Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Case Studies: Komunitní koalice Pardubicka ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Case Studies: Komunitní koalice Pardubicka

13. 6. 2002 - PRAHA/PARDUBICE [Open Society Fund]

Tento text je publikován s laskavým svolením Nadace Open Society Fund

Případová studie o formální a neformální spolupráci mezi neziskovými organizacemi

Nápad založit Komunitní koalici neziskových organizací pardubického regionu se narodil během kampaně 30 dní pro občanský sektor v roce 1998. Podílelo se na ní kolem padesáti neziskových organizací z celého okresu. "Při závěrečném hodnocení nám bylo líto rozejít se a zas o sobě rok neslyšet," říká David Matýsek z Klubu hurá kamarád.

Organizace se začaly scházet, vyměňovat si názory a uvažovat o tom, jak by mohla spolupráce neziskových organizací vypadat. Počet stálých zájemců o intenzivnější spolupráci se poměrně brzy ustálil na osmi občanských sdruženích z Pardubic a Chrudimi: Handicap, Klub hurá kamarád, Klub ochránců SPR Habrov, Péče o duševní zdraví Pardubice, Salesiánské hnutí mládeže, Speciální škola svítání, Středisko křesťanské pomoci a T-atlas. Tato případová studie se pokusí analyzovat, jak se jejich spolupráce vyvíjela a co zúčastněným organizacím přináší.

Založení koalice

"Na začátku jsme myslím pociťovali potřebu spolupráce spíše intuitivně. Samu organizaci není slyšet. Cítili jsme, že je potřeba spojit hlasy, aby veřejnost i instituce o naší práci a jejím významu věděly a mohly ji podpořit. Neměli jsme představu, co je to komunitní koalice nebo čím by být mohla," vzpomíná Hana Šlechtová ze Střediska křesťanské pomoci. Ustálením osmi členů koalice se zúžily i oblasti, ve kterých členské organizace působí na oblast sociální a na ekologii. "Na základě hovorů s Davidem Matýskem jsem míval dojem, že v Pardubicích jde o oborovou koalici z oblasti sociálně zdravotní. Teprve po konzultacích programu CPSI, které jsme společně absolvovali, jsem si uvědomil, že se věnují komunitní spolupráci, že vystupují za třetí sektor a hájí zájmy nestátních neziskových organizací jako celku,"říká Roman Haken z Centra pro komunitní práci.

David Matýsek k tomu dodává: "Většina organizací vznikne naráz. Někdo má nápad, vymyslí organizaci a sežene peníze. Tak vzniklo například ICN — Informační centrum nadací. Najednou tu byla organizace, kterou někdo platil a která nabízela určité služby a poskytovala členství. To je cesta jedné organizace, která hledá cestu k ostatním. V našem případě je to obráceně. My jsme měli členy, kteří chtěli spolupracovat, a bez peněz a právní subjektivity jsme začali vymýšlet organizaci. První způsob je myslím rychlejší a ekonomičtější, ale náš přístup mi zase připadá otevřenější a víc šitý na míru místním potřebám. Jeho největším úskalím jsou finance."

Peníze

Do čela sdružení, které dostalo název Komunitní koalice, se postavilo občanské sdružení Klub hurá kamarád, pod jehož hlavičkou koalice funguje doposud a jehož jménem byl podán i největší projekt podpořený z programu CPSI. Klub hurá kamarád vede také veškeré účetnictví koalice.

"Ne že by bez programu CPSI koalice nevznikla nebo se dále nevyvíjela, ale všechno by trvalo dvakrát tak dlouho a asi bychom se nejmenovali Komunitní koalice, což je jméno, pod kterým si veřejnost podle mě nic nepředstaví." Přechod na financování příspěvky jednotlivých členů zatím není zvažován. „Možná bychom o této možnosti uvažovali, kdyby došlo ke střetu zájmů členů koalice a koalice samé. Tím myslím, že bychom si začali konkurovat v grantech nebo sponzorech. Zatím existují zvlášť granty na spolupráci neziskovek, na koalice, na komunitní práci, takže si do zelí nelezeme,“ tvrdí David Matýsek. Společné financování členy komunitních koalic u nás není běžné. U patnácti podobných koalic v ČR platí výdaje vždy jedna z členských organizací. "Do budoucna máme tři možnosti, jak získávat peníze," shrnuje Robert Ritschel z Péče o duševní zdraví. "Buď bude koalice prostřednictvím tajemnice podávat vlastní projekty, i když se sháněním peněz na projekty je to čím dál tím horší, nebo si najdeme bohatého sponzora nebo se nám podaří vytvořit fond, ať v rámci koalice nebo ve spolupráci s městem. Poslední možnost by byla asi nejlepší, ale je to zatím teorie. Je to nápad, který Míla Horská kdysi přivezla z nějakého semináře a byla jím úplně nadšena.

Právní forma

Spolupráce v rámci Komunitní koalice nadále probíhá bez samostatné právní subjektivity, statutárních orgánů a formálně stanovených pravidel jednání, hlasování a řešení sporů. Důvodů k institucionalizaci, které koalice pociťuje, je hned několik. Proti nim stojí obava ze ztráty dobrovolnosti a nástupu byrokracie.

"Diskuse o právní formě prodělala několik zvratů. Zprvu měla většina členů koalice pocit, že jsme do vytvoření právní formy tlačeni, i když se do zakládání samostatné organizace vlastně nikomu nechtělo. Pak převládl názor, že právní subjektivitu přece jen budeme potřebovat. Po konzultaci Romana Hakena nastal další zvrat: právní forma není tak nutná. Po tom všem nikdo vlastně o právní formalizaci existence koalice nestojí — všem se víc zamlouvá zachovat si volnost, ale z praktického hlediska chápou, že nějakou subjektivitu získat musíme, podotýká tajemnice koalice.

Spolupráce

"Nejdůležitější jsou informace a vzdělávání. Když je v Praze seminář, nemůže na něj jet sedmadvacet lidí. Jede jeden, kterého téma zajímá a dokáže o něm s ostatními diskutovat. Taková informace je samozřejmě nesrovnatelně cennější než pozvánka nebo tisková zpráva po internetu. Koalice je také velkým přínosem ve vztahu k městu. Úřady dokážou ocenit, že nechodíme každý zvlášť brečet s obdobnými problémy.

A třeba o rozpočtu nebo o nadačním fondu by se jedna organizace s magistrátem vůbec nemohla bavit. To je práce pro koalici,“ tvrdí Míla Horská. Pardubický magistrát s koalicí počítá. Nedávno obdržel grant z Nizozemska na rozvoj sociální sféry a Komunitní koalici pověřil zpracováním SWOT analýz současného stavu a přípravou návrhů rozvoje například v oblasti chráněného bydlení. Koalice je navíc zastoupena v několika komisích města.

Činnost

Komunitní koalice pořádá ročně několik společných akcí, kterými se představuje veřejnosti a pokouší se prohloubit obecné povědomí o neziskovém sektoru. V minulém roce se jednalo například o výstavu soch Olbrama Zoubka na nádvoří pardubického zámku a dva galavečery Komunitní koalice s názvem Lidé v naší společnosti. Koalice se dále účastnila společné výstavy Ekomedika na výstavišti Ideon, uspořádala konferenci neziskových nestátních organizací na Pardubicku, seminář neziskových organizací, podílela se na organizaci Týdne pro duševní zdraví, koordinovala 30 dní pro občanský sektor a zapojila se do celorepublikového projektu Pomozte dětem.

Výhled do budoucna

Komunitní koalice neziskových organizací na Pardubicku po dvou letech stojí na vlastních nohou. Členské organizace si důvěřují, nebojí se dohadovat, nalézat shodu, ani pořádat společné akce a vystupovat před úřady a veřejností. Dokážou vyslechnout názory zvenku, ale dokážou také postupovat vlastním tempem. Nyní je čeká důležitý krok kupevnění vnitřní struktury a otevření se ostatním neziskovým organizacím. "Kolem stanov, pevných pravidel a otázky právní subjektivity chodíme trochu jako kolem horké kaše. Přitom myslím, že všichni — každý zvlášť — máme v zásadě jasno. Podkladů a informací máme rozhodně dostatek a máme i vlastní názory a představy. Teď to jen dotáhnout, dohodnout se, abychom se mohli otevřít dalším organizacím," říká Robert Ritschel.

Redakčně zkráceno, celý text i celou publikaci je možné získat na adrese:

OSF Praha
Seifertova 47
130 00 Praha 3
kontaktní osoba: Jaroslava Šťastná
e-mail: Jaroslava.Stastna@osf.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz