Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 14. 10. 1999 -Evropské standardy ochrany osobních údajů

Praha [MV ČR] - V souvislosti s prudkým rozvojem informačních a komunikačních technologií bude dále narůstat objem zpracovávání osobních údajů a s ním také poroste nebezpečí jejich možného zneužití. Je proto nutné garantovat určitý standard ochrany těchto informací tak, aby korespondoval s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 10. 1999 -Návrh zákona o odškodnění obětem holocaustu

Praha [Veřejná správa] - České oběti holocaustu se zřejmě brzo dočkají vrácení svého majetku, zkonfiskovaného nacisty během druhé světové války. Vláda pověřila vicepremiéra Pavla Rychetského, aby do 30. listopadu vypracoval návrh zákona, který navrácení movitého i nemovitého majetku umožní. Návrh má obsahovat i způsob odškodnění za majetek, který vrátit nelze, řekl dnes novinářům vládní mluvčí Libor Rouček. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 10. 1999 -Koncepce boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví

Praha [MVČR] - Materiál Ministersva vnitra ČR schválená Vládou České republiky dne 14. dubna 1999 podává stručnou charakteristiku situace v oblasti ochrany a zabezpečení práv k duševnímu vlastnictví, analýzu současného stavu včetně trestně právní úpravy anástin základních kriminogenních faktorů ovlivňujících negativně tuto oblast, dále je zde obsažena pasáž, která informuje o dosavadních základních aktivitách zaměřených na ochranu práv k duševnímu vlastnictví, a část týkající se zahraničně politických a mezinárodně právních souvislostí ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 10. 1999 -Postup prací na novém zákoně o odpadech

Brno [Skladka.cz] - Ve čtvrtek 30. 9. 1999 se uskutečnil první podzimní kabinet Odpady a životní prostředí s tématem - příprava nového zákona o odpadech. Kabinety pořádá odborná skupina 04 - odpadové hospodářství Ing. Ondřeje Velka ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), v jehož budově se kabinety konají. Informace o postupu prací na nové odpadové legislativě naleznete v následujícím článku. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 10. 1999 -Vyjádření ČHV k návrhu věcného záměru zákona na ochranu práv národních menšin

Praha [ČHV] - Dne 8. června zaslal ČHV na adresu zmocněnce vlády pro lidská práva Petra Uhla připomínky k návrhu věcného záměru zákona na ochranu práv národních menšin a nástin některých jeho zásad. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 10. 1999 -Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Praha [MPSV] - Informace o právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání shrnuje základní poučení o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání,práva uchazeče o zaměstnání, povinnosti uchazeče o zaměstnání a hmotné zabezpečení. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 10. 1999 -Vnější připomínkové řízení zákona o mzdě

Praha [MPSV] - Návrh zákona, kterým se mění zákon č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 10. 1999 -Likvidace nadací - dotazy místní správy

Praha [Věřejná správa] - ČLánek časopisu Veřejná správa shrnuje dotazy okresních úřadů týkající se likvidace nadací. Nadotazy odpovídá JUDr. Lenka Deverová. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 9. 1999 -Vyhláška MZ o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů

Praha [EkoList] - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 9. 1999 -Vláda projednávala novelu chemického zákona

Praha [Vláda] - Novela chemického zákona předložena MŽP, MPO, MZe a MZ byla v nezměněné podobě schválena vládou ČR dne 29. 9. 1999. Novela zpřesňuje definice pojmů nakládání s nebezpečnými chemikáliemi, uvádění těchto látek na trh, registrace a klasifikace některých nebezpečných chemických látek. Na novelu nyní čeká její projednání ve Sněmovně. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 9. 1999 -Dávky nemocenského pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných

Praha [MPSV ČR] - Systém dávek nemocenského pojištění,podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění,výpočet dávek nemocenského pojištění,poskytování dávek nemocenského pojištění,uplatňování nároku na dávky Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 9. 1999 -Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny

Praha [Sbírka zákonů] - Vyhláška 200/99 Sb. určená k rozeslání dne 15. 9. 1999 Ministerstva životního prostředí, kterou se ustavuje nová Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo. Vyhláška také stanovuje bližší ochranné podmínky přírodní rezervace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 9. 1999 -Souborně zpracované právní normy v oblasti lidských práv

Praha [DSPLP] - Nový oddíl věnovaný výhradně právním normámv oblasti lidských práv naleznete na internetové stránce Dokumentačního střediska pro lidská práva. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 9. 1999 -Co přináší zákon o svobodě informací

Praha [Deník veřejné správy] - Změna pojetí veřejné správy v ČR nastala v roce 1991 přijetím Listiny základních práv a svobod (článek 17). Nikdo si toho tehdy moc nevšiml. Nikdo prostě nerespektoval skutečnost, že úřad musí poskytovat všechny informace bez ohledu na důvod žádosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 9. 1999 -Nový školský zákon by měl zajistit rovný přístup všech ke vzdělání

Praha [Vláda] - Na středečním zasedání vlády byl schválen věcný záměr školského zákona. Kromě rovného přístupu ke vzdělání chce umožnit větší volnost v otázkách obsahu a výukových metod. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 9. 1999 -Byl schválen věcný záměr zákona o zpravodajských službách

Praha [Vláda ČR] - Jde o takzvanou "malou novelizaci", jejímž cílem je odstranit základní nedostatky dosavadní právní úpravy, které již nelze odkládat. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 8. 1999 -Údaje o ekonomických subjektech

Praha [MF] - Informační systém ARES zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech v informačních systémech orgánů státní správy. Údaje jsou čerpány z několika databází. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 8. 1999 -Hlavní principy připravované novely živnostenského zákona

Praha [Senát ČR] - V souvislosti s postupným přizpůsobováním živnostenskoprávní úpravy právu Evropské unie byl zpracován návrh novely živnostenského zákona, který se zaměřuje na řešení vybraných nejzávažnějších problémových okruhů živnostenského podnikání. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 8. 1999 -Pobyt v zařízeních sociální péče se prodraží

Praha [MPSV] - Informace o zvýšení úhrad občanů za pobyt v domovech důchodců a ústavech sociální péče pro těžce zdravotně postižené dospělé občany. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 8. 1999 -Petice doručené senátu za první pololetí 99

Praha [Veřejná správa] - 9. schůze Senátu projednala zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu ČR, jeho orgánům a funkcionářům. V této době bylo Senátu doručeno 31 peticí, které podepsalo přes 3 000 občanů. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz