Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 19. 8. 2003 -Nadace OSF Praha vyhlásila program investigativních grantů se zaměřením na problematiku korupce

PRAHA [OSF Praha] - Cílem programu je podpořit vznik investigativních článků, analýz, studií, apod. zaměřených obecně na problematiku korupce. Investigativní granty budou určeny především na zkoumání případů konfliktu zájmů, zadávání veřejných zakázek, financování politických stran, ovlivňování legislativního procesu (state and legislative capture), korupce ve veřejné správě apod. Grant má umožnit novináři soustředit se na vybranou kauzu s tím, že je po dobu trvání grantu uvolněn z běžné redakční či jiné novinářské práce (a to buď úplně nebo částečně).
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 8. 2003 -Argumenty pro přijetí vládního návrhu věcného záměru zákona o sociálních službách

-foto-
PRAHA [Bulletin SKOKu] - SKOK - původně Stálá komise oborové konference NNO poskytujících sociální a zdravotně sociální služby, dnes občanské sdružení s členskou základnou 54 NNO - předložil všem členům vlády argumenty pro přijetí vládního návrhu věcného záměru zákona o sociálních službách. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 21. 7. 2003 -O širších souvislostech Národního workshopu a programu LEADER

PRAHA [Econnect] - Rozhovor s předsedou občanského sdružení Omega Oldřichem Čepelkou o Národním workshopu k mimovládním iniciativám na podporu obnovy a rozvoje venkova, který se konal 3. a 4. června v budově Magistrátu hl. m. Prahy. Účastnili se ho zástupci obcí, mikroregionů, krajských zastupitelstev, NNO, skupin pro místní akce, podnikatelů, vysokých škol a dalších subjektů zabývajících obnovou venkova. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat 1. 7. 2003 -Nová dotační politika MŠMT

-Logo SKOK-
PRAHA [Bulletin SKOKu] - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. V porovnání s předchozími lety je nová dotační politika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v této oblasti zásadním způsobem upravena. Schválený Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro roky 2004 až 2006, se liší v porovnání se stávající dotační politikou MŠMT hned v několika aspektech. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 25. 6. 2003 -Poslanci projednání novely zákona na ochranu přírody a krajiny opět odložili

PRAHA [Econnect] - Novela zákona 114/92 na ochranu přírody a krajiny byla včera stažena z pořadu začínající schůze Poslanecké sněmovny. Stalo se tak na návrh předsedy Zemědělského výboru Ladislava Skopala s odůvodněním, že jeho výbor diskusi nad novelou dosud nedokončil. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 23. 6. 2003 -Zprovozněné stránky projektu O NÁS? S NÁMI! uvozují druhý díl odborné diskuse

PRAHA [Ústav pro ekopilitiku] - Od poloviny června 2003 jsou v plném provozu webové stránky projektu O NÁS? S NÁMI! aneb strategie udržitelného rozvoje očima aktérů z environmentální, ekonomické a sociální sféry na adrese http://www.udrzitelnyrozvoj.ecn.cz. Na stránkách naleznete nejen informace o projektu, ale i vše podstatné a aktuální o probíhající institucionalizaci udržitelného rozvoje v České republice. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 16. 6. 2003 -Seminář Účast veřejnosti v rozhodovacích procesech

PRAHA [Zelený kruh] - Zelený kruh ve spolupráci s Ekologickým právním servisem si Vas dovolují pozvat na seminář "Účast veřejnosti v rozhodovacích procesech", který se koná 25. června 2003 od 9 do 15.30 v tiskovém sále Zeleného kruhu. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 12. 6. 2003 -Dočasná ochrana cizinců a změna podmínek pro žadatele o azyl prošla Poslaneckou sněmovnou

PRAHA [Veřejná správa] - Poslanecká sněmovna ČR schválila v tomto týdnu dvě změny týkající se cizinecké a přistěhovalecké politiky ČR. Jedná se o schválení zákona umožňujícího dočasnou ochranu cizinců v připadě válečného konfliktu v jejich vlasti. Druhou změnou je vládní předloha zpřísňující podmínky pro žadatele o azyl spočivající v omezení možnosti nahlížet do spisu. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 9. 6. 2003 -Spor o zákon o sociálních službách se dostane do Senátu

PRAHA [Radio Praha] - Spor o obsah připravovaného zákona o sociálních službách bude příští týden předmětem jednání v Senátu. Z vládní verze zákona mají obavy zdravotně postižení, kteří kvůli tomu chtějí 23. června demonstrovat před Úřadem vlády. Požadují, aby v zákoně byl garantován jejich nárok na sociální pomoc, kterou by jim tak úřady musely poskytnout. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 9. 6. 2003 -Ekologický právní servis žaluje předsedu vlády ČR

BRNO [Ekologický právní servis/ Econnect] - Předseda vlády a zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy odmítají v rozporu se zákonem poskytnout Ekologickému právnímu servisu smlouvu s advokátem Tomášem Sokolem, na jejímž základě zastupuje stát ve věci místního referenda v Havrani u Mostu s cílem tomuto referendu zabránit, a ochránit tak investici společnosti NEMAK. Celý text ::lidská práva, občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 5. 6. 2003 -Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 - 2006

PRAHA [MŽP ČR] - Na webové stránce MŽP je možné od 2. června najít návrh Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 - 2006. Návrh připravila Meziresortní pracovní skupina environmetalního vzdělávání, výchovy a osvěty při MŽP. Dotazy, náměty a připomínky k tomuto návrhu můžete posílat na e-mailovou adresu marcela_krizova@env.cz do 15. června 2003. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 2. 6. 2003 -Evropská komise řeší stížnost na dálnici D8 v Krušných horách

PRAHA [ Econnect] - Oficiální stížnost proti trase dálnice D8 přes chráněný přírodní park na východě Krušných hor, který je domovem řady ohrožených druhů chráněných evropskými zákony, podaly dnes Evropské komisi tři české ekologické organizace. Jde o první takový krok v české historii. Hnutí DUHA, Děti Země a Ekologický právní servis si stěžují na trasu dálnice, která poškodí rašeliniště a horské louky obývané takovými druhy, jako je tetřívek obecný a chřástal polní. Podle zákonů Evropské unie, především tzv. směrnice o ptácích, musí takové území být chráněno; navíc je součástí přírodního parku Východní Krušné hory. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 27. 5. 2003 -Občanská sdružení protestují proti změnám statutu, bojí se stavební devastace Prahy

PRAHA [Arnika] - Pražské zastupitelstvo bude ve čtvrtek jednat o změnách statutu hlavního města. Hlasovat se bude o změně jediné věty, která by však dalekosáhle změnila systém stavebního povolování. Kompetence dnešního Odboru územního rozhodování magistrátu by přešly na stavební úřady jednotlivých městských částí. Devět občanských sdružení dnes vyzvalo zastupitele, aby změny odmítli. Sdružení se bojí poškození urbanistického rázu města i jeho životního prostředí nekoncepčním rozhodováním městských částí. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 26. 5. 2003 -Zelený kruh se stal připomínkovým místem Ministerstva pro místní rozvoj

PRAHA [Zelený kruh] - Zelený kruh byl jako asociace ekologických NNO zařazen do tzv. fakultativního rozdělovníku Ministerstva pro místní rozvoj. Všechny návrhy právních předpisů, týkající se územního plánování a stavebního řádu, budou ZK zasílány v rámci řádného připomínkového řízení. Zelený kruh již několik let patří mezi připomínková místa MŽP. Žádost o zařazení mezi připomínková místa zaslal také Ministerstvu dopravy, průmyslu a obchodu, Ministerstvu vnitra a zemědělství. Na jejich vyjádření se dosud čeká. Zároveň nabídl ministerstvům pomoc s vyhledáváním zastupců NNO do pracovních orgánů a komisí. O dalším vývoji, stejně tak jako o došlých materiálech k připomínkování, vás budeme informovat. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 23. 5. 2003 -Největší evropské ekologické organizace odmítají některá ustanovení návrhu Ústavy EU

PRAHA [Evropská brána] - Osm největších evropských ekologicky zaměřených organizací (například Greenpeace, Přátelé země, WWF) vydalo společné prohlášení v němž vyjádřily své znepokojení nad některými články navrhované evropské ústavy. Její celkový návrh má být předložen do konce května a 20. června má být schválena na summitu v Soluni. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 20. 5. 2003 -Účast zástupců NNO v pracovních skupinách Ministerstva životního prostředí

PRAHA [Zelený kruh] - Ministerstvo životního prostředí vyzývá ekologické NNO k nominování svých zástupců do pracovních skupin ministerstva. Jedná se o stálou Meziresortní pracovní skupinu environmentalního vzdělávání, výchovy a osvěty při MŽP a jednotlivé pracovní skupiny k plánům vyplývajícím z Plánu odpadového hospodářství. Zájemci se mohou přihlásit Lucii Pelákové na Zelený kruh, email: zk@ecn.cz Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 19. 5. 2003 -Veřejná anketa k návrhům jednotlivých programů a ke kritériím hodnocení pro výběrové řízení na podporu projektů NNO pro rok 2004

PRAHA [MŽP ČR] - Ministerstvo životního prostředí vypisuje, stejně jako v minulých letech, veřejnou diskusi k návrhům jednotlivých programů a ke kritériím hodnocení projektů (jako východisko k diskusi je přiložen přehled loňských programů a znění loňských kritérií). Návrhy programů a připomínky ke kritériím hodnocení projektů předložených NNO pro rok 2003 můžete zasílat nejpozději do 23. 5. 2003 na adresu ministerstva nebo na e-mailovou adresu Jana_Sobeslavska@env.cz. K vašim připomínkám bude přihlédnuto při přípravě materiálu, který bude předložen Poradě vedení MŽP v červnu 2003. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 19. 5. 2003 -Připomínkování poslanecké novely Správního řádu

PRAHA [Zelený kruh] - Na stránkách Zeleného kruhu byly zveřejněny ke stažení materiály k poslanecké novele správního řádu. Ta má nyní oproti vládnímu návrhu větší šanci na schválení, poté co Ústavně právní výbor doporučil poslanecké sněmovně vládní návrh zamítnout. Připomínky k poslanecké novele přijímá do 30. května Ekologický právní servis, který se na její přípravě podílel. Zasílejte je na eps.brno@ecn.cz, případně Zelenému kruhu na zk@ecn.cz. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 5. 5. 2003 -Akreditace podle zákona o dobrovolnické službě mohou začít

-foto-
PRAHA [Dobrovolník.cz] - Ministerstvo vnitra ČR vydalo prováděcí předpis k zákonu o dobrovolnictví upravující udělování akreditací vysílajícím organizacím. Absence tohoto předpisu neumožňovala organizacím vysílajícím dobrovolníky například do zahraničí své dobrovolníky registrovat podle již platícího zákona. Ministerstvo vnitra a akreditační komise jsou připraveny zahájit řízení o udělení akreditaci v oblasti dobrovolnické služby. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 5. 2003 -Návrh zákona o střetu zájmů

PRAHA [Časopis VAŠE PRÁVA] - Transparency International ve spolupráci se senátorem Josefem Zielenecem a občanským sdružením ARS AEQUI et BONI pracují na přípravě nového zákona o střetu zájmů. Současnou právní úpravu, ukládající veřejným funkcionářům pouze povinnost jednou ročně podat přehled o svých příjmech a darech obdržených v minulém kalendářním roce, považují za nedostatečnou. Záměrem nové právní úpravy je rozšířit okruh osob, na které se vztahuje působnost zákona, a vytvořit tzv. veřejný registr zájmů, který umožní téměř každému ověřit si majetkové poměry veřejných funkcionářů. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz