služby ecn zpravodajství informační servis pro NNO
Kalendář akcí l Práce v NNO l Katalog odkazů l Občan
Econnect

vyhledávání

Zkuste také

Hledat v titulku anotaci textu

Prohledat: Zpravodajství Tiskové zprávy NNO Názory a komentáře Informační servis pro NNO

Kategorie:  

Zdroj:        

Region:      

od  . . do: . .

Počet nalezených článků: 17

První zpráva o hospodaření občanských sdružení je na světě

21. 9. 2006 [Centrum pro výzkum neziskového sektoru] - Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) vydalo na začátku září výzkumnou zprávu “Ekonomické výsledky občanských sdružení v roce 2004“. Zpráva přináší nejdůležitější a nejzajímavější údaje z výzkumného projektu „Ekonomika občanských sdružení“, který CVNS realizovalo v uplynulém roce v rámci třetí etapy projektu zmapování ekonomiky českého neziskového sektoru.
Kategorie: občanský sektor | Region: ČR

Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2005 „NGO Sustainability Index“

2. 5. 2006 [Nadace Auxilia / ICN] - Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN) a Nadace Auxilia zpracovaly na žádost americké organizace USAID (United States Agency for International Development) Zprávu o stavu neziskového sektoru za rok 2005 ("NGO Sustainability Index"). Skupina odborníků z neziskových organizací, veřejné správy a z médií hodnotila podmínky pro rozvoj českého neziskového sektoru v sedmi oblastech: právní prostředí, organizační základna, finanční zajištění, prosazování zájmů NNO, poskytování služeb, infrastruktura a vnímání veřejností.
Kategorie: občanský sektor | Region:

Závěrečná zpráva z výzkumu "Oborové střechy 2005"

21. 12. 2005 [NROS / Nadace VIA / FHS UK] - Nadace rozvoje občanské společnosti, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Nadace VIA zveřejnily závěrečnou zprávu z výzkumu „Oborové zastřešující organizace v občanském sektoru ČR 2005“. Cílem stejnojmenného projektu probíhajícího v lednu - říjnu 2005 bylo zmapovat oborové zastřešování v občanském sektoru v ČR. Druhým cílem pak analyzovat trendy vývoje oborového zastřešování do budoucna a vytvořit doporučení pro zainteresované aktéry, jak se na fenomén oborového zastřešování v ČR dívat a jak jej případně posilovat. Zpráva je doplněna o poznatky z konference "Oborové střechy 2005".
Kategorie: občanský sektor | Region:

Jak vypadá česká občanská společnost po 15 letech rozvoje - nová výzkumná zpráva

30. 5. 2005 [Econnect / NROS] - "Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje" je název nové publikace, kterou na počátku května vydala Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Tato výzkumná zpráva mapuje a hodnotí celkový stav občanské společnosti v ČR. Výsledek pak stručně ukazuje vizuální graf, tzv. diamant občanské společnosti, který znázorňuje stav čtyř základních dimenzí občanské společnosti. Mezi nejslabší dimenze patří vliv a struktura; nejsilnější jsou hodnoty; dobře je na tom také prostředí.
Kategorie: občanský sektor | Region:

Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2004

2. 5. 2005 [ICN] - Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. a Spiralis, o.s. zpracovaly v závěru minulého roku společně Zprávu o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2004 (The 2004 NGO Sustainability Index). Zpráva byla vytvořena pro organizaci USAID, která tímto způsobem již od roku 1997 sleduje posilování a rozvoj neziskového sektoru v Evropě a Euroasii. Tento dokument je každoročně součástí publikace o stavu neziskového sektoru ve světě (vydává USAID).
Kategorie: občanský sektor | Region:

Zpráva Rady vlády pro NNO o neziskovém sektoru v ČR je na světě

20. 1. 2005 [Econnect] - Zpracování Zprávy iniciovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO). Jde o první oficiální zprávu na toto téma vůbec, vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a vláda ji vzala na vědomí 5. ledna 2005. Zpráva je dle svého úvodu určena primárně vládě a veřejné správě. Cílem je podat stručnou a kvalitní informaci o stavu neziskového sektoru v ČR a identifikovat některá klíčová témata a problémy. Konkrétní problémy neziskového sektoru v ČR uvádí kapitola 10.
Kategorie: občanský sektor | Region: Česká republika

Výzkum - zpráva o ekologických NNO: Zůstanou neziskovky v rozjetém vlaku?

22. 6. 2004 [EkoList / Nadace Partnerství] - "Aby se životní prostředí dostalo výš na žebříčku hodnot," odpovídá bez rozmýšlení předseda jednoho občanského sdružení na otázku, co je hlavní prioritou v oblasti ochrany životního prostředí. Shrnuje tak nejčastější odpověď respondentů průzkumu Nadace Partnerství mezi ekologickými neziskovými organizacemi. V podmínkách českého ekologického hnutí ojedinělý průzkum je zajímavým a komplexním zdrojem informací o jinak příliš neprobádaném sektoru. Nabízí pohled jak dovnitř ekologických NNO - jejich poslání, metod práce, schopností a problémů, tak na jejich názory na vývoj v ochraně životního prostředí či očekávání od našeho členství v Evropské unii. Závěrů průzkumu se v krátkosti dotýká následující text. Úplnou zprávu najdete na stránkách Nadace Partnerství.
Kategorie: životní prostředí, občanský sektor | Region:

Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR v roce 2003

10. 12. 2003 [Neziskovky.cz] - Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. a Spiralis, o.s. zpracovaly společně "The 2003 NGO Sustainability Index". Zpráva byla vytvořena pro organizaci USAID, která tímto způsobem již od roku 1997 sleduje posilování a rozvoj neziskového sektoru v Evropě a Euroasii.
Kategorie: občanský sektor | Region: Česká republika

Soutěže AGNES: Nejlepší výroční zpráva, Nejlepší webové stránky, Fotografická soutěž "Náš příběh"

13. 5. 2003 [AGNES] - Agnes - agentura neziskového sektoru - opět vyhlašuje každoroční soutěže Nejlepší výroční zpráva za rok 2002, Nejlepší webové stránky, Fotografická soutěž "Náš příběh". Podrobné podmínky včetně termínu uzávěrek a přihlášek do soutěže najdete na stránkách AGNES.
Kategorie: občanský sektor | Region: Česká republika

Vyhlášení výsledků soutěže „Výroční zpráva za rok 2001“

30. 1. 2003 [Agnes o.s.] - Občanské sdružení AGNES vyhlašuje pro neziskové organizace každoročně soutěž o nejlepší výroční zprávu. Tato soutěž si klade za cíl nabídnout určité srovnání úrovně výročních zpráv jednotlivých organizací a pomoci tak k lepší prezentaci a propagaci neziskového sektoru. Výroční zpráva je materiál, který je nejen výkazem celoroční práce každé organizace, ale je i nástrojem její prezentace vůči veřejnosti, spolupracujícím organizacím i dárcům. Je to tedy nezbytný propagační materiál, který se může stát dobrým doporučením při rozvoji spolupráce a podpory organizace.
Kategorie: občanský sektor | Region: Česká republika

Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR za rok 2001

11. 6. 2002 [Nadace VIA] - Nadace VIA již podruhé zveřejnila Zprávu o stavu neziskového sektoru v ČR. Zpráva je vypracována expertní skupinou, která má za úkol hodnotit podle několika kritérií a dané metodiky celkovou úroveň podmínek pro rozvoj neziskového sektoru v České republice. Mimo jiné se zpráva zabývá právním prostředím pro fungování NNO, finančním a organizačním zajištěním činnosti NNO, poskytovanými službami, ale i vnímáním neziskových organizací ze strany veřejnosti.
Kategorie: občanský sektor | Region: Česká republika

Zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v ČR

14. 5. 2002 [Rádio Praha] - Letos už po osmé vydává Český helsinský výbor jako nestátní nezisková organizace Zprávu o stavu lidských práv v ČR. Je to jeho zpráva, napsaná na základě poznatků a zkušeností jeho pracovníků i aktivistů, ale také na podkladě zkušeností a poznatků jeho spolupracovníků z jiných nestátních organizací. Zpráva je tak alternativou k oficiální zprávě o stavu lidských práv vydávané každoročně Vládou ČR.
Kategorie: sociální oblast, gender, lidská práva, občanský sektor | Region: Česká republika

Tisková zpráva EPS k "Brandýskému fóru"

8. 2. 2002 [EPS] - Ekologický právní servis nesouhlasí se spojováním "Brandýského fóra" s kandidaturou některých osob v parlamentních volbách
Kategorie: občanský sektor | Region: Praha

Zpráva o konané konferenci pražských NNO

11. 12. 2001 [Zelený kruh] - Dne 20. 11. 2001 se v zasedací místnosti Magistrátu hl. města Prahy konala pracovní konference zástupců pražských NNO. Informace o obsahu jednání je možné nalézt v zápise z jednání.
Kategorie: občanský sektor | Region: Praha

Hodnotící zpráva o připravenosti ČR na vstup do EU

5. 9. 2001 [Lidovky/Econnect] - Evropský parlament včera zveřejnil návrh rezoluce každoročně hodnotící připravenost jednotlivých kandidátských zemí na vstup do EU. Hodnocení ČR je letos, po výrazné kritice v minulých hodnotících zprávách, viditelně pozitivnější. Jediným sporným bodem zůstává, zda se má zpráva vyjádřit k problematice Temelína.
Kategorie: občanský sektor | Region:

Zpráva o životaschopnosti neziskového sektoru v ČR v roce 2000

7. 8. 2001 [Nadace VIA] - Neziskové organizace (NO) působí ve všech regionech ČR, nejvíce jich je registrováno v Praze, Brně, Českých Budějovicích a dalších větších městech. Mnohé z nich se však věnují práci pro celý region, nadace pak často pro celou ČR. Zhruba třetina NO působí na místní úrovni, třetina na regionální a třetina na národní a mezinárodní úrovni. Rozsah služeb poskytovaných NO je široký, ale občané o nich nejsou náležitě informováni. Vláda stále nevnímá NNO jako své partnery, proto spolupráce s vládou stagnuje. Zákony upravující činnost NNO mají mnoho nedostatků a obsahují řadu nejasných formulací, čímž do jisté míry omezují rozvoj neziskového sektoru. Stát každoročně snižuje své dotace neziskovým organizacím, podnikové a individuální dárcovství je spíše řídkým jevem a domácí grantové nadace ještě nejsou dostatečně silné. Výsledkem všech těchto faktorů je chronický nedostatek financí, který organizacím brání získávat potřebný počet profesionálních pracovníků, vybudovat si potřebné postavení a zasahovat adekvátně do veřejné politiky.
Kategorie: občanský sektor | Region: Praha

Medzinárodný višegrádsky fond - IVF zpráva o zahájení činnosti

22. 6. 2000 [ChangeNet] - Zahájenie efektívnej činnosti Sekretariátu IVF sa predpokladá od polovice júla 2000, kedy aj budú upresnené kontaktné telefónne a faxové čísla a e-mailová adresa. Poštová adresa: International Visegrad Fund, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava, Slovak Republic.
Kategorie: občanský sektor | Region: Bratislava

 


Nenašli jste co jste hledali? Zkuste použít Jyxo.

zpravodajstvi.ecn.cz nno.ecn.cz
 
zpět na Econnect