Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Společnost Orsia nabízí řešení pro přechod církevních a neziskových organizací na systém podvojného účetnictví ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Společnost Orsia nabízí řešení pro přechod církevních a neziskových organizací na systém podvojného účetnictví

23. 9. 2004 - inzerce: [Orsia, spol.s r.o. ]

Společnost Orsia spol. s r.o. uvádí v říjnu 2004 na trh unikátní řešení v oblasti přechodu systému účtování neziskových a církevních organizací z jednoduchého na podvojné účetnictví. Zásadním přínosem je implementace podvojného účtování ve zjednodušeném rozsahu v tzv. „Americkém deníku“, který spojuje zápisy v účetním deníku se zápisy v hlavní knize.

Ustanovením §13 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. se od 1.1.2004 zavádí možnost vést podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Spolu s daňovou evidencí nahrazuje tato forma podvojného účtování zrušenou soustavu jednoduchého účetnictví a je určena především pro právnické osoby, u kterých předmět činnosti tuto formu vedení účetnictví umožňuje (církevní a neziskové organizace) a pro malé podnikatele.

"Na počátku letošního roku jsme se stále častěji setkávali s obavami pracovníků neziskových organizací spojenými s nutností přejít na podvojnou formu účtování. Je to logické vyústění neustálých změn legislativy a tyto obavy lze též spojit s tím, že ve většině neziskových a církevních organizacích je vedení účetnictví svěřeno některému z členů či někomu, kdo, ač neprofesionál, se k vedení účetnictví zaváže. Příkladem jsou různá sdružení rodičů při základních a středních školách, občanská sdružení, sportovní kluby, sbory církevních společenství a podobně. Na druhé straně stojí aspekt finanční, kdy leckteré z výše uvedených organizací nejsou schopny finančně pokrýt vedení účetnictví profesionální firmou. Americký deník je systémem výjimečným jak funkcionalitou, tak i finanční dostupností. Jsem rád, že do naší rodiny produktů můžeme uvést řešení právě pro takovýto typ organizací a věřím, že si takovýto produkt najde početnou skupinu spokojených zákazníků. Řešení, které jsme pro ně připravili není jen „pouhou“ aplikací zjednodušené formy podvojného účetnictví, ale díky originálnímu přístupu přináší daleko širší možnosti pro potřeby uživatele jak v oblasti výkaznictví, tak i v oblasti sledování vybraných položek nebo podkladů pro sestavení rozpočtů apod. včetně tiskových výstupů" uvádí Ing. Vlastimil Matějka, ředitel společnosti Orsia spol. s r.o.

"Víme, že pracovníci neziskových organizací a církevních společenství chtějí svůj čas věnovat v prvé řadě poslání, které je pro ně samotné mnohdy jednou z životních priorit. Na druhé straně stojí požadavky státu, který vyžaduje aby i humanitární a jiná veřejně prospěšná činnost byla transparentní a nebyla zneužívána k jiným než obecně prospěšným cílům. Podvojné účtování je jedním z nástrojů, které stát používá k zajištění průhlednosti činností, které neziskové a církevní organizace vyvíjejí. Církev adventistů sedmého dne se rozhodla ve svých sborech pro zavedení účtování formou tzv. „Amerického deníku“. Jako vhodnou implementaci tohoto způsobu vedení podvojného účetnictví zvolila systém firmy Orsia spol. s r.o.," říká Edvard Miškej, hospodář Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. "Jsem si vědom toho, že značná část hospodářů na našich sborech nejsou profesionálními účetními. Vím o jejich obavách z přechodu na podvojné účetnictví, zároveň však považuji implementaci tzv. „Amerického deníku“ za usnadnění jejich práce, které si osobně hluboce vážím. "

Po stránce metodiky účetnictví spolupracovala firma ORSIA spol. s r. o. při tvorbě „Amerického deníku“ s ing. Stanislavem Rusňákem, který je ekonomickým a účetním poradcem Církve adventistů sedmého dne a jejích institucí. V současné době pracuje jako nezávislý organizační a ekonomický poradce a účetní poradce pro fyzické i právnické osoby. Zodpovídá též za přestavbu účetnictví ve sborech Církve adventistů sedmého dne vč. tvorby vnitřních směrnic a školení hospodářů sborů církve.

O společnosti Orsia spol. s r.o.

Společnost Orsia spol. s r.o. (http://www.orsia.cz/) patří mezi přední softwarové společnosti na českém trhu. Zabývá se vývojem, implementací, integrací a technickou podporou ekonomických a výrobních systémů, systémů pro státní správu a systémů pro příspěvkové a neziskové organizace. Společnost je certifikována podle norem ISO 9001:2001, a BS 7799:2002.

O Církvi adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články.
Církev adventistů v Česko-Slovenské unii žije a pracuje prostřednictvím sborů organizovaných ve třech sdruženích - Českém, Moravskoslezském a Slovenském. Představitelé a zástupci sborů jsou voleni členy sboru. Představitelé a zástupci sdružení a unie jsou voleni delegáty sborů. Církev adventistů sedmého dne je pro finanční nezávislost na státu a důsledně ji dodržuje. Platy kazatelů, stejně jako provoz sborů, hradí členové církve svými dary.


Orsia spol. s r.o.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz