Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 19. 8. 1999 -K návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v ČR

Praha [MŽP] - STANOVISKO podle § 14 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 8. 1999 -Nepružnost ČR při naplňování sankčních režimů.

Praha [Veřejná správa] - Čeští politici vidí příčinu těchto potíží v tom, že v ČR zatím neexistuje vhodný obecný zákon. Vláda se proto pokusila zpracovat obecný návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 8. 1999 -Romští poradci ve státní službě

Praha [Veřejná správa] - APPN let suplovala na okraji zájmu řídící orgány, a to až do loňského roku, kdy její funkci vlastně převzala Meziresortní komise pro záležitosti Romů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 8. 1999 -Návrh věcného záměru zákona o veřejných sbírkách

Praha [Vláda ČR] - Vláda schválila návrh věcného záměru zákona o veřejných sbírkách. Účelem tohoto návrhu je v první řadě definovat pojem veřejná sbírka, dále nově vymezit okruh osob, které budou oprávněny konat veřejné sbírky. Stanovit, které sbírky se nepovažují za veřejné sbírky. Nahradit princip v povolování veřejných sbírek principem oznamovacím, což je velmi důležité. Omezit dobu konání veřejné sbírky na dobu tří let. Určit částku, kterou lze použít k úhradě nákladů spojených s prováděním veřejné sbírky. Dále zavést povinnost ministerstva vnitra vést centrální evidenci veřejných sbírek a též nově stanovit sankce za porušení povinnosti uložený zákonem. Protože se jedná pouze o návrh věcného záměru, detaily budou upřesněny až v paragrafovaném znění. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 29. 7. 1999 -Dětem zvláštních škol se otevírá možnost studia

[MFDnes] - Vláda včera podpořila poslanecký návrh novely školského zákona, který by měl usnadnit přístup ke vzdělání i žákům ze zvláštních škol. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 29. 7. 1999 -Poradenské centrum pro nejenom nově vznikající organizace

[Idealist] - The Echoing Green Foundation vytvořila zajímavé centrum zdrojů pro zaměstnance nových organizací. Odkazy vedou k cenným praktickým radám zaměřeným na organizační a personální rozvoj, financování a účetnictví, terminologii, public relation a jiné. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 7. 1999 -Seznam právních materiálů

[Econnect] - Oblast legislativa obsahuje nové aktuální téma "Právní materiály". V tomto tématu se od nynějška budete setkávat se souhrnem nejpodstatnějších právních materiálů spjatých s nevládními organizacemi. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 7. 1999 -Publikace "Obecně prospěšné společnosti"

Vydavatelství Montanex a.s. vydalo publikaci zaměřující se na definici obecně prospěšných společností. Publikace má poskytnout těm, kteří chtějí založit obecně prospěšnou společnost, nejdůležitější informace právní, organizační a ekonomické. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 7. 1999 -Současné projekty CNOP pro neziskových organizace

Mezi současné projekty, na kterých Centrum pro neziskové organizace Plzeň pracuje, je právní servis pro nevládní organizace a poradenství pro tranformaci nadací. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 7. 1999 -Centrum neziskových organizací Plzeň

Město Plzeň je příkladem dobré spolupráce neziskovéhosektoru s vedením města. Město podporuje činnostneziskových organizací, protože si je vědomo jejichpřínosu pro vytváření občanské společnosti a nutnostipokračovat v bohaté tradici spolkového života ve městěPlzni. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 7. 1999 -Poslanci přijali armádní zákony

[Ihned] - Omezení svobody pohybu a pobytu a práva pokojně se shromažďovat v době ohrožení státu nebo za válečného stavu umožňuje zákon o zajišťování obrany ČR, který koncem minulého týdne přijala Poslanecká sněmovna. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 7. 1999 -Upřesňující informace týkající se nadace Partnerství v kauze NIF

[Hnutí DUHA] - Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
rád bych upřesnil informaci týkající se role Nadace Partnerství v případu vládního návrhu rozdělení peněz z NIF nadacím. Má poznámka v minulé výzvě sváděla k nesprávnému výkladu, za což se omlouvám. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 7. 1999 -Výkazy před novelou - uvažovené změny v účetnictví

[Lidem] - Ekonom Milan Šmíd přináší některé nejpodstatnější chystané změny v účetnictví. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 7. 1999 -Stanovisko k úpravám návrhu na rozdělení prostředků NIF

[Hnutí DUHA] - Stanovisko k navrhovaným úpravám rozpočtového výboruk vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků NIF137. usnesení z 16. schůze PS Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 7. 1999 -Škola občanské iniciativy

[Hnutí DUHA] - Protože občanská společnost v České republice není stále na dostačující úrovni, vznikl projekt, který si klade za cíl posílit v občanech ČR pocit odpovědnosti za chod věcích veřejných a rozvíjet dobrovolnické ekologické aktivity. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 7. 1999 -SOS neziskový sektor

[Hnutí DUHA] -
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
obracíme se na Vás v urgentní situaci ohrožení neziskového sektoru.
Vláda předložila do parlamentu návrh rozdělenípeněz z Nadačního a Investičního Fondu, které jsou určeny k navýšenízákladního jmění nadací. Těch nadací, které splnily přísná kriteriavytvořená v několikaleté diskusi tří vlád a reprezentantů neziskovýchorganizací. V sedmi tematických okruzích mají být rozděleny stejnéfinanční částky. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 7. 1999 -Zádady vlády pro poskytování dotací z rozpočtu ČR občanským sdružením

Praha [Vláda] - Tyto zásady upravují poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky (dále jen státní rozpočet") občanským sdružením, která vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 29. 6. 1999 -Seminář o tvorbě státního rozpočtu

Vazeni kolegove,
jest mou milou povinnosti pozvat vas na seminar "Jak vznika statni rozpocet", ktery se bude konat dne 1.7. 1999 od 14:30 do cca 18:30 v internetovem centru Open Society Fund Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 6. 1999 -Škola lidských práv 1999

[EPS] - Škola lidských práv 1999 (Škola) je projekt občanského sdružení Ekologickýprávní servis (EPS), který se snaží zprostředkovat studentům právnickýchfakult jiný pohled na ochranu veřejného zájmu v ČR. Jiný pohled nežpřinášejí média, jiný než mohou získat ve škole. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 6. 1999 -Zásady vlády pro poskytování dotací pro NNO

Praha [Vláda ČR] - Na programu schůze vlády ČR, která se koná dne 23. června 1999 bude mimo jiné i projednávání Zásad vlády České republiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky občanským sdružením.
Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr financí Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 21 | 22 | 23 | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz