Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Vybrat 9. 1. 2007 -Jak spolupracovat s médii (6) - Jak začít aneb oslovujeme média

PRAHA [Econnect] - Jak začít pracovat s médii? Nejdříve budete potřebovat především seznam novinářů a kontakty, následně zřejmě budete chtít média oslovit a komunikovat s nimi. Jak na to přibližuje další díl manuálu pro neziskové organizace <a href="http://press-servis.ecn.cz/manual/">"Jak spolupracovat s médii"</a>, jehož autorem je Václav Vašků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 1. 2007 -Jak spolupracovat s médii (5) - Co potřebujeme k práci s médii, tiskový mluvčí

PRAHA [Econnect] - Co potřebujeme pro práci s médii? Pro začátek stačí málo. Trochu kuráže, dobrý počítač s připojením na internet a telefon. Práce s médii by však měla již od počátku být delegována na jednoho člověka. Obvykle mu říkáme tiskový mluvčí. Jak budou naše nároky stoupat, můžeme si postupně pořizovat další vybavení. Více se dozvíte v dalším díle manuálu pro neziskové organizace <a href="http://press-servis.ecn.cz/manual/">"Jak spolupracovat s médii"</a>, jehož autorem je Václav Vašků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 1. 2007 -Jak spolupracovat s médii (4) - Rozhovor a článek pro média

PRAHA [Econnect] - Jak na to, volá-li vám novinář, máte-li se postavit před kameru či chcete-li napsat dobrý článek pro média, přibližuje další díl manuálu pro neziskové organizace <a href="http://press-servis.ecn.cz/manual/">"Jak spolupracovat s médii"</a>, jehož autorem je Václav Vašků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 12. 2006 -Jak spolupracovat s médii (3) - Jak uspořádat tiskovou konferenci

PRAHA [Econnect] - Existuje jeden zcela zásadní rozdíl mezi tiskovou zprávou a tiskovou konferencí. Na tiskové konferenci nás média mají "živě". Elektronická média jako rozhlas a televize potřebují interakci a to jim umožňuje právě tisková konference. Ze sebelepší tiskové zprávy nic neudělají, pokud k našemu sdělení nepřidají obraz nebo zvuk. Tiskovou konferenci pořádáme ovšem pouze tehdy, chceme-li sdělit něco zásadního. Jak na to přibližuje další díl manuálu pro neziskové organizace <a href="http://press-servis.ecn.cz/manual/">"Jak spolupracovat s médii"</a>, jehož autorem je Václav Vašků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 12. 2006 -Jak spolupracovat s médii (2) - Jak napsat tiskovou zprávu a tiskové oznámení

PRAHA [Econnect] - V dalším díle manuálu pro neziskové organizace <a href="http://press-servis.ecn.cz/manual/">"Jak spolupracovat s médii"</a> přibližuje Václav Vašků, jak napsat dobrou tiskovou zprávu a tiskové oznámení. Tisková zpráva je zřejmě nejčastější způsob, jak média oslovujete. V tomto díle se proto dozvíte jak má vypadat text zprávy, jak poslat zprávu novinářům, co to je embargo a další užitečné informace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 12. 2006 -Služba Press servis pro neziskové organizace má novou tvář

-Press servis-
Praha [Econnect] - Nevíte jak snadno a rychle rozeslat tiskovou zprávu do médií? Nemáte potřebné kontakty na novináře a nevíte jak zprávu napsat? Se všemi těmito problémy vám může pomoci služba Press servis (http://press-servis.ecn.cz) pro neziskové organizace, kterou provozuje občanské sdružení Econnect. Press servis se právě nyní dočkal několika zásadních zlepšení a změn. Zcela novou součástí se stává manuál „Jak spolupracovat s médii“. Jeho zveřejňování začíná právě dnes. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 12. 2006 -Jak spolupracovat s médii (1) - manuál pro neziskové organizace se představuje

PRAHA [Econnect] - Kladete si otázku, jak co nejlépe spolupracovat s médii, jak média oslovit, jak jim co nejlépe předat informace o vaší práci a cílech, o které usilujete? Chcete jim poslat tiskovou zprávu, uspořádat tiskovou konferenci, chcete je zaujmout a neodradit? Manuál <a href="http://press-servis.ecn.cz/manual/">"Jak spolupracovat s médii"</a>, který dnešním dnem začínáme zveřejňovat zde a také na stránkách Press servisu, by vám měl pomoci a měl by odpovědět na řadu otázek a problémů, se kterými se při vaší mediální práci můžete potkat. V tomto prvním díle vám autor Václav Vašků přibližuje Proč s médii spolupracovat a Jak média fungují. Uvítáme vaše reakce k jednotlivým kapitolám i k celému manuálu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 11. 2006 -40 hodin know-how pro pardubické neziskovky

PRAHA [Agnes] - V následujících dvou týdnech mohou pracovníci neziskového sektoru v Pardubickém kraji načerpat cenné informace na bezplatných vzdělávacích kurzech. Nabízí je občanské sdružení AGNES v rámci projektu na podporu vzdělávání, nazvaného Šance pro občanskou společnost. Kurzy se týkají praktických otázek: řízení projektů, personálního řízení a strategického plánování, ale také velice aktuálního projektového managementu evropských projektů nebo etiky. Know-how je využitelné i pro ty, kteří jsou lektory uvedených témat, nebo se na dráhu lektora připravují. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 10. 2006 -„Projekt není problém“ - vzdělávací program pro současné a budoucí projektové pracovníky pražských neziskových organizací

PRAHA [Adra] - Občanské sdružení ADRA zahájilo začátkem září za finanční prostředky získané v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha projekt pod názvem „Projekt není problém“ - vzdělávací program pro současné a budoucí projektové pracovníky pražských neziskových organizací. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 9. 2006 -Jak napsat žádost o grant do programu Transition Facility 2005 - antidiskriminace

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) pořádá cyklus seminářů na téma: Jak napsat žádost o grant do programu Transition Facility 2005 - Podpora implementace antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis nestátními neziskovými organizacemi (CZ2005/017/518.01.01). Semináře jsou určeny všem způsobilým žadatelům, kteří chtějí využít možnosti získat finanční podporu z prostředků Evropské unie - programu Transition Facility na projekty v oblasti implementace antidiskriminační legislativy. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 9. 2006 -Vzdělávací kurz pro experty NNO

PRAHA [Fórum dárců] - "Odborné centrum pro daně, účetnictví, audit, právo a investování" je novým projektem Fóra dárců, jehož cílem je vytvořit vzdělávací a informační centrum pro daně, účetnictví, audit, právo a investování se specializací na NNO. V rámci tohoto Odborného centra pro NNO vznikl vzdělávací kurz určený pro experty pražských neziskových organizací v následujících modulech „Daně, audit, účetnictví“, „Právo“, „Investování a finanční management“. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 8. 2006 -Modrá linka nabízí NNO vzdělávání v oblasti posílení profesních kompetencí pracovníků sociálních služeb

BRNO [Modrá linka, o.s.] - Brněnské občanské sdružení Modrá linka a její Poradenské a vzdělávací centrum zahájilo 1. srpna 2006 projekt Posílení profesních kompetencí pracovníků NNO. V jeho rámci nabídne neziskovým organizacím Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina možnost bezplatného vzdělávání ve výcvicích a kurzech, které mají společný cíl – přispět k dalšímu prohloubení profesních kompetencí pracovníků sociálních služeb. Projekt potrvá do ledna 2008. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 26. 7. 2006 -Gender a Generace - interdisciplinární konference

PRAHA [Katedra genderových studií, FHS UK] - Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze zve na konferenci, která se uskuteční v Praze mezi 9. a 11. březnem 2007. Jelikož různé koncepty a pojetí generace, mezigeneračních vztahů, konfliktů a solidarity, generace ve vztahu k reprodukci atd. získávají na důležitosti a aktuálnosti a jelikož tyto koncepty nelze vnímat bez vztahu k genderu, vítáme relevantní příspěvky od badatelek a badatelů, akademických pracovníků a pracovnic stejně jako aktivistek či aktivistů na všech úrovních profesionální kariéry.
Celý text ::gender, občanský sektor::
 

Vybrat 24. 7. 2006 -Školení v oblasti finančního plánování

PRAHA [Nadace VIA / Sdružení VIA] - Nadace VIA a Sdružení VIA zve na školení pořádané v rámci projektu pro finanční plánování neziskových organizací Cash Flow Management NGO. Nabízí celkem tři školení: Základy finančního plánování; Finanční plánování s využitím programu CFM NGO; Profesionální finanční plánování.

Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 7. 2006 -Hestia zahajuje projekt vzdělávání NNO

PRAHA [Hestia - Národní dobrovolnické centrum] - Především pomoci využívat dobrovolnictví a partnerství s firmami se mají neziskové organizace naučit v novém vzdělávacím projektu, který zahajuje Hestia – Národní dobrovolnické centrum. Projekt, který je určen neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby osobám ohroženým vyloučením z pracovního trhu se bude odehrávat na území hlavního města Prahy. Dalšími účastníky projektu budou firmy, které vytvoří spolu s neziskovými organizacemi vzájemně prospěšná partnerství. Do vzdělávacích kurzů se mohou neziskové organizace splňující kritéria hlásit do 15.9.2006 Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 16. 6. 2006 -Agnes otvírá roční kurz "Řízení neziskových organizací"

PRAHA [Agnes, o.s. ] - Občanské sdružení AGNES vyhlašuje v letošním roce již 10. ročník kurzu Řízení neziskových organizací, který je komplexním dvousemestrálním studijním programem určeným řídícím pracovníkům neziskových organizací. Je zaměřen na každodenní otázky spojené s řízením organizace, a to v širších souvislostech. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 4. září 2006. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 6. 2006 -Vita Ostrava nabízí semináře z oblasti komunikace, prezentace a účetnictví

OSTRAVA [Vita - Nezisková informační agentura] - NIA - Nezisková informační agentura Vita Ostrava připravila nabídku otevřených vzdělávacích seminářů pro rok 2006. Semináře jsou určeny zejména pracovníkům neziskového sektoru, ale mohou je využít i další zájemci, které zaujme některé z vypsaných témat. Semináře se týkají oblasti účetnictví a daní, komunikačních dovedností, prezentace sebe i organizace. Aktuálně nabízí i speciální kurzy k přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 5. 2006 -Pozvánka na zahajovací seminář k Blokovému grantu pro NNO financovaného z finančních mechanismů Norska a EHP

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - NROS a Velvyslanectví Norského království v ČR zvou na zahajovací seminář Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace, který je financován Finančnímu mechanismy Norska a Evropského hospodářského prostoru (EHP – Island, Lichtenštejnsko), který proběhne 14. června 2006 od 9.00 do 17.00. Na semináři budou představeny nejen samotné Finanční mechanismy Norska a EHP, hlavní priority Blokového grantu pro NNO a informace o procesu podávání žádostí včetně grantových podmínek. Blokový grant je určen pouze pro NNO a bude spravován Nadací rozvoje občanské společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 4. 2006 -Pozvánka na seminář Právní aspekty fundraisingu

PRAHA Seminář poskytne ucelený výklad právní úpravy, která se k této problematice vztahuje. Pořádá jej ICN, lektorkou je JUDr. Ing. Helena Svatošová. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 3. 2006 -Pozvánka na Jarní školu EPS o novém správním řádu

BRNO [Ekologický právní servis] - Ekologický právní servis díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha si Vás dovoluje pozvat na sedmý ročník akce Jarní škola, která se uskuteční ve dnech 30. a 31. 3. 2006 v Brně. Seznámíme vás s novým správním řádem (zák. č. 500/2004 Sb.). Pozornost zaměříme zejména na novou úpravu účastenství v řízeních, procesních práv účastníků, opravných prostředků, další sporná ustanovení zákona. Zabývat se budeme i rozšířením působnosti zákona na další typy postupů správních orgánů (mimo správní řízení) a jeho vztahem k některým zvláštním předpisům. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 14 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Vzdělávání NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz