Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 28. 2. 2005 -Základní principy přípravy projektů strukturálních fondů dokumentované na případových studiích

PRAHA [Ministerstvo pro místní rozvoj] - Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo metodologického průvodce pro přípravu projektů předkládaných v rámci strukturálních fondů EU. Publikace "Základní principy přípravy projektů strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích" by měla sloužit jako praktický návod žadatelům k orientaci v systému strukturálních fondů EU. Jsou zde vysvětleny základní principy či pravidla dvou základních typů projektových žádostí (pro projekty investičního a neinvestičního charakteru), které jsou současně aplikovány na konkrétní příklady z praxe. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 3. 2003 -Case studies: Pohodová cyklotrasa na Frýdlanstku praktická ukázka šetrného cestovního ruchu

Ostrava [STEP] - Pohodová cyklotrasa propojila dálkové trasy v Německu a v České republice a spojila atraktivní místa na Frýdlantsku. Vytvoření cyklotrasy posloužilo zároveň jako praktická ukázka možností šetrného cestovního ruchu a klíčová akivita představující téma trvale udržitelého rozvoje místním lidem a obcím na Frýdlantsku. Případová studie popisuje jednotlivé části projektu, jejich hodnocení a nastiňuje problémové oblasti realizovaného projektu. Studie je publikována s laskavým svolením STEPu, který ji vydal jako součást publikace "Krůčky k udržitelnosti". Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 17. 1. 2003 -Case studies: Uspořádání místního referenda v Táboře

-foto-
Ostrava [STEP] - V listopadu roku 2000, po mnohaměsíčním úsilí, prosadila koalice neziskových organizací uspořádání místního referenda v Táboře. V referendu měli občané rozhodnout o trase silniční komunikace, původně plánované přes historicky cennou botanickou zahradu a po nábřeží vodárenské nádrže Jordán. Případová studie popisuje proces, který přinesl ve výsledku vítezství neziskových organizací. Studie je publikována s laskavým svolením STEPu, který ji vydal jako součást publikace "Krůčky k udržitelnosti". Celý text ::lidská práva, občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 7. 1. 2003 -Case studies: Ekologické zemědělství získává příznivce

Bílé Karpaty [Nadace Partnerství] - Případová studie "Ekologické zemědělství získává příznivce" je další studií z materiálu publikovaného Nadací Partnerství pod názvem "Bílé Karpaty: region s perspektivou trvale udržitelného života." Studie zachycuje zavádění ekologického zemědělství do Bílých Karpat. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 12. 2002 -Case studies: Pozemkové spolky - šafáři v krajině

Valašské Klobouky [Nadace Partnerství] - Případová studie "Pozemkové spolky - šafáři v krajině" je další studií z materiálu publikovaného Nadací Partnerství pod názvem "Bílé Karpaty: region s perspektivou trvale udržitelného života." Studie zachycuje spolupráci mezi ochranáři z organizace Kosenka, Valašské Klobouky, místními zemědělci i obecními úřady, kteří se spojili k založení pozemkového spolku s cílem chránit část krajiny pro obecný prospěch. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 10. 2002 -Case studies: Chráněná dílna Přístav

BRNO/OSTRAVA [STEP] - Případová studie brněnské chráněné dílny Přístav popisuje úsilí občanského sdružení Svratka o integraci mentálně a tělesně postižených prostřednictvím práce prospěšné místní komunitě. Tato studie je součástí publikace "Krůčky k udržitelnosti", kterou vydalo sdružení STEP – síť ekologických poraden. Publikace představuje projekty, které naplňují principy místní Agendy 21. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 10. 2002 -Case studies: "Louky a pastviny se opět zelenají"

Valašské Klobouky [Nadace Partnerství] - Případová studie "Louky a pastviny se opět zelenají" představuje úsilí sdružení ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky a soukromých zemědělců na Valašsku o obnovu tradičního chovu ovcí. Studie popisuje jaké jsou širší dopady chovu ovcí nejen na luční ekosystémy Bílých Karpat ale i na místní ekonomiku, turistický ruch a komunitní život. Studie byla publikována v roce 2000 Nadací Partnerství jako součást materiálu "Bílé Karpaty:region s perspektivou trvale udržitelného života" Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 9. 2002 -Case studies: "Obnova ovocnářství: perspektiva pro přírodu i pro lidi"

Praha/Brno [Nadace Partnerství] - Nadace Partnerství publikovala v roce 2000 materiál "Bílé Karpaty: region s perspektivou trvale udržitelného života", který představuje v pěti případových studiích iniciativy a činnosti, které přispívají k oživení regionu Bílých Karpat. Společným jmenovatelem sledovaných aktivit je úsilí o zavádění ekologicky šetrných způsobů života, obnovu místních tradic a řemesel a hledání nástrojů k ekonomickému rozvoji tohoto kraje. Díky svolení Nadace Partnerství vám Econnect v následujících měsících představí všech pět studií. Začínáme studií o práci sdružení Tradice Bílých Karpat na téma "Obnova ovocnářství: perspektiva pro přírodu i pro lidi". Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat 1. 7. 2002 -Case Studies: Rytíři od Blaníka

PRAHA/VLAŠIM [Open Society Fund] - Případová studie o práci s dobrovolníky a spolupráci s dobrovolnickými organizacemi u neziskové organizace s profesionálním zázemím. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení. Přes 350 základních organizací působí na území celé České republiky. Jednotlivé základní organizace mají vlastní právní subjektivitu a značně se liší obsahem, množstvím i způsoby práce. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 6. 2002 -Case Studies: Pomoz si a bude ti pomoženo

-foto-
PRAHA/KŘIVOKLÁTSKO [Open Society Fund] - Případová studie o získávání prostředků z Evropské unie a z jiných "vnějších" zdrojů, např. z centrálních rozpočtů. Regionální sdružení Křivoklátsko bylo založeno v roce 1996 jako sdružení právnických a fyzických osob patnácti místními občany a obyvateli Prahy, které spojoval zájem o oživení někdejšího fürstenberského panství. Byl mezi nimi místní lesní inženýr, ředitel CHKO Křivoklátsko, starostka Nižboru, chalupář, výtvarník, historik, novinář, zaměstnanec prezidentské kanceláře. Od té doby se počet členů rozrostl na stovku fyzických a třicet právnických osob, zejména nejrůznějších spolků a sdružení.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 6. 2002 -Case Studies: Komunitní koalice Pardubicka

-foto-
PRAHA/PARDUBICE [Open Society Fund] - Případová studie o formální a neformální spolupráci mezi neziskovými organizacemi. Nápad založit Komunitní koalici neziskových organizací pardubického regionu se narodil během kampaně 30 dní pro občanský sektor v roce 1998. Podílelo se na ní kolem padesáti neziskových organizací z celého okresu. „Při závěrečném hodnocení nám bylo líto rozejít se a zas o sobě rok neslyšet,“ říká David Matýsek z Klubu hurá kamarád. Organizace se začaly scházet, vyměňovat si názory a uvažovat o tom, jak by mohla spolupráce neziskových organizací vypadat.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 6. 2002 -Case Studies: Kde na to vzít

-foto-
PRAHA/LIBEREC [Open Society Fund] - Případová studie o získávání prostředků z místních zdrojů. Inspirací k založení Nadace EURONISA byl příklad spolužití několika stovek lidí různého postavení, věku, vyznání i národnosti - Čechů, Němců, Poláků a Lužických Srbů, kteří žili počátkem 18. století v Herrnhutu-Ochranově. V roce 1732 se vydali do všech koutů tehdy známého světa, aby šířili evangelium, pomáhali a sloužili lidem bez ohledu na věk, vzdělání a vyznání. Nadace EURONISA by ráda na zmíněnou tradici navázala, a tak podporuje organizace, které v tomto duchu v regionu pracují. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 5. 2002 -Case Studies: Park na Fifejdách - Místo k životu

-foto-
PRAHA/OSTRAVA [Open Society Fund] - Případová studie o rozvoji místního společenství na sídlišti. "Místo k životu není jenom místem, jehož podmínky, vnější vzhled a kvalita přinášejí lidem radost a pocit z dobrého života. Je to také místo, na jehož vzniku a tvorbě se mohou lidé přímo podílet … a také se na něm podílejí." Vita vznikla v roce 1991 jako sdružení věnující se ekologické výchově. Časem Vita přidala odpadovou kampaň, programy pod širým nebem, programy ozeleňování, zřídila ekologickou knihovnu, videotéku a zaměřila se na ekologické poradenství. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 2. 2002 -Case Studies: Jde se na úřad

Praha/Ústí nad Labem [OSF] - Občanské sdružení Centrum komunitní práce v Ústí nad Labem je komunitně zaměřená nezisková organizace, která se pozvolna vyvinula z organizace poskytující služby v sociálně zdravotní oblasti. Na počátku stála malá skupinka odhodlaných, kteří se rozhodli nabízet alternativní služby pro duševně nemocné. Sdružení Fokus Ústí n.L. začalo v roce 1993 prosazovat mimoústavní péči, chráněné dílny a bydlení a obecněji sociální služby, které by lépe odpovídaly potřebám klientů, kteří by jejich uživatelé mohli sami ovlivňovat. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 1. 2002 -Iniciativa na podporu partnerství v komunitách - CPSI

Praha [OSF] - V létě roku 2001 byl zakončen program CPSI, který představoval v mnoha ohledech ojedinělý projekt. K jeho realizaci sdružilo své síly znalosti a zkušenosti několik významných českých a mezinárodních nadací podporující komunitní rozvoj:Nadace OSF Praha, C.S. Mott Foundation, Nadace VIA, Nadace Partnerství a Komunitní nadace Ústí nad Labem. Více než tříleté trvání programu a jeho výsledky potvrdily, že je možné, aby se mezi dárci vytvořilo partnerství a aby bylo delší dobu účinné. Celý text ::občanský sektor::
 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz