Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 8. 6. 1999 -Euromost - EU a právo ŽP

[Nadace rytíře Františka Horského] - pořádá ve spolupráci s Právnickou fakultou UK cyklus přednášek spojených s workshopy a besedami nazvaný EUROMOST - EU a právo ŽP. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 6. 1999 -Návrh státní informační politiky

[Metro] - Návrh státní informační politiky včera schválila vláda. "Jejím cílem je vybudovat a dále rozvíjet informační společnost, a tak vytvářet předpoklady pro zlepšení kvality života občanů, zefektivnění státní správy a samosprávy a rozvoje podnikání," řekl mluvčí vlády Libor Rouček. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 6. 1999 -Podpora pro Regionální program rozvoje severozápadních Čech

[Metro] - 67 milionů korun poskytne pro Regionální program rozvoje severozápadních Čech ministerstvo pro místní rozvoj. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 6. 1999 -Nový zákon o zdravotní péči

[Metro] - Podmínky pro poskytování zdravotní péče a pro zřizování a provoz zdravotnických zařízení by měl upravovat zákon, jehož věcný záměr včera schválila vláda. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 6. 1999 -Připravovaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[Děti Země] - Na této stránce naleznete informace o nyní projednávané novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Přijetímnovely, jejímž předkladatelem je poslanec PSP ČR za ODS ing.Karel Sehoř, by došlo k faktickému převedenípravomoci k udělování výjimek pro zásahy do CHKO z MŽP na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se ovýznamný pokus obnovit proces oklešťování kompetencí resotu ochrany životních prostředí, který byl zahájen vprvní polovině devadesátých let v období působení ministra Františka Bendy.Řada českých nevládní organizací, členů samosprávných orgánů a pracovníků státních úřadů s novelou nesouhlasí aapeluje na parlament ČR, aby její návrh odmítl. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 31. 5. 1999 -Pravo na informace - rok poté

Česká společnost pro životní prostředí -Odborná skupina 03 pro ekologickou výchovu a informatiku ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku a MŽP pořádají seminářPRÁVO NA INFORMACE - ROK POTÉ Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 4. 1999 -Mediace: cesta k vyřešení sporu

[Medio] - Mediace je způsob řešení sporů dohodou. Mediátor pomáhá najít řešení přijatelné pro všechny zúčastněné. Neposuzuje přitom, kde je pravda, ani spor nerozhoduje svou autoritou - místo toho pomáhá udržet a rozvíjet komunikaci mezi účastníky konfliktu, formulovat jejich požadavky a zájmy a sbližovat je v zájmu nalezení řešení přijatelného pro všechny. Hledá tedy společně s nimi kompromis (v ideálním případě se mu podaří obnovit či nastolit skutečnou spolupráci). Dbá na to, aby obě (všechny) strany měly stejný prostor na vyjádření svých postojů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 4. 1999 -Analýza změny zákona

[EPS] - Analýzanávrhu poslanců Karla Řehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů(sněmovní tisk č. 146)zpracoval Ekologický právní servis Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 4. 1999 -Rada pro trvale udržitelný rozvoj

[EkoList] - PRAHA (ČTK) - Požadavek ustavení Rady pro trvale udržitelný rozvoj jako poradního orgánu vlády a podobněorientovaných výborů v Poslanecké sněmovně a Senátu obsahuje návrh státní politiky životního prostředí, který ve středupředloží vládě ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 4. 1999 -Přísnější limity pro spalování odpadů

[EkoList] - BRUSEL (Reuters) - Výbor Evropského Parlamentu hlasoval pro zpřísnění zákonů o ukládání odpadů, aby zajistil maximálníochranu životního prostředí, řekl předseda výboru v čtvrtek 1. dubna.Podle výboru by měly platit stejné standardy jak pro spalování nebezpečného odpadu, tak i pro ostatní odpad, protože přiobou procesech vznikají emise, které vyžadují stejně přísnou regulaci. Celý Parlament bude hlasovat o plánech na zpřísněníemisí v průběhu dubna. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 3. 1999 -Sponzoring a daně

Tato forma podpory nevládních organizací se postupně rozšiřuje a jsouneziskové oblasti, kde je získání podpory již i u nás poměrně běžné.Bohužel se ale jedná především o masové a populární akce, kterésponzorům přinášejí značný propagační efekt. Je daleko jednoduššísehnat sponzory na sportovní zápas, hudební nebo divadelní festival nežna poradenské středisko pro narkomany či ekologickou akci. Postupněse však objevují sponzoři i v některých méně atraktivních oblastechneziskových činností. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 3. 1999 -Internet ve státní správě a samosprávě

Ve dnech 15. a 16. března 1999 proběhl druhý ročník celostátní konference Internet ve státní správě a samosprávě. Tato konference si kladla za cíl nabídnout informace, zkušenosti a srovnání, které získaly vyspělé evropské státy při budování svých informačních systémů sloužících k vytvoření funkční informační společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 3. 1999 -Poslanci se seznámili s výsledky screeningu životního prostředí

[EkoList] - PRAHA (ČTK) - Česká republika bude potřebovat řadu přechodných období, než dosáhne v oblasti životního prostředí souladu sesměrnicemi Evropské unie (EU). Poslancům z výboru pro evropskou integraci to dnes řekl šéf odboru koordinace vztahů s EU naministerstvu zahraničí Petr Kubernát. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 3. 1999 -Novela zákona o ochraně přírody má zabránit jeho zneužívání

[EkoList] - PRAHA (ČTK) - Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, podle kterého by ministerstvo životního prostředí bylo vesprávních řízeních nuceno ctít termín veřejně prospěšná stavba stanovený zákonem o územním plánování, předložili poslanciza ODS. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 3. 1999 -SVOL: Majitelé lesů by měli rozhodovat o stavech zvěře

[EkoList] - PELHŘIMOV (ČTK) - Novela, respektive nový Zákon o myslivosti, by podle majitelů lesů měla být postavena na respektováníprincipu vlastnického práva. Podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR by majitelé měli spolurozhodovat o tvorběhoniteb, ale i o stavech zvěře a výši jejich odstřelu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 2. 1999 -Veterinární zákon

[Zelený kruh] - Poslanecká sněmovna také začala na své únorové schůzi projednávat veterinárnízákon. Kontroverzní paragraf 42, který umožňoval po 14 dnech karantény utrácetodchycená zvířata z návrhu zákona naštěstí vláda vyškrtla, ale přesto zde zůstávají dalšíproblémy, které návrh zákona neřeší. Dosud není např. zavedena povinná re-gistrace aoznačování zvířat, udělování licence a pravidelná kontrola chovných zařízení, udělovánílicence a kontrola prodeje zvířat. Chybí také finanční motivace pro kastrace, sterilizace aoznačování zvířat (např. mikročipy).Připomínky k zákonu připravují organizace zabývající se ochranou zvířat.Skupina pro zvířata ČSOP, tel.: 02/29 84 48 Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 2. 1999 -Snížení rozpočtu pro Českou energetickou agenturu

[Zelený kruh] - Parlamentem schválený rozpočetna rok 1999 opět snížil množství finančníchprostředků určených pro Českou energetickou agenturu (ČEA), která zajišťujeprogramy na podporu energetických úspor a rozvoje alternativních zdrojů energie, zloňských 325 na 300 milionů v letošním roce. (Ačkoli ekologičtí mluvčí ČSSD, KDU-ČSLa KSČM před volbami zdůrazňovali nutnost posílení ČEA, při projednávání státníhorozpočtu se to nijak neprojevilo.) Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz