Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 20. 1. 2014 -Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti

PRAHA [NROS/ Nadace Partnerství] - České neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, bude rozděleno 205 miliónů korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 11. 2013 -Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy a Program Čistá energie Praha

PRAHA [Magistrát hl. m. Prahy] - Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy a Program Čistá energie Praha pro rok 2014. Uzávěrka je stanovena na 19. prosince 2013. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 24. 10. 2013 -Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo Fondu manželů Horových pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině

PRAHA [Nadace VIA] - Fond byl založen v roce 2005 a jeho posláním je podpora dětí na Zakarpatské Ukrajině zpřístupněním vzdělávacích a jiných příležitostí, které umožní jejich rozvoj a osobnostní růst. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 9. 2013 -Chcete poznat své sousedy? Grantový fond Era vám s tím může pomoci

PRAHA [Nadace VIA] - Máte nápad, jak oživit vaši obec? Rádi byste poznali své sousedy? Chcete spolupracovat i s dalšími spolky a místní samosprávou? Jste ochotni investovat svůj čas a znalosti? Nebojíte se požádat o pomoc místní podnikatele? Pak je tu Grantový fond Era právě pro vás! Na podporu vašich aktivit můžete získat až 70 000 Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 9. 2013 -Chcete obnovit cestu? Chcete opravit křížek? Nechybí Vám nadšení ale finance?

PRAHA [Nadace VIA] - Právě pro Vás je tu program ČSOB a Era pro podporu regionů a to konkrétně Grantový fond ČSOB! Ucházet o podporu se mohou projekty, jejichž cílem je přímá péče o životní prostředí nebo obnova místních kulturních památek. Podmínkou je aktivní zapojení místních obyvatel do přípravy a realizace projektu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 7. 2013 -Výzva o mezinárodní stipendia RISP pro romské vysokoškolské studenty otevřena

PRAHA [ROMEA] - Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF SP) vyhlásil sedmý ročník Romského mezinárodního stipendijního programu (RISP). Program poskytuje částečnou podporu romským vysokoškolským studentům 16 zemí včetně Česka při prezenčním studiu bakalářského, magisterského nebo doktorandského programu na státem akreditované univerzitě v zemi, která není rodnou zemí žadatele ani jeho zemí pobytu. Cílem programu je podporovat akademickou mobilitu romských studentů a podpořit jejich akademickou integraci v mezinárodním měřítku. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 27. 6. 2013 -Hledáme nápady na města z jiného těsta

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje další grantové kolo Fondu místních iniciativ. O grant až ve výši 70 000 Kč se mohou ucházet neziskové organizace, které se snaží o vylepšení podoby veřejného prostoru nebo upevnění vztahů mezi lidmi ve své obci. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 5. 2013 -V rámci Evropského týdne mládeže se v Olomouckém kraji uskuteční akce na podporu neformálního vzdělávání mladých

OLOMOUC [Česká národní agentura Mládež] - Šestý ročník Evropského týdne mládeže (Evropský týden mládeže 2013) proběhne v celé Evropě v týdnu od 26. května do 2. června. V rámci tohoto týdne se ve všech 33 zemích, které jsou zapojeny do programu EU Mládež v akci, uskuteční rozličné události a aktivity. V Olomouckém kraji je naplánována na 31. května v Prostějově na nám. TG.Masaryka a 1. června v Olomouci na Horním náměstí akce s názvem Udělej si placku s účastníkem Evropské dobrovolné služby. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 4. 2013 -Cena VIA BONA zahajuje nominace

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA společně s Nadací The Kellner Family Foundation ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických a dalšími partnery otevírají nominace 16. ročníku Ceny VIA BONA za filantropii. Toto prestižní ocenění každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje aktuální filantropické trendy a inspiruje tak nové dárce. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 4. 2013 -Fond T-Mobile vyzývá: „Mluvme spolu!“

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace Via vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro všechny, kdo mají nápady na projekty, které přispějí k lepší komunikaci skupin místních občanů, usnadní komunikaci lidí a místních úřadů nebo posílí dovednosti lidí vzájemně si naslouchat, vést konstruktivní dialog a slaďovat různé zájmy.
O grant v maximální výši 100 000 Kč se mohou kromě nestátních neziskových organizací, příspěvkových organizací a obcí hlásit nově i jednotlivci a neformální skupiny obyvatel. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 4. 2013 -Granty Nadace Bona

PRAHA [Econnect/ Nadace Bona] - Nadace Bona vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu (dále jen NIF) v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena tj. k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 4. 2013 -Školení pro NNO "On-line fundraising a webové stránky"

PRAHA [Mulder :: Tailor Made Training & Workshops] - Těžko si lze představit neziskovou organizaci bez webových stránek. A stejně nepravděpodobné je, že se setkáme s neziskovou organizací, která nemá zapotřebí zabývat se fundraisingem! V tomto kurzu spojíme tyto dvě důležité oblasti pro neziskové organizace: Naučíte se, jak na on-line fundraising, ale i jak Vám může pomoci efektivní web. Ukážeme Vám širokou škálu možností on-line fundraisingu pro neziskové organizace a projdeme proces tvorby webu pro neziskovou organizaci – od plánu přes tvorbu až k propagaci, údržbě a rozvoji. Na možnosti, jak mít a udržet kvalitní web, se podíváme jak z hlediska technických možností, tak i z hlediska personálních, časových a finančních možností Vaší organizace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 3. 2013 -Nadace VIA a Koučink centrum vyhlašují program Koučink – čas (pro váš) růst

PRAHA [Nadace VIA] - Zapalujete? Ale kdo pomáhá hořet Vám? Vedete tým lidí, řešíte složité problémy a nemáte podporu? Vydali jste se na cestu osobního růstu a chybí vám průvodce? Potřebujete kouče? Můžete ho mít. Sami pro sebe a na půl roku. Stačí, když do 4. dubna 2013 vyplníte žádost o zařazení do programu Koučink – čas (pro váš) růst, společného programu Nadace VIA a Koučink Centra.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 3. 2013 -Nadační fond Kousek po kousku vyhlašuje grantové kolo pro rok 2013/2014

Studénka – Butovice [Econnect/ Nadační fond Kousek po kousku] - Cílem grantového kola Nadačního fondu Kousek po kousku je podpořit nejrůznější žádosti a projekty s pozitivním dopadem především v severomoravském regionu, které usilují o kvalitnější a bohatší komunitní život a chtějí pomoci aktivním a nadaným lidem ze svého okolí. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 5. dubna 2013. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 5. 3. 2013 -ČSOB Nadační program vzdělání vyhlašuje granty pro rok 2013

PRAHA [Econnect/ ČSOB Nadační program vzdělání] - ČSOB vyhlašuje již IV. ročník grantového řízení ČSOB Nadačního programu vzdělání. Hledáme filantropické projekty, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti u české veřejnosti, u dospělých i u dětí. Celkem rozdělíme až 1 milion korun. Termín uzávěrky přihlášek je 5. dubna 2013. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 2. 2013 -Výběrové řízení MŽP na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2013

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2013. Uzávěrka příjmu žádostí je 6. března 2013 ve 12:00 hodin. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 23. 1. 2013 -Program Překlenovací Pomoci „3P“ i nadále pomáhá!

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Nadace rozvoje občanské společnosti zahajuje pátý ročník Programu „3P“, v jehož rámci bude poskytovat překlenovací finanční pomoc neziskovým organizacím, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 1. 2013 -Nadace OKD vyhlásila grantové výzvy pro rok 2013

OSTRAVA [Nadace OKD] - Nadace OKD vyhlásila grantové výzvy, v nichž rozdělí neziskovým organizacím, školám a obcím kolem 20 milionů korun. Zaměří se především na podporu Karvinska, Ostravska a Frýdecko-Místecka. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 11. 2012 -Fond pro nestátní neziskové organizace

PRAHA [NROS/ Nadace Partnerství] - Společné konsorcium NROS a Nadace Partnerství zvítězilo v otevřeném výběrovém řízení a stalo se zprostředkovatelem programu „Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO)“, financovaného z Finančního mechanismu EHP 2009-2014. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 11. 2012 -Nadace OKD hledá organizace, které chtějí oživit moravskoslezská sídliště

OSTRAVA [Nadace OKD] - Nadace OKD pokračuje ve svém úspěšném projektu, jehož cílem je oživit veřejná prostranství na sídlištích a zároveň zlepšit sousedské vztahy. Tentokrát se na rozdíl od jarní výzvy, která byla určena pro celou republiku, zaměří na Moravskoslezský kraj. Největší šanci získat podporu mají neziskové organizace, které přijdou se zajímavým nápadem a nabídnou přímé zapojení obyvatel. Uzávěrka je 14. prosince. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   1 | 2 | 3 | 4 | .. | 68 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz