Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 30. 4. 2003 -Velký bratr tě sleduje, aneb odposlech a záznam telekomunikačního provozu

-foto-
PRAHA [Econnect] - Internet a jeho využití se stává fenoménem posledního desetiletí, který se rozšiřuje nejen ve sféře komerční a soukromé, ale také ve sféře neziskové. Většinu z těch, kteří používají email, mobilní telefon či jen občas prohlíží webové stránky, už napadla možnost, že by jejich činnost mohl někdo sledovat a zaznamenávat si údaje obsažené v emailu, obsah uskutečněných hovorů a odeslaných SMS zpráv. Econnect zveřejňuje kauzu, která je právním rozborem legislativních podmínek sledování, odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu u nás. Celý text ::internet, lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat 25. 4. 2003 -Ústavně právní výbor doporučil Poslanecké sněmovně zamítnout vládní návrh správního řádu

BRNO [Ekologický právní servis] - Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny dnes poněkud nečekaně navrhl plénu sněmovny zamítnutí vládního návrhu správního řádu (sněmovní tisk 201). Alternativní poslanecký návrh novely stávajícího správního řádu (sněmovní tisk č. 152), bude naopak ve výboru projednáván dále a 4. června k němu bude vedena podrobná rozprava. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 4. 2003 -Příručka "Efektivní účast v procesu EIA"

PRAHA [Arnika CEPO] - Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika vydalo novou příručku "Efektivní účast v procesu EIA" podle nového zákona 100/2001 Sb. Brožura podrobně vysvětluje průběh hodnocení vlivu staveb na životní prostředí z pohledu občanských sdružení, nabízí srovnání s původní právní úpravou a některé praktické zkušenosti. Autory jsou JUDr. Ondřej Tošner, RNDr. Jindřich Petrlík a Martin Skalský. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 18. 4. 2003 -Ekologové neuspěli se žalobou proti výstavbě závodu Nemak

PRAHA [Rádio Praha] - Ekologický právní servis (EPS) a zemědělec Jan Rajter neuspěli se žalobou proti povolení výstavby závodu mexické firmy Nemak v Havrani na Mostecku. O žalobách, které se týkaly údajného nezákonného postupu při vydávání územního rozhodnutí, rozhodl ve středu Krajský soud v Ústí nad Labem, řekl ČTK Pavel Franc z EPS. Ekologové podle něj podají stížnost na Nejvyšší správní soud. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 17. 4. 2003 -Co přinese zákon o daňových asignacích?

-Logo SKOK-
PRAHA [Bulletin SKOKu] - Dlouho už se o tom mluví. Zejména poté, kdy byl zákon o určení (asignaci) 1 % daně z příjmů fyzických osob na veřejně prospěšné účely přijat v sousedních zemích – v Maďarsku a Slovensku. U nás na přípravě návrhu zákona pracuje Fórum dárců. Komentář předsedkyně SKOKu (stálá komise oborové konference nevládních organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti) paní Mileny Černé. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 4. 2003 -Správní řád v Senátu - obce se obávají složitosti, občanská sdružení nejednoznačnosti

PRAHA [ Zelený kruh] - Seznámit senátory s úskalími dvou navržených podob zákona o správním řádu měl seminář v Senátu, který uspořádal tamní Ústavně právní výbor. Správní řád je zásadní normou pro fungování veřejné správy a pro ochranu práv občanů při jednání s úřady. Vládní návrh představili účastníkům zástupci ministerstva vnitra, o poslaneckém návrhu hovořil Pavel Černý z Ekologického právního servisu, který se podílel na přípravě této právní normy. Zatímco vládní návrh je zcela novou právní úpravou, poslanecký novelizuje správní řád platný v současnosti. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 14. 4. 2003 -Zápis z oborového setkání ekologických NNO

PRAHA [Zelený kruh] - V pátek 4. 4. se uskutečnilo další oborové setkání ekologických NNO uspořádané Zeleným kruhem Praha. Neziskové organizace mohou zaslat své vyjádření a návrhy k zástupcům NNO v monitorovacích výborech a v Radě vlády pro udržitelný rozvoj a také se vyjádřit k prohlášení účastníků oborového setkání k zákonu o daňových asignacích (bude odesláno Fóru dárců, které koordinuje přípravu zákona). Vše je očekáváno na mailove adrese zk@ecn.cz do 17. dubna 2003. Dále informujeme o možnosti účasti ma mailovém listu MŽP (zprávy z MŽP zajímavé pro NNO obecně, info o zajímavých bodech na vládě atd). List spravuje Econnect a o zanesení nové adresy je možné požádat Moniku Šatavovou. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 9. 4. 2003 -Seminář k novele zákona o ochraně přírody a krajiny

PRAHA [Econnect] - Ve čtrvrtek 24.4. od 9 do 14 hod. v Poslanecké sněmovně PČR proběhne seminář k novele zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Seminář, který spolupořádají sněmovní výbory (Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Zemědělský výbor) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, má sloužit k prodiskutování sporných bodů před tím, než oba výbory návrh novely doprojednají. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 1. 4. 2003 -Zákon o správním řádu na jednání výborů

PRAHA [Zelený kruh] - Výbory Poslanecké sněmovny nyní projednávají vládní návrh nového zákona o správním řádu (sněmovní tisk 201) a poslanecký návrh novely platného zákona o správním řízení (tisk 152). Zákon je závaznou právní úpravou jak z hlediska fungování veřejné správy v ČR, tak s ohledem na ochranu práv a zájmů osob při jednáních s úřady. K tématu je připravován v Senátu seminář. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 27. 3. 2003 -Standardy kvality sociálních služeb

ČESKÉ BUDĚJOVICE [CpKP] - CpKP jižní Čechy bude během roku 2003 realizovat projekt "Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb u neziskových organizací v zájmu posílení jejich profesionality a trvalé udržitelnosti". Tento projekt navazuje na dosavadní koncepční práci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v oblasti zvyšování kvality, zejména na publikaci Standardy kvality sociálních služeb. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 25. 3. 2003 -Stavební zákon z pohledu NNO - klíčová je účast veřejnosti

PRAHA [Econnect] - Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje návrh nového stavebního zákona. Platná právní úprava stavebního práva (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – dále jen stavební zákon) vychází z koncepce navržené v polovině 70. let a během devadesátých let prošla tato úprava nesčetnou řadou novelizací. Do právě skončeného připomínkovacího řízení se aktivně zapojili také neziskové organizace hájící možnost účasti veřejnosti. Celý text ::životní prostředí, lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat 21. 3. 2003 -O NÁS? S NÁMI! aneb Strategie udržitelného rozvoje ČR

PRAHA [ÚEP] - Ústav pro ekopolitiku o.p.s. připravil projekt O NÁS? S NÁMI! aneb Strategie udržitelného rozvoje ČR očima aktérů z environmentální, ekonomické a sociální sféry. Hlavním cílem projektu je zapojení zmíněných aktérů již do přípravné fáze práce na Strategii udržitelného rozvoje České republiky. ÚEP vyzývá k účasti další neziskové organizace. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 19. 3. 2003 -První elektronická daňová přiznání jsou skutečností

PRAHA [MI ČR] - Ministerstva financí a informatiky oznámila dne 12. března 2003 na společné tiskové konferenci spuštění programu, umožňujícího podávat v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím Internetu některá podání pro finanční úřady. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat 14. 3. 2003 -Národní rozvojový plán ČR byl předložen Evropské komisi

PRAHA [MMR ČR] - Náměstek ministra pro místní rozvoj JUDr. Čestmír Sajda předal velvyslanci ČR při ES JUDr. Pavlu Teličkovi Národní rozvojový plán (NRP), který představuje základní programový dokument pro získání prostředků ze strukturálních fondů EU a z Fondu soudržnosti EU. Hlavním cílem NRP je udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti s důrazem na její zvyšování, rozvoj lidských zdrojů, zvyšování kvality životního prostředí a vyvážený rozvoj regionů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 3. 2003 -Prohlášení hejtmanů k připravovanému převodu Programu obnovy venkova na kraje

-Logo Program obnovy venkova-
PRAHA [POV] - Hejtmani krajů, které jsou zastoupeny v Asociaci krajů České republiky, se na svém společném jednání dne 3. března 2003 v Praze zabývali v rámci připravované novely zákona č. 243/2002Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen RUD) dotačním titulem státního rozpočtu "Program obnovy venkova". POV by měl být od roku 2004 zahrnut do příjmové základny krajů. Podle vyjádření hejtmanů bude transferován do rozpočtu příslušných obcí, a to minimálně v objemech stanovených státním rozpočtem České republiky pro rok 2003. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 3. 2003 -Ministerstvo životního prostředí ČR: Výsledky dotačního řízení pro rok 2003

PRAHA [Econnect] - Ministerstvo životního prostředí České republiky zveřejnilo na svých stránkách konečné výsledky dotačního řízení pro letošní rok. Do veřejného výběrového řízení, vyhlášeného MŽP dne 21. srpna 2002 v Hospodářských novinách a na domovské stránce Ministerstva životního prostředí na Internetu, přihlásilo do jeho uzávěrky 7. 10. 2002 ve 12 hodin 157 nestátních neziskových organizací celkem 506 projektů. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 27. 2. 2003 -Pozvánka na odpolední koktejl s časopisem VAŠE PRÁVA

PRAHA [ARS AEQUI et BONI] - Tisková konference občanského sdružení ARS AEQUI et BONI u příležitosti prvního letošního vydání papírové mutace časopisu VAŠE PRÁVA s přílohou "Soudný den". Akce se koná ve čtvrtek 6. března od 14.00 hod. v Café Screen Hotelu Imperial, Na Poříčí 15, Praha 1.
Celý text ::lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat 26. 2. 2003 -Stanovisko NNO k legislativním návrhům, týkajícím se obecné úpravy správního řízení

PRAHA [Zelený kruh] - Zelený kruh ve spolupráci s Ekologickým právním servisem vypracoval stanovisko k připravované obecné úpravě správního řízení. Svým podpisem se k tomuto stanovisku připojilo 21 organizací a dokument byl předán všem poslancům PSP ČR. Stanovisko podporuje poslanecký návrh novely stávajícího správního řádu a upozorňuje na řadu nedostatků předkládaného vládního návrhu nového zákona. Stanovisko je stručným shrnutím rozsáhlé analýzy zpracované EPS. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 26. 2. 2003 -EPS: Několik doplňujících informací k návrhům nové úpravy správního řízení

BRNO [Ekologický právní servis] - Na stránkách Econnectu se již několikrát objevila informace o tom, že na právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny budou v prvním čtení projednány dva návrhy, týkající se obecné právní úpravy fungování orgánů veřejné správy: vládní návrh nového zákona o správním řádu (sněmovní tisk 201) a poslanecký návrh novely platného zákona o správním řízení (tisk 152). Ekologický právní servis, který se problematice nového správního řádu již několik let poměrně systematicky věnuje, připravil k předkládaným návrhům dokument se svými stanovisky a názory, který je vyčerpávající právní analýzou dané problematiky z pohledu této nevládní organizace. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 25. 2. 2003 -Připravuje se zákon o 1% daňových asignacích

PRAHA [Newsletter Fóra Dárců] - Rok 2002 přinesl jasný signál o tom, že zahraniční nadace postupně mění své priority a svou podporu přesouvají z regionu střední Evropy do jiných částí světa. Český neziskový sektor tak musí hledat jiné (zejména však domácí) zdroje financování, schopné zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost. Toho si jsou velmi dobře vědomy zejména americké nadace, které se rozhodly jeden ze svých posledních příspěvků do regionu V4 (prostřednictvím Trustu pro SVE) nasměrovat právě na podporu systémových změn v oblasti legislativy a dlouhodobých finančních mechanismů. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz