra na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Seznam má pouze informativní charakter. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 12. 1999 -Návrh první verze Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky

Praha [MMR ČR] - Návrh první verze Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky na léta 2000 až 2006. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 11. 1999 -Branný zákon v platnosti od 1. 12. 1999

Praha [DSPLP] - Na stránkách Dokumentačního střediska pro lidská práva naleznete znění nového branného zákona 218/1999 Sb. ze 14. září, 1999. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 11. 1999 -Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Praha [DSPLP] - Na strankách Dokumentačního střediska pro lidská práva naleznete poslední změnu 190/1999 Sb., týkající se zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 11. 1999 -Informace o stavu legislativních prací v oblasti životního prostředí

Praha [MŽP ČR] - Na stránce Ministerstva životního prostředí je možno nalézt informace o stavu legislativních prací v oblasti životního prostředí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 11. 1999 -Příprava reformy veřejné správy končí

Praha [Hospodářské noviny] - Vláda na svém zasedání v pondělí 15. 11. 1999 schválila soubor legislativních změn, týkajících se reformy veřejné správy. Soubor legislativních změn bude projednáván v parlamentu. Pokud ho schválí Parlament, bude republika rozdělena do krajů a změní se pravomoci centrálních orgánů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 11. 1999 -Právo na spravedlnost - otevřený dopis ČHV k výročí 17. listopadu

Praha [ČHV] - Úryvek z otevřeného dopisu ČHV k výročí17. listopadu. Před listopadem 1989 Veřejná bezpečnost a další represivní orgány používaly při rozhánění demonstrací a zásahům proti disentu hrubého násilí. Pokojní demonstrující byli biti, byli proti nim nasazováni psi, slzný plyn a vodní děla, byli svévolně zadržováni, týráni a vyváženi za město. Desítky lidí tehdy utrpěly zranění, základní lidská práva tisíců lidí byla závažným způsobem porušována. V souvislosti s tehdejšími zásahy proti demonstrantům bylo do dnešního dne stíháno jen asi 10 osob, z toho pouze 5 osob bylo odsouzeno. Je zcela zřejmé, že v České republice pachatelé tehdejšího násilí nebyli dosud řádně potrestáni. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 11. 1999 -Ratifikace evropské sociální charty a její význam pro Českou Republiku

Praha [MPSV] - V průběhu července a srpna vyslovila Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR souhlas s ratifikací Evropské sociální charty, Dodatkového protokolu a Pozměňujícího protokolu k Evropské sociální chartě. Po podpisu ratifikační listiny prezidentem republiky a jejím uložení u generálního tajemníka Rady Evropy by se tak Česká republika měla stát 24. smluvní stranou tohoto na evropské úrovni nejvýznamnějšího mezinárodního dokumentu obsahujícího sociální a hospodářská práva. Zařadí se tak po bok všech zemí Evropské unie a většiny zemí, které na členství v Evropské unii kandidují a Evropskou sociální chartu již ratifikovaly. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 11. 1999 -Kulatý stůl Centra Paraple

Praha [Centrum Paraple] - Závěry kulatého stolu, který se konal dne 4. 11. 1999 v Centru Paraple: Význam a dostupnost automobilu pro člověka na vozíku - vyhláška MF č. 136/98. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 11. 1999 -Zákon 238/1999 Sb.

Praha [Sbírka zákonů] - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 11. 1999 -Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu zákona o obcích

Praha [SMO] - Návrh zákona o obcích není zcela v souladu s cíly reformy, a to především v pasážích, ve kterých je odkaz na okresní úřady, které mají být, podle doporučení PS PČR, výhledově zrušeny, respektive jejich kompetence mají převzít pověřené obecní úřady, případně krajské úřady.Je pouze jednou z mnohých připomínek Svazu měst a obcí k Návrhu zákona o obcích. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 11. 1999 -Diskuse u kulatého stolu v centru Paraple na téma vyhláška MF č. 136/98

Praha [Centrum Paraple] - Dne 4.11.1999 od 10.30 Vás Centrum Paraple zve na dražbu vozu ŠKODA FÁBIA Elegance s následnou diskusí u kulatého stolu na téma „Vyhláška MF č. 136/1998. Vše proběhne v prostorách Centra Paraple, Limuzská 471 - Praha 10. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 10. 1999 -Poslanci navrhují účinněji stíhat fašismus a komunismus

Praha [Mladá Fronta] - Pět poslanců z ODS, ČSSD a Unie svobody navrhlo v novele trestního zákona důraznější postup státních orgánů při stíhání projevů fašismu i komunistické ideologie. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 10. 1999 -Stanislav Gross převzal od ekologů petici

Praha [EkoList] - Přes 1200 podpisů pod peticí Na obranu zákona o ochraně přírody a krajiny předali dnes místopředsedovi Poslanecké sněmovny PČR Stanislavu Grossovi (ČSSD) členové petičního výboru Miss ČR Helena Houdová, předseda Dětí Země Jindřich Petrlík a starosta Čepí Miroslav Beránek. Předání se zúčastnil také ministr životního prostředí Miloš Kužvart (ČSSD). Petice vystupuje proti přijetí tzv. "Brouskovy" novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která by mj. významně omezila možnost účasti veřejnosti na správních řízeních. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 10. 1999 -Další změny v nemocenském pojištění od 1. října 1999

Praha [MPSV ČR] - Změny provedené ve vyhlášce č. 143/1965 Sb. a ve vyhlášce č. 165/1979 Sb., v platném znění. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 10. 1999 -Obsah věcného záměru zákona o organizaci a provádění sociálního pojištění

Praha [MPSV] - V září t.r. vláda projednala a schválila věcný záměr zákona o organizaci a provádění sociálního pojištění a učinila tak další krok na cestě k sociální reformě. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 10. 1999 -Vládní návrh zákona o obecních daních

Praha [Veřejná správa] - Daň infrastrukturní, daň z odpadů, daň z reklamy,daň ze vstupného, daň za zvláštní způsob užívání veřejného prostranství jsou jen některé formy zdanění, které obsahuje vládní návrh zákonao obecních daních. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | .. | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz