Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 24. 2. 2003 -Arnika předala Ambrozkovi petici k registru znečištění

PRAHA [EkoList] - Zástupci sdružení Arnika předali ve středu 19.2. ministrovi životního prostředí Liboru Ambrozkovi petici "Budoucnost bez jedů" s více než 9 tisíci podpisy. Petice požaduje urychlené zavedení funkčního integrovaného registru znečištění. Zároveň ministrovi předali seznam 150 látek, které by podle Arniky měly být zařazeny do registru. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 20. 2. 2003 -Výzva k veřejné diskusi nad pracovní verzí Metodiky pro místní Agendy 21 v ČR

PRAHA [MŽP ČR] - V březnu tohoto roku bude dokončen dvouletý projekt „Širší podpora procesů místních Agend 21 v České republice s využitím zkušeností z Velké Británie“, který byl podpořen britským Ministerstvem pro zahraniční rozvoj, odborně garantován Ministerstvem životního prostředí a koordinován Českým ekologickým ústavem. Jedním z výstupů tohoto projektu je příprava Metodiky pro místní Agendy 21 v České republice. Pracovní verzi této příručky předkládáme k veřejné diskusi. Své připomínky a podněty zasílejte e-mailem nejpozději do 15. 3. 2003 na adresu Miloslav_Novak@env.cz. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 13. 2. 2003 -Postupy účtování a účtová osnova pro nevýdělečné organizace ve znění vyhl. č. 504/2002 Sb.

-foto-
PRAHA Nakladatelství ANAG Olomouc vydává v únoru 2003 odbornou publikaci s názvem „Postupy účtování a účtová osnova pro nevýdělečné organizace ve znění vyhl. č. 504/2002 Sb.“ Autorkou je Blažena Petrlíková metodik účetnictví nevýdělečných organizací. Publikace je určena odborné veřejnosti zabývající se účetnictvím nevýdělečných organizací. Celý text ::občanský sektor::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

Vybrat 12. 2. 2003 -Návrh zákona správní řád

PRAHA [MV ČR] - Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách nový návrh Správního řádu. Jedná se o přepracovaný návrh, který byl před rokem zamítnut Poslaneckou sněmovnou. Návrh nového správního řádu předložilo ministerstvo vnitra k projednání vládě začátkem listopadu 2002. Vláda návrh nového správního řádu projednala a schválila usnesením ze dne 29. ledna 2003 č. 105. Začátkem února byl vládní návrh správního řádu předložen Poslanecké sněmovně a bude projednáván jako parlamentní tisk č. 201. Své připomínky a názory k návrhu můžete zasílat na adresu ol@mvcr.cz. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat 12. 2. 2003 -EU chce, aby ČR snížila počet programů pro čerpání peněz z fondů

PRAHA [Radio Praha] - Vláda ve středu projedná návrh na snížení počtu sektorových operačních programů, jež umožní České republice čerpat v prvních letech po vstupu peníze z Evropské unie. Snížení počtu těchto programů z šesti na tři navrhla EU. Podle Martiny Petříkové z tiskového oddělení ministerstva pro místní rozvoj by se navrhovaný program Cestovní ruch a lázeňství měl začlenit do Společného regionálního operačního programu. Peníze na operační programy Doprava a Životní prostředí mají přejít z části do Fondu soudržnosti a regionálního programu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 2. 2003 -Co přinese nadacím usnesení vlády k příspěvku z Nadačního investičního fondu?

PRAHA [Czech Donors Forum] - Dne 8. ledna 2003 přijala vláda usnesení č. 18/ 2003, které se týká 73 nadací, příjemců příspěvku z NIF v I. nebo II. etapě. Vládní usnesení reaguje na skutečnost, že přínos novely zákona č. 227/1997 Sb, o nadacích a nadačních fondech a novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je dosud pro zmíněné nadace částečně zablokován. Nové možnosti, jak zhodnocovat nadační jmění, jež obě novely přinesly, se totiž netýkají té části nadačního jmění, kterou tvoří příspěvek z NIF. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 2. 2003 -Možnost účasti NNO na procesu integrace České republiky do EU

PRAHA [RNNO] - Vláda na jednom ze svých lednových zasedání schválila dokument, který je podkladem pro účast NNO na procesu integrace České republiky do EU. Zároveň uložila ministrovi Marešovi (předsedovi Rady vlády pro NNO) vypracovat do 30. září 2003 návrh podpory nestátních neziskových organizací k využívání strukturálních fondů Evropské unie a analýzu jejich dosavadní účasti na procesu integrace České republiky do Evropské unie. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 3. 2. 2003 -Analýza navrhovaných změn telekomunikačního zákona a správního řádu

PRAHA [Econnect] - Na posledním zasedání vlády dne 29. ledna bylo projednáno celkem 40 různých bodů. Nejvíce z nich předložili ministr vnitra Stanislav Gross (ČSSD) a ministr pro informatiku Vladimír Mlynář (US-DEU). Následující článek je podrobnější analýzou novely telekomunikačního zákona a návrhu správního řádu. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor, internet::
 

Vybrat 30. 1. 2003 -Decentralizace finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů

-Logo RNNO-
PRAHA [RNNO] - V úterý 28. 1. proběhla schůze Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s regiony. Její náplní byla mimo jiné resortní dotační politika vůči NNO a stav přípravy decentralizace části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002. S tím souviselo i ustavení pracovní skupiny k přípravě vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů. Výtah ze zápisu z jednání najdete v následujícím článku. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 1. 2003 -Vláda schválila správní řád, ochranu cizinců a další úpravy

PRAHA [Radio Praha/Econnect] - Vláda na svém včerejším zasedání mimo jiné schválila návrh nového správního řádu ve znění předloženém Ministerstvem vnitra, které je velmi blízké loni zamítnutému návrhu. Ten byl podroben značné kritice především ze strany NNO. Kromě toho schválila tzv. institut dočasné ochrany cizinců, který řeší postavení vysídlených osob, které se nemohou vrátit do své vlasti. Dalšími úpravami je problematika telekomunikačního zákona, snižování limitů znečišťování povrchových vod a zvýšení počtu účedníků v souvislosti s čerpáním prostředků Evropské unie. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast, internet, občanský sektor::
 

Vybrat 24. 1. 2003 -Komentář k zákonu č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě

-foto-
PRAHA [Dobrovolnik.cz] - V dubnu 2002 byl přijat zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (dále zákon o dobrovolnické službě), který vešel v účinnost 1. ledna 2003. Zákon o dobrovolnické službě je konkrétním a nejdůležitějším výsledkem aktivit, jež proběhly v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků, vyhlášeného Organizací spojených národů pro rok 2001. Tento zákon v našem právním řádu zakotvuje několik nových pojmů, mezi než například patří dobrovolník, dobrovolnická služba, vysílající a přijímající organizace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 1. 2003 -Vláda schválila referendum o EU

PRAHA [BBC] - Česká vláda schválila návrh zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie. Mělo by se konat v neděli a pondělí 15. a 16. června. Během jednání kabinetu to oznámila jeho mluvčí Anna Stárková. Předlohu musí ještě schválit parlament. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 20. 1. 2003 -Zástupci NNO v orgánech připravujících programové dokumenty k evropským strukturálním fondům

PRAHA [RNNO] - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace připravila tabulkový přehled zástupců NNO v orgánech připravujících programové dokumenty k evropským strukturálním fondům. Tabulka byla sestavena z podkladů, které si Výbor Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií vyžádal od jednotlivých řídících orgánů - ústředních orgánů státní správy a krajů v červnu 2002. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 1. 2003 -Case studies: Uspořádání místního referenda v Táboře

-foto-
Ostrava [STEP] - V listopadu roku 2000, po mnohaměsíčním úsilí, prosadila koalice neziskových organizací uspořádání místního referenda v Táboře. V referendu měli občané rozhodnout o trase silniční komunikace, původně plánované přes historicky cennou botanickou zahradu a po nábřeží vodárenské nádrže Jordán. Případová studie popisuje proces, který přinesl ve výsledku vítezství neziskových organizací. Studie je publikována s laskavým svolením STEPu, který ji vydal jako součást publikace "Krůčky k udržitelnosti". Celý text ::lidská práva, občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 16. 1. 2003 -Nová diskusní stránka Econnectu "NNO a vysoká politika"

PRAHA [Econnect] - Redakce Econnectu připravila novou diskusní stránku věnovanou vztahu občanských iniciativ a politických stran a otázkám spojeným s účastí zástupců těchto iniciativ ve vysoké politice. Diskusní stránka přístupná na adrese http://www.nno-politika.ecn.cz má dvě základní části – komentáře&úvahy a anketu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 1. 2003 -Parlament se bude znovu zabývat správním řádem

PRAHA [Econnect] - Ve středu 8. ledna vláda na svém zasedání rozhodovala o návrhu novelizace správního řádu, který předložila trojice poslanců Miloš Kužvart (ČSSD), Zuzka Rujbrová (KSČM) a Josef Mikuta (ČSSD) – sněmovní tisk 152. Vedle tohoto návrhu současně existuje i verze navržená ministerstvem vnitra (v současnosti projednávaná na úrovni legislativní rady vlády), v případě vládní verze se ale nejedná o novelizaci, nýbrž o zcela nové znění správního řádu. Cílem těchto návrhů je nahradit (resp. upravit) dosud platný správní řád z roku 1967. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 13. 1. 2003 -Podrobnosti výkonu civilni služby

PRAHA [MPSV] - Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je možné najít Úplné znění nařízení vlády ČR č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby. Kromě toho je možné v sekci Civilní služba najít další důležité informace týkající se výkonu civilní služby i v neziskových organizacích. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 1. 2003 -Senát vrátil sněmovně dva důležité zákony

PRAHA [Radio Praha] - Senát PČR rozhodl na svém včerejším jednání o vrácení dvou důležitých zákonů zpět k projednání v Poslanecké sněmovně s závažnými připomínkami. Jedná se o zákon o volbách evropských poslanců a novelu sporného mysliveckého zákona. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 8. 1. 2003 -Dobrovolník ze zákona?

-Logo Dobrovolník.cz-
PRAHA [Hestia] - Econnect ve spolupráci s Hestií - národním dobrovolnickým centrem zveřejňuje další legislativní kauzu tentokrát s tématikou dobrovolnictví; přijímání a aplikace zákona o dobrovolnické službě. Na následujícím příkladu máte možnost si zrekapitulovat, jak fenomén dobrovolnictví vznikal, vyvíjel se a jak jeho rozvoj v minulých letech v souvislosti s vyhlášeným rokem dobrovolníků vedl i u nás k přijetí zákona. Celý vývoj je ilustrován jedním z příkladů komplikací, které provázely dobrovolnickou činnost před přijetím zákona. Autor také hodnotí pozitiva a negativa nového zákona. Do celé kauzy významným způsobem zasahovaly také neziskové organizace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 12. 2002 -ČR získá peníze z grantu EU

PRAHA [BBC Czech] - Česká republika zřejmě v lednu získá z grantu od Evropské unie 129 milionů eur, tedy zhruba 3,9 miliardy korun. Oznámil to dnes ministr financí Bohuslav Sobotka. Dodal, že peníze jsou určeny na krytí škod způsobených ničivými srpnovými povodněmi. Sobotka dnes podepsal dohodu o čerpání peněz z nově vzniklého fondu solidarity Unie. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz