Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Novela zákona o účetnictví a přechod na podvojné účetnictví - podvojné účetnictví povinné až od r. 2007 ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Novela zákona o účetnictví a přechod na podvojné účetnictví - podvojné účetnictví povinné až od r. 2007

23. 12. 2004 - PRAHA [Econnect / Newsletter Fóra Dárců ]

Možná některým z vás neunikla skutečnost, že senát ve čtvrtek 9. prosince 2004 schválil novelu zákona o daních z příjmů, která zároveň novelizuje zákon o účetnictví (senátní tisk 449, resp. sněmovní tisk 718). V této novele je pro neziskové organizace zajímavé ustanovení části jedenácté, které některým z nich (občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva) umožňuje opět odložit povinný přechod na podvojné účetnictví (který měly tyto organizace provést nejpozději k 1.1.2005) a to až o dva roky - do 1.1.2007, tedy pokud tuto novelu do konce kalendářního roku podepíše pan president.

Protože by mohlo dojít k nejasnostem při výkladu, doporučujeme vaší pozornosti skutečnost, že tato novela nic nemění pro nadační fondy a tudíž ty, které v roce 2004 mohly vést a zároveň vedou jednoduché účetnictví jsou od 1.1.2005 povinny vést účetnictví (rozuměj „podvojné“), tak jak to stanovil čl. II bod 2 zákona 437/2003 Sb., který novelizoval zákon o účetnictví v prosinci roku 2003.

Ing. Jaromír Adamec
auditor, daňový poradce

Přesné znění nového § 38a v zákoně o účetnictví:

"Občanská sdružení, jejich organizační jednotky,8) které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti 8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou9) a honební společenstva,10) které ke dni 31. prosince 2004 vedly účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., až od 1. ledna 2007; do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003."


§ 38a - 6. 1. 2005 - Faltýnek

Novela zákona o daních z příjmů v § 38a, neuvádí nejen nadační fondy ale i společenství vlastníků (právnická osoba dle zákona 72/1994 Sb.v platném znění, u které rovněž není hlavním předmětem činnosti podnikání).

ODPOVĚDĚTSlužby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz