Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Vybrat 6. 1. 2014 -Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá Kurz Manažer neziskové/příspěvkové organizace

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Chcete pracovat v neziskovém sektoru a věnovat se smysluplné práci? Chybí Vám dostatečné vzdělání nebo praktické zkušenosti? Právě Vám je určený kurz Manažer neziskové/příspěvkové organizace. Nabízíme již třetí běh úspěšného vzdělávacího kurzu (15 seminářů, 120 výukových hodin), který Vás provede klíčovými oblastmi řízení neziskových organizací. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 7. 2013 -Mezinárodní projekt globálního rozvojového vzdělávání

PRAHA [Econnect/ Partners Czech] - Od dubna 2013 realizuje organizace Partners Czech ve spolupráci s partnerskými organizacemi v Rumunsku, Bulharsku a Burundi projekt zaměřený na globální rozvojové vzdělávání, jehož hlavní cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol. Projekt se týká Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals), které představují hlavní rozvojovou agendu OSN. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 7. 2013 -Nadace VIA vyhlašuje 6. ročník vzdělávacího cyklu „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“

PRAHA [Nadace VIA] - Díky finanční podpoře ČSOB nabízí Nadace VIA nově vzniklým a začínajícím místním nevládním neziskovým organizacím, neformálním iniciativám a aktivním jednotlivcům možnost účastnit se cyklu workshopů „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 4. 2013 -Školení pro NNO "On-line fundraising a webové stránky"

PRAHA [Mulder :: Tailor Made Training & Workshops] - Těžko si lze představit neziskovou organizaci bez webových stránek. A stejně nepravděpodobné je, že se setkáme s neziskovou organizací, která nemá zapotřebí zabývat se fundraisingem! V tomto kurzu spojíme tyto dvě důležité oblasti pro neziskové organizace: Naučíte se, jak na on-line fundraising, ale i jak Vám může pomoci efektivní web. Ukážeme Vám širokou škálu možností on-line fundraisingu pro neziskové organizace a projdeme proces tvorby webu pro neziskovou organizaci – od plánu přes tvorbu až k propagaci, údržbě a rozvoji. Na možnosti, jak mít a udržet kvalitní web, se podíváme jak z hlediska technických možností, tak i z hlediska personálních, časových a finančních možností Vaší organizace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 3. 2013 -Chcete, aby vaše práce v komunitě měla větší dopad? Antikomplex, Nadace VIA a Sdružení VIA vám nabízí konzultace!

PRAHA [Nadace VIA] - Minimálně šest organizací nebo neformálních iniciativ, které chtějí pracovat na svém rozvoji, bude moci získat osobního konzultanta. Zaměstnanci a spolupracovníci Sdružení VIA a Nadace VIA jsou vybraným zájemcům připraveni zdarma poskytnout svůj čas a zkušenosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 3. 2013 -Nadace VIA a Koučink centrum vyhlašují program Koučink – čas (pro váš) růst

PRAHA [Nadace VIA] - Zapalujete? Ale kdo pomáhá hořet Vám? Vedete tým lidí, řešíte složité problémy a nemáte podporu? Vydali jste se na cestu osobního růstu a chybí vám průvodce? Potřebujete kouče? Můžete ho mít. Sami pro sebe a na půl roku. Stačí, když do 4. dubna 2013 vyplníte žádost o zařazení do programu Koučink – čas (pro váš) růst, společného programu Nadace VIA a Koučink Centra.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 3. 2013 -Nadační fond Kousek po kousku vyhlašuje grantové kolo pro rok 2013/2014

Studénka – Butovice [Econnect/ Nadační fond Kousek po kousku] - Cílem grantového kola Nadačního fondu Kousek po kousku je podpořit nejrůznější žádosti a projekty s pozitivním dopadem především v severomoravském regionu, které usilují o kvalitnější a bohatší komunitní život a chtějí pomoci aktivním a nadaným lidem ze svého okolí. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 5. dubna 2013. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 27. 2. 2013 -Leadership Aid - Začni od sebe

PRAHA [Nadace VIA] - Leadership Aid je projekt Nadace VIA na podporu vůdčích osobností neziskovek a alternativy. Nabízí dovednosti, sebezkušenost, asistenci, praxi, sdílení a prostor pro Tvůj růst. Nyní Ti Leadership Aid nabízí možnost vstoupit do intenzivního asistenčního programu „Začni od sebe“, který je určen pro leadery ze všech typů NNO a z těch příspěvkových organizací, které působí v oblasti kultury. Nastavení programu vychází z našeho přesvědčení, že leadership každého z nás je autentická věc, proto si svou cestu musí najít každý sám. Nabízíme Ti pomoc při hledání Tvé vlastní cesty. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 11. 2012 -Škola občanské iniciativy

BRNO [Hnutí Duha] - Chcete zlepšit životní prostředí ve vašem okolí? Děláte záslužnou práci pro celou komunitu, ale nikdo to nevidí? Potřebujete na své činnosti a rozvoj získat peníze? Zúčastnili jste se již spousty školení kolem NNO, ale potřebujete ucelenější přehled? Chcete si vyměňovat zkušenostmi s odborníky v různých oborech? Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 7. 2012 -Pozvánka na odborný seminář Veřejná podpora - součást systému financování sociálních služeb

PRAHA [Econnect/ o.s. SKOK] - Cílem odborného semináře je ozřejmit a seznámit účastníky semináře s uplatňováním pravidel veřejné podpory, její ukotvení v české a evropské legislativě. Sociální služby, které spadají do služeb obecného zájmu, jsou ze své podstaty odkázány na dotace veřejných subjektů, jež zpravidla financují provoz poskytovatelů těchto služeb. Tyto vyrovnávací platby (kompenzace) mohou zakládat veřejnou podporu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 4. 2012 -Nadace VIA zve na seminář „Lidské zdroje v neziskovém sektoru – jak vybrat ty nejvhodnější zaměstnance“

PRAHA [Nadace VIA] - Díky štědré podpoře společnosti T-Mobile Czech Republic zveme zástupce neziskových organizací na celodenní seminář věnovaný tématice lidských zdrojů, který se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2012 v sídle společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 (stanice metra C – Roztyly). Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 3. 2012 -Pozvánka na konferenci Role obcí v transformaci sociálních služeb

PRAHA [Econnect/ Národní centrum podpory transformace sociálních služeb] - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Národní centrum podpory transformace sociálních služeb ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR zvou na konferenci Role obcí v transformaci sociálních služeb. Konference se uskuteční 25. a 26. dubna 2012 v Hotelu Olympik-Tristar v Praze. Tématy konference jsou: role obcí vůči sociálním službám, zkušenosti obcí s transformací sociálních služeb, veřejné opatrovnictví, bydlení v komunitě, komunitní služby, soužití v komunitě. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 28. 2. 2012 -Školení Podpora sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením

PRAHA [ECN/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.] - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pořádá dvoudenní akreditované školení určené pracovníkům sociálních služeb, kteří mají zájem o systematickou podporu sociálních dovedností u svých uživatelů. Proběhne 10. - 11. května 2012 v Praze a 7. - 8. června 2012 v Ostravě. Občanské sdružení zároveň nabízí školení na klíč pro zařízení sociálních služeb. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 6. 2. 2012 -Vzdělávací program Management a udržitelnost NNO

PRAHA [Síť mateřských center o.s.] - Síť mateřských center vás zve na další běh vzdělávacího programu Management a udržitelnost NNO realizovaného v rámci projektu TVRZ v kraji Vysočina! Program nabízí komplexní vzdělání v oblasti řízení neziskové organizace a je určen pro všechny pracovníky, dobrovolníky a ostatní osoby činné v neziskových organizacích. Semináře budou probíhat od března do října 2012. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 30. 1. 2012 -Školení - Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

PRAHA [Partners Czech, o.p.s.] - Vzdělávací kurzy jsou určené pouze pro vedoucí pracovníky v sociálních službách (ředitel, zástupce, vedoucí oddělení, služby, týmu apod.), kteří potřebují mít základní znalosti a dovednosti v řízení organizace, řízení lidí, financí a dalších zdrojů, kvalifikovaně se orientovat v procesech řízení. Kurzy jsou akreditovány MPSV a jsou zdarma. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 30. 1. 2012 -Školení - Základní dovednosti mediace aneb Efektivní řešení konfliktů s pomocí prostředníka - I. a II. díl

PRAHA [Partners Czech, o.p.s.] - Dvoudílné školení probíhající ve dnech 8.-9.3.2012 a 16.-17.4.2012 na téma řešení konfliktů pomocí prostředníka-mediátora vám nabízí možnost naučit se, jak být přesvědčivý při jednání, vyzkoušet si základní vyjednávací techniky a strategie, pomůže vám získat dovednost jednat s obtížnými lidmi, uplatnit svůj názor, ovládnout své emoce a další dovednosti důležité k efektivnímu řešení konfliktů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 12. 2011 -Motivační kurzy pomohou dlouhodobě nezaměstnaným při hledání práce

Toužim – Dobrá Voda, Teplá [Český západ o.s.] - Ve dnech 21.-25. listopadu probíhal v Dobré Vodě u Toužimi první z celkem čtyř motivačních a aktivizačních kurzů určených dlouhodobě nezaměstnaným. Všechny kurzy probíhají v rámci dvouletého projektu občanského sdružení Český západ „Návrat do práce, návrat do společnosti“. Jeho cílem je odstranit bariéry vstupu na trh práce lidem z romských lokalit a zajistit jejich vstup a udržení na trhu práce. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 11. 2011 -Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012

PRAHA [Econnect / Magistrát hl. města Prahy] - Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012 (s ukončením realizace v roce 2013). Uzávěrka pro podání žádostí je 19. prosince 2012. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 10. 2011 -Český neziskový sektor a aktivismus v prostředí 2.0

PRAHA [Nadace Open Society Fund/ Econnect] - Neziskové organizace, nová média a sociální inovace - přijďte s námi diskutovat, jak mohou nová média změnit české neziskové organizace a pomoci jim dosáhnout jejich cílů. Diskuse proběhne v úterý 25. října 2011 od 19:30 v HUB Praha a účastnit se jí budou jak pracovníci neziskovek, tak manažeři online marketingu a odborníci na nová média. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 10. 2011 -Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskových organizací

PRAHA [Komise J. Williama Fulbrighta v ČR] - Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2012/13 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA. Cílem programu je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je neziskový sektor tradičně velmi silný a dobře fungující. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Vzdělávání NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz