Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Zachrání daňové asignace český neziskový sektor? ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Zachrání daňové asignace český neziskový sektor?

24. 9. 2003 - PRAHA [Econnect / Fórum dárců]

Na podzim loňského roku se Fórum dárců pustilo do nelehkého úkolu. Započalo totiž práci na zavedení zákona o 1% daňové asignaci. Důvodem k tomu byly jasné signály velkých zahraničních dárců. Ti začali měnit své priority a svou podporu přesouvají z regionu střední a východní Evropy do jiných částí světa. Systém státních dotací není plně funkční a vyhovující, rozložení podpořených organizací není rovnoměrné. České neziskové organizace se proto musí obracet na nové a trvale udržitelné zdroje financování.

Co jsou daňové asignace?

Jde o malou část zaplacené daně, kterou odvádí občané státu. Například u fyzických osob, jež pracují za minimální mzdu, představuje 1 % z daně z příjmů asi 40 korun ročně. U osob s vyššími příjmy se jedná o několik set korun. Jedou ročně by každý občan mohl 1 % ze svých daní poukázat konkrétní neziskové organizaci. Zbylých 99 % by šlo, jako doposud, do státního rozpočtu. Pro neziskové organizace to bude další domácí zdroj finančních prostředků. Odborně se poukázání daní nazývá asignování.

Země Visegrádské čtyřky

V zemích našich sousedů - na Slovensku, v Maďarsku a Polsku již asignace úspěšně fungují. V Maďarsku zavedli 1% daňové asignace pro neziskové organizace v roce 1996. O rok později je rozšířili o další 1 % určené speciálně pro církevní organizace. Částka, kterou může občan asignovat, musí převyšovat 100 HUF (asi 13 Kč). Na Slovensku asignace fungují od roku 2002, nezaváděli zde nový zákon, nýbrž novelu zákona o daních z příjmů. Novela umožnila fyzickým osobám rozhodnout se poukázat 1 % ze zaplacené daně z příjmu pro vymezené právnické osoby na obecně prospěšné účely. Minimální částka, kterou je možné poukázat, je 20 Sk. Zákony umožňující poukázat část daně na veřejně prospěšné aktivity mají také v Polsku.

V čem je přínos asignování?

Asignace se stanou především novým zdrojem příjmů. Když se rozhodne poukázat 1 % jenom třetina zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, dostanou neziskové organizace téměř 300 milionů korun ročně. Cenné bude i to, že neziskové organizace navážou vztahy se statisíci občanů - podporovatelů. Dosavadní zkušenosti totiž ukazují, že pozitivním přínosem daňových asignací není pouze přísun finančních zdrojů do neziskového sektoru, ale také vznik mnohem užších vazeb mezi neziskovými organizacemi a občany. Neziskové organizace se o obsahu a prospěšnosti své činnosti snaží mnohem intenzivněji komunikovat i se svými nečleny a širokou veřejností. Pozitivní efekt tak vzniká i pro celý neziskový sektor, který se pro veřejnost stane srozumitelnější a důvěryhodnější. Další výhodou asignací je to, že nebudou účelově vázány! Organizace je bude muset využít v souladu se zákonem, který určí přesné oblasti, ale v zásadě půjde o "volné peníze".

Jak to bude vypadat v praxi?

Prostředky z 1 % shromáždí finanční úřady. Následně vyzvou organizace, kterým lidé 1 % poukázali. Tyto organizace doloží svoji veřejnou prospěšnost stanovami nebo výpisem z rejstříku, kde jsou zapsány, dále potvrzení, že nemají nedoplatky na daních, čestné prohlášení, že nemají dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, zaplatí správní poplatek 1 000 Kč a sdělí úřadu číslo účtu, na který má být celková částka peněz převedena. Žádná registrace předem nebude od neziskových organizací požadována.

Získat prostředky z 1 % má šanci každá nezisková organizace, která je veřejně prospěšná. Závisí především na aktivitě samotných organizací, na jejich komunikaci s občany, schopnosti zaujmout je svou smysluplnou činností a získat důvěru. 1 % umožňuje, aby prostředky nebyly rozdělovány centrálně jako státní dotace, ale aby zůstávaly v regionech.

Občané, kteří se rozhodnout poskytnout 1 % ze svých daní na veřejně prospěšné účely pouze vyplní jednu kolonku ve svém daňovém přiznání, a to identifikační číslo organizace, kterou budou chtít podpořit. Bude to pro ně administrativně nenáročné.

Iniciativa pro 1 %

Fórum dárců vytvořilo pracovní skupinu expertů složenou z auditora, právníka a daňového poradce, kteří pracují na znění zákona, či novely zákona. Ten je potřeba prosazovat jak samotným FD, tak i zvnějšku neziskovými organizacemi. Proto vznikla Iniciativa pro 1 %, ke které se hlásí organizace žádající zavedení asignací. Jejím cílem je propagovat návrh zákona o 1 % a spolupodílet se na jeho prosazování. Iniciativa pro 1 % usiluje, aby občané mohli poukázat 1 % již v roce 2005. Iniciativa pro 1 % je otevřená všem neziskovým organizacím, které se k ní mohou připojit od 3.října 2003 prohlášením na internetové adrese www.rozhodni.cz.


Lucie Slauková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Lucie Slauková

Správce oblasti fundraising informačního servisu pro neziskové organizace na serveru Econnectu.
Zájmy: mateřská centra, gender, systemická terapie, pomáhající profese, sociální práce, komunitní programy, práce s veřejností

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz