Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 6. 6. 2012 -Nadace VIA vyhlašuje už pátý ročník programu „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“!

PRAHA [Nadace VIA] - Jste členem organizace, která se právě prokousala administrativou kolem založení sdružení a teď vlastně nevíte jak dál? Chcete se seznámit s dalšími aktivními zástupci organizací? Lákají vás témata jako fundraising nebo finance a daně? Je posláním vaší organizace komunitní rozvoj a obnova sousedských vztahů? Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 6. 2011 -Novelizace Zákona o dobrovolnické službě

PRAHA [Econnect/ Rada vlády pro NNO] - V rámci přípravy novely zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, je možné připomínkovat aktuální znění tohoto zákona na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Termín pro zasílání komentářů je 7. 7. 2011. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 6. 2011 -Tiskové prohlášení k vládnímu návrhu ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

PRAHA Ustanovení o statusu veřejné prospěšnosti, která byla dodatečně doplněna do vládního návrhu občanského zákoníku (§§ 146 – 152) mají charakter diskriminační, manipulativní a rozšiřující korupční prostředí. Je velmi pravděpodobné, že takto formulované principy statusu veřejné prospěšnosti budou zneužívány a nenaplní tak předkladateli deklarovaný účel. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 5. 2011 -Společné prohlášení neziskových organizací podporujících legislativní zakotvení statutu veřejné prospěšnosti

PRAHA [Asociace veřejně prospěšných společností] - V posledních dnech jsme zaznamenali nesouhlasné stanovisko některých neziskových organizací k zakotvení statutu veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku. Asociace veřejně prospěšných organizací vydala společné prohlášení, ve kterém s některými členy AVPO a dalšími neziskovými organizace, vyjádřila jeho podporu. V případě, že se chcete připojit ke společnému prohlášení, zašlete email na adresu sedivy@avpo.cz. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 2. 2011 -Seminář Aktuální legislativní situace neziskového sektoru v ČR

PRAHA [Econnect/ o.s. Spiralis] - O.s. Spiralis zve na seminář „Aktuální legislativní situace neziskového sektoru v ČR", který se koná ve středu 23. února 2011 v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1). Cílem semináře je poukázat na problematické otázky současných legislativních úprav a návrhů, týkajících se bezprostředně neziskového sektoru, upozornit na legislativní slabiny a pracovat na vybraných tématech. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 5. 2010 -Vláda schválila věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti

PRAHA [Zmocněnec vlády pro lidská práva] - Dne 24. května 2010 vláda schválila věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který předložil předseda vlády spolu se zmocněncem vlády pro lidská práva. Cílem věcného záměru je zajištění nové kvality soukromých právnických osob, které poskytují veřejně prospěšné služby a vykonávají veřejně prospěšné činnosti. Návrh věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti dbá na zvýšenou ochranu finančních prostředků ze státního rozpočtu, které jsou formou dotací na veřejně prospěšné aktivity poskytovány. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 3. 2010 -Vláda schválila Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014

PRAHA [Ministr pro lidská práva] - Tento nový plán je již čtvrtým v pořadí. Formuluje politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům a byla v nich pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro dané období vytipována jako důležitá a prioritní. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 3. 2010 -Ministr Kocáb prosadil novelu zákona o nadacích a nadačních fondech

PRAHA [Ministr vlády ČR pro lidská práva] - Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Nyní ji ještě projedná Senát a zváží prezident republiky. Zákon by měl vejít v účinnost 1. července 2010. Pomůže nadacím a nadačním fondům lépe plnit svůj účel, tedy dárcovství na veřejně prospěšné účely, v době ekonomické krize. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 3. 2010 -Seminář Legislativní prostředí pro nestátní neziskové organizace

PRAHA [Econnect/ Asociace NNO] - Dne 12. března 2010 se v Senátu uskuteční seminář Legislativní prostředí pro nestátní neziskové organizace. Seminář je určen pro senátory, poslance, zastupitele, zástupce veřejné správy, zástupce odborné veřejnosti, zástupce krajských a oborových sítí nestátních neziskových organizací (NNO), zástupce médií. Seminář je připraven za podpory Asociace nestátních neziskových organizací v České republice. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 7. 2009 -Vláda schválila novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech

PRAHA [Econnect/ ministr pro lidská práva] - Dne 27.7.2009 vláda ČR na svém jednání schválila novelu výše uvedeného zákona, kterou připravil ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech je právním předpisem, který umožňuje fungování jednoho z typů právnických osob, které jsou zahrnovány do tzv. neziskového sektoru. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 29. 6. 2009 -Veřejnost má možnost připomínkovat návrh nové výzvy v OP LZ

PRAHA [OS noviny/ Econnect] - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá veřejnost k připomínkování plánované výzvy k předkládání projektů Mezinárodní spolupráce v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Své připomínky můžete zasílat do 17. července. MPSV chce v rámci připravované výzvy aplikovat přísnější pravidla pro výběr projektů a speciálně se zaměřit na inovativní projekty. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 4. 2009 -Nabídka služeb pro NNO v oblasti poradenství, účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO

PRAHA Blažena Petrlíková působí v neziskovém sektoru řadu let, intenzivně od r. 1990. Vlastní živnostenské oprávnění "účetní poradce, vedení účetnictví" a certifikát svazu účetních. Je autorkou řady publikací v oblasti účetnictví NNO a mnoha odborných článků k účetnictví fyzických osob podnikatelů a NNO. Má pedagogickou praxi v oboru ekonomie a účetnictví, praxi při tvorbě právních předpisů a při kontrolní činnosti v ústředním orgánu státní správy. Neziskovým organizacím nabízí celou řadu služeb z oblasti poradenství, účetnictví, daně, ekonomie NNO. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 2. 2009 -Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku omezí

PRAHA/ BRNO [Zelený kruh/ Liga lidských práv] - Liga lidských práv a ekologické organizace sdružené v asociaci Zelený kruh kritizují poslední úpravy návrhu nového občanského zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti, které je předkladatelem návrhu, oproti očekávání nezaneslo do finální verze návrhu potřebné změny týkající se vzniku spolků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 11. 2008 -Debata Věcný záměr zákona o veřejně prospěšných organizacích

PRAHA [Econnect/ RVNNO] - Dne 21. listopadu 2008 od 14:00 hod. se v Lichtenštejnském paláci (U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1) uskuteční veřejná debata Věcný záměr zákona o veřejně prospěšných organizacích. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 10. 2008 -Připomínkování zákona o veřejně prospěšných organizacích

PRAHA [Econnect/ Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková] - Na webových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace www.rvnno.vlada.cz byly zveřejněny teze zákona o veřejně prospěšných organizacích. Veřejnost je vyzvána k jejich připomínkování a to do 31. října letošního roku. Věcný záměr zákona bude předložen vládě České republiky do konce letošního roku.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 6. 2008 -Oblasti dotační politiky na rok 2009

PRAHA [Econnect / RVNNO] - Vláda schválila na své schůzi dne 9. června 2008 dva materiály předložené Radou vlády pro nestátní neziskové organizace. Jsou to Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009 a Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2007. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 6. 2008 -Zašlete své připomínky ke SWOT analýze českého neziskového sektoru!

PRAHA [RVNNO / Econnect] - SWOT analýza, která je zpracovávaná pro účely Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, byla připravena pracovní skupinou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pod vedením Mgr. Pavly Oriniakové, Ph.D. z Centra pro komunitní práci Střední Čechy. Následně byla doplněna na setkání s odbornou veřejností, které se uskutečnilo dne 23. května 2008 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 6. 2008 -Rada vlády schválila připravovanou novelu o nadacích a nadačních fondech

PRAHA [Econnect / RVNNO] - Dne 30. května schválila Rada vlády pro nestátní neziskové organizace připravovanou novelu zákona o nadacích a nadačních fondech. Tato novela má zajistit především větší průhlednost nadačního sektoru. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 5. 2008 -Kulaté stoly k tvorbě Koncepce rozvoje podpory neziskového sektoru

PRAHA [Rada vlády pro nestátní neziskové organizace] - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) vyzývá všechny zájemce a zájemkyně k účasti na setkání Pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rozvoje podpory neziskového sektoru s odbornou veřejností (tzv. kulaté stoly), které proběhne 23. května 2008 v Praze od 13:00 hod. do 16:00 hod. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 17. 4. 2008 -Ministryně Džamila Stehlíková připravuje zákon o nestátních neziskových organizacích

PRAHA [Ministryně vlády ČR] - Na svém jednání 9.dubna 2008 uložila vláda ministryni Džamile Stehlíkové ve spolupráci s řadou rezortních ministrů a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace vypracovat věcný záměr zákona o nestátních neziskových organizacích. Úkol vyplývá z programového prohlášení vlády, kterým se vláda zavázala: „Vláda bude podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových organizací a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru.“ Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   1 | 2 | 3 | 4 | .. | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz