Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky > Rok 2012 ve znamení rušení sociálních služeb a omezování provozu ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Rok 2012 ve znamení rušení sociálních služeb a omezování provozu

20. 2. 2012 - OSTRAVA [Diecézní charita ostravsko-opavská]

V lednu 2012 zveřejnilo MPSV výsledky dotačního řízení pro financování sociálních služeb. V Moravskoslezském kraji chybí nyní min. 180 milionů korun ve srovnání s rokem 2011 za předpokladu, že bude všem službám poskytnuta dotace ve stejné výši jako minulý rok. Tento deficit vznikl ukončením individuálních projektů kraje a zároveň stagnací dotací ze zdrojů MPSV, které ukončení individuálních projektů téměř nereflektovalo. Některým službám a střediskům tak hrozí omezení nebo úplné ukončení vzhledem k nedostatku finančních prostředků.

Sociální služby jsou financovány vícezdrojově. Poskytovatelé využívají jak financí z prostředků Evropské unie, tak štědrosti soukromých dárců či firem, sledují výzvy kraje nebo projekty měst a obcí. I přes tuto variabilitu financování zůstává významným zdrojem financí MPSV. Nestátní poskytovatelé sociálních služeb letos zaznamenali propad dotací až o 25% oproti roku 2011, což má v souvislosti se zvyšujícími se cenami energie a rostoucí DPH katastrofální následky pro některé služby i zařízení, které se budou muset v průběhu roku za stávající finanční situace omezit nebo zcela uzavřít.

Očekává se, že nejvíce ohroženy budou služby sociální prevence, mezi které patří např. azylové domy, domovy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti, která poskytují volnočasové aktivity v sociálně vyloučených lokalitách, nebo např. střediska sociální rehabilitace či noclehárny. Tyto služby byly z velké části financovány ze zdrojů individuálních projektů krajů (tedy z EU). Tyto dotace však bylo možné čerpat pouze do 31. 12. 2011. Tato skutečnost však v dotačním řízení MPSV nebyla zohledněna. Ohroženy jsou taktéž sociálně terapeutické dílny pro osoby s handicapem nebo domovy pro seniory, kterým byly dotace paušálně sníženy o 15% v porovnání s minulým rokem. Zmíněná situace postihne zejména nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby.

Diecézní charita ostravsko-opavská vypracovala analýzu situace ve svých zařízeních, které se nacházejí v celém Moravskoslezském kraji a na Jesenicku. Z analýzy vyplývá, že v průběhu roku 2012 dojde k úplnému uzavření 10 zařízení, které v současné době obsluhují 380 klientů a zaměstnávají 100 zaměstnanců. Dalších 9 služeb bude v průběhu roku nuceno omezit své služby, což postihne ve svém důsledku více než 1000 stávajících klientů a 20 pracovníků, jejichž pracovní pozice budou zrušeny. „V našem případě se bude zejména jednat o omezení či zrušení činnosti v oblasti práce s duševně či tělesně nemocnými, seniory a lidmi bez domova“, říká Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské.

Slezská diakonie bude muset dle výsledků analýzy situace uzavřít na 27 služeb a v dalších 20 střediscích omezit své aktivity. V důsledku toho bude zasaženo těmito změnami ve službách více než 650 klientů, bude zrušeno na 100 pracovních míst. I v případě Slezské diakonie jsou nejvíce ohroženy služby sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace. „Nejcitlivější je na této situaci fakt, že se tyto změny negativně dotknou i dětí s hendikepem“, doplňuje ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková.

Armáda spásy v Moravskoslezském kraji bude nucena za takovéto situace uzavřít až 12 sociálních služeb. „Nedovedu si představit, že bychom v těchto mrazivých dnech nemohli pomoci lidem, kteří žijí na ulici“, dokresluje situaci František Jan Krupa, oblastní ředitel Armády spásy. Tyto změny by postihly téměř 600 současných klientů – zejména se jedná o osoby využívající služeb azylových domů nebo nocleháren a 100 zaměstnanců by přišlo o svá pracovní místa.

Zhoršenou finanční situaci zaznamenaly i další organizace, které jsou součástí Sdružení azylových domů v ČR. Sdružení ohlásilo plánované zrušení dvou služeb a u dalších dvou služeb oznámilo omezení kapacity. Tento zásah postihne až 400 rodin, se kterými se v současné době pracuje dlouhodobě a přibližně 20 stávajících zaměstnanců. „Pokud nedojde k přehodnocení dosavadního rozdělení dotací, budeme nuceni uzavřít na 51 zařízení a omezit provoz v dalších více než 30. Zánikem středisek bude postiženo na 2 200 klientů a 400 rodin. O stálé zaměstnání přijde zhruba 240 osob“, konstatují představitelé zmíněných poskytovatelů sociálních služeb, kteří tvoří téměř 40% všech registrovaných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Krize sociálních služeb není pro mnohé poskytovatele již abstraktní hrozbou, ale reálnou situací, se kterou se musí vypořádat dle svých možností.


Nemám co dodat - 26. 11. 2012 - Zdeněk Sečka

Jsem jeden z mnoha, kteříl zaregistrovali v regionech bombastický nárůst školení. Jsem také absolventem akreditovaného kurzu PvSS s asistenční službou. Na každé výběrové řízení na jednoho pracovníka se hlásí až 100 zájemců. Bez praxe jsem se na výběrové řízení dostal jednou asi z 50ti nabídek. A tak dělám aspoň dobrovolníka pro Armádu spásy. Přemýšlím o tom - proč šlo tolik miliónů do školení.

ODPOVĚDĚTSlužby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz