Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Case studies: "Obnova ovocnářství: perspektiva pro přírodu i pro lidi" ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Case studies: "Obnova ovocnářství: perspektiva pro přírodu i pro lidi"

20. 9. 2002 - Praha/Brno [Nadace Partnerství]

Nadace Partnerství publikovala v roce 2000 materiál "Bílé Karpaty: region s perspektivou trvale udržitelného života", který představuje v pěti případových studiích iniciativy a činnosti, které přispívají k oživení regionu Bílých Karpat. Společným jmenovatelem sledovaných aktivit je úsilí o zavádění ekologicky šetrných způsobů života, obnovu místních tradic a řemesel a hledání nástrojů k ekonomickému rozvoji tohoto kraje. Díky svolení Nadace Partnerství vám Econnect v následujících měsících představí postupně sdružení Tradice Bílých Karpat a případovou studii na téma "Obnova ovocnářství:perspektiva pro přírodu a krajinu"; případovou studii pod názvem "Louky a pastviny se opět zelenají" zachycující práci organizace ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk; Pozemkový spolek na ochranu přírody a krajiny Valašskokloboucka bude presentován v případové studii "Pozemkové spolky - šafáři v krajině", aktivity sdružení ProBio představuje studie "Ekologické zemědělství získává příznivce", studie "Slunce pro Bílé Karpaty" popisuje práci ZO ČSOP Veronika a konečně studie "Hostětín:model vesnické obce pro 21. století" analyzuje činnost Nadace Veronica.

Tento text je publikován s laskavým svolením Nadace Partnerství

Obnova ovocnářství: perspektiva pro přírodu i pro lidi

Zmíněné cíle a principy jsou ovšem zřídkakdy prosazovány odděleně: většina projektů tak či onak zasahuje do několika těchto oblastí zároveň. Jedním z nejlepších příkladů takového komplexního přístupu, kde se prolíná snaha o ekonomický přínos regionu s ekologicky šetrnými způsoby hospodaření, je činnost občanského sdružení Tradice Bílých Karpat. Jeho jádro tvoří tři základní organizace Českého svazu ochránců přírody, které v této oblasti působí - Veronica (Hostětín), Kosenka (Valašské Klobouky) a Bíle Karpaty (Veselí nad Moravou) - a také Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic (Starý Hrozenkov). Sdružení svým vznikem v roce 1996 navázalo na dlouhodobý projekt ZO ČSOP Bílé Karpaty, zaměřený na mapování a záchranu místních druhů ovocných dřevin. Sdružení se snaží o ekonomické využití tohoto potenciálu pro rozvoj regionu i o podporu dalších iniciativ, propagujících myšlenku dlouhodobě udržitelného rozvoje regionu. Jeho posláním je hledání především ekonomických nástrojů pro ochranu jak vzácného genofondu, tak řemeslného umu i kulturního dědictví kraje.

Druhová rozmanitost ovoce je v Bílých Karpatech opravdu velká: roste zde na 250 původních odrůd jablek, hrušek, třešní a švestek, v převážné většině v sadech a na zahrádkách soukromých pěstitelů. Jejich výhodou je přirozená odolnost a genetická přizpůsobenost podmínkám Bílých Karpat, takže se nemusí chemicky ošetřovat. Velká část každoroční úrody však zůstává nevyužita, protože pěstitelé ji sami nespotřebují a prodávat se jim nevyplatí. Jediným větším podnikem, který v tomto kraji zabezpečuje výkup jablek na moštování (zdejší odrůdy jsou vhodné prakticky pouze k dalšímu zpracování, nikoli přímo na trh), je Linea Nivnice, která nabízí výkupní cenu okolo 1,10 Kč za 1 kg padaných jablek. Je nasnadě, že za těchto podmínek lidé o sbírání jablek, natož o údržbu stromů, nemají velký zájem.

Záměrem sdružení Tradice Bílých Karpat je tento stav změnit: přesvědčit lidi o prospěšnosti i výhodnosti udržování krajového ovocnářství, motivovat je k vysazování místních odrůd a tím i k péči o vlastní krajinu. Důležitým krokem k tomuto cíli je vybudování vlastních kapacit na zpracování ovoce. Bohužel u nás chybí tradice rodinných moštáren středního typu, jaké jsou rozšířeny například v Německu, Rakousku nebo v Lucembursku, které by tuto potřebu výborně saturovaly a zároveň byly schopny dodávek na oficiální trh. V Bílých Karpatech je pouze několik malých moštáren, jejichž provoz zajišťuje Český svaz zahrádkářů; podstatnou překážku jejich využití pro stáčení moštů pro trh tvoří přísné hygienické předpisy, kterým tyto provozovny nevyhovují. Další bariérou je však podle členky sdružení Tradice Bílých Karpat Mgr. Kateřiny Gábové také nedůvěra: "Místní lidé se zpočátku stavěli se k návrhům na spolupráci při zpracování ovoce odmítavě. Pochopili jsme, že tady na venkově není metoda přednášek, besed a propagací příliš použitelná. Lidé potřebují nejprve na vlastní oči vidět, že něco opravdu funguje; teprve pak se k tomu připojí."

Členové sdružení Tradice Bílých Karpat se proto rozhodli postavit moštárnu novou. Ze staré, nepoužívané stodoly v obci Hostětín, zakoupené Nadací Veronica, tak v těchto měsících vzniká zařízení, které má širokému okolí zabezpečovat zužitkování i ekonomické zhodnocení dříve nadbytečných plodů a vlastní obci navíc přinese minimálně pět sezónních pracovních míst. Stavba nevyjde nijak draho: jednak díky kontaktům v Německu, odkud se podařilo zakoupit kompletní zařízení z rodinné moštárny, která právě svoji výrobu po 25 letech úspěšného provozu končí, jednak díky mnoha stům brigádnických hodin, odpracovaných zde dobrovolníky.

Technologie zpracování jablek bude podřízena kritériím na produkty ekologického zemědělství: do procesu moštování nezasáhnou žádné chemikálie, pasterovaná šťáva bude nefiltrovaná, neředěná a neslazená. Výroba má přitom vyhovovat i nejpřísnějším hygienickým kritériím, tak, aby bylo možné vstoupit s výrobkem na trh. Cena, za kterou se bude mošt prodávat (okolo 25,-Kč), je sice vyšší než cena srovnatelných produktů, nicméně členové sdružení věří, že si cestu ke svým zákazníkům najde."Je to svého druhu ojedinělý produkt - díky svým vlastnostem nemá na domácím trhu srovnatelnou konkurenci", tvrdí o moštu z Bílých Karpat Kateřina Gábová. "Ochotu lidí připlatit si na něj jsme zaznamenali během ochutnávek na loňském brněnském Biojarmarku a potvrdil ji i náš marketingový průzkum mezi potenciálními zákazníky."

Distribuce moštu, jež má být zajišťována obchodní společností PRO-BIO, bude prozatím omezena na republikovou síť prodejen zdravé výživy, kde o něj lze očekávat největší zájem. Proniknutí na širší trh ostatně brání i počáteční malá kapacita výroby, jež je plánována zhruba na 1000 litrů / 1 hodinu provozu, tj. asi 200 000 litrů moštu za sezónu. Veškerý zisk z prodeje bude směřovat do neziskových aktivit na obnovu ovocnářství a v podstatě se rozdělí i mezi pěstitele, neboť hostětínská moštárna hodlá zavést vyšší, více motivující výkupní ceny než zmiňovaná Linea Nivnice. Jedinou podmínkou přitom je, aby jablka pocházela z místních, původních odrůd. Pro pěstitele, kteří prokáží, že jejich ovoce odpovídá standardům ekologického sadovnictví - tzn. pokud nebude ošetřováno chemicky - bude finanční motivace ještě vyšší.

Vedle moštů jsou to ovšem i jiné produkty, který může zdejší kraj nabídnout: sušené ovoce, povidla, slivovici, ale třeba také tradiční rukodělné výrobky. Přestože jejich organizovaná výroba a prodej jsou v těchto chvílích ještě vizí budoucnosti, sdružení Tradice Bílých Karpat si již teď nechalo zaregistrovat stejnojmennou ochrannou známku, která má jako značka jeho kvality napomoci jednotnému prodeji a distribuci veškerých výrobků z místních zdrojů. Členové sdružení věří, že jednotná značka bude dobrou reklamou, napomáhající snadné identifikaci produktu s místem jeho původu a vzbuzující tak u zákazníka zájem o celý region.

Tento příklad vzbuzuje naději na obnovu tradice sušení ovoce v Bílých Karpatech i v širším měřítku. Nynější pěstitelé mají na co navazovat: v tomto kraji se ovoce sušilo a prodávalo již v 17.století. V době svého největšího rozkvětu bylo jen na Vizovicku na 800 sušáren; ovoce se vyváželo i do zahraničí a představovalo pro místní rolníky významný zdroj příjmů.


Václav Štětka

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz