Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadace Partnerství už rozdělila přes 100 milionů korun ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nadace Partnerství už rozdělila přes 100 milionů korun

1. 12. 2003 - BRNO [Nadace Partnerství]

Nadace Partnerství za 12 let své existence rozdělila přes 100 milionů korun na projekty neziskových organizací a obcí. Podpořila tak stovky místních aktivit zaměřených na ochranu přírody a trvale udržitelný rozvoj.

O rozdělení peněz v podzimním grantovém kole rozhodla správní rada Nadace Partnerství na svém 47. zasedání, které se konalo ve dnech 22.–23. listopadu v Kyjově. Správní rada v podzimním grantovém kole rozdělila 7 135 347 Kč celkem 86 projektům nevládních organizací a obcí, z toho v Základním grantovém programu bylo rozděleno 1 235 000 Kč na 13 projektů. Vedle schvalování grantů správní rada zvolila svého nového člena, předsedu představenstva Českomoravského cementu, a. s. Miroslava Webera, a odsouhlasila sloučení Nadačního fondu Josefa a Petry Vavrouškových s Nadací Partnerství.

Mezi podpořenými organizacemi je například sdružení Arnika Ostrava, které získalo 150 tisíc korun na kampaň zaměřenou na protipovodňovou ochranu v Moravskoslezském kraji a na záchranu obce Nové Heřminovy, která má v budoucnu ležet na dně plánované přehrady. Také 150 tisíc korun získal Ekologický právní servis na prosazování práva na příznivé životní prostředí a zřízení "Právních klinik" na Právnické fakultě MU v Brně. Vytvoření Právní kliniky na univerzitní půdě zajistí pokračování bezplatné právní poradny, která je jednou z mála možností konzultací pro běžné občany v České republice.

"Prostředky na ochranu přírody v České republice a podporu místních aktivit získala Nadace Partnerství především od zahraničních dárců. Hlavně díky nim jsme mohli z Nadace Partnerství udělat největší soukromý zdroj finanční podpory pro ekologické projekty v České republice," vysvětluje Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství. "Vstup do Evropské unie přinese šanci získat peníze ze strukturálních fondů. Nadace Partnerství jako jedna z mála bude schopna zajistit pro takové projekty spolufinancování, které EU vyžaduje," dodává Kundrata.

Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných.

Seznam všech podpořených projektů najdete na www.nadacepartnerstvi.cz v rubrice Granty.

Kontakt na Nadaci Partnerství:
Radim Cenek, vedoucí grantového týmu, tel. 542 422 767, radim.cenek@ecn.cz
Jana Tesařová, grantová asistentka, tel. 542 422 767, jana.tesarova@ecn.cz
Miroslav Bohdálek, práce s veřejností, tel. 542 422 762, mirek.bohdalek@ecn.cz

Nadace Partnerství je společně s pěti sesterskými nadacemi v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku součástí středoevropského konsorcia Environmental Partnership for Central Europe. Byla založena v roce 1991 skupinou převážně amerických nadačních dárců zastoupených German Marshall Fund of the United States. Nadace Partnerství se postupně vypracovala v největší soukromý zdroj finanční podpory ekologických projektů obcí a nevládních neziskových organizací v ČR. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 100 milionů korun už přes 1400 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz