Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Přežijí neziskové organizace vstup ČR do EU? ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Přežijí neziskové organizace vstup ČR do EU?

22. 1. 2004 - PRAHA [Spiralis]

Setkávání 2004 - Cesty k účinnému fundraisingu

Se vstupem ČR do EU se změní prostředí, ve kterém budou nadále působit české neziskové organizace a ve kterém se bude rozvíjet občanská společnost ČR. Uzavřou se některé současné ověřené finanční zdroje a otevřou se nové neověřené možnosti. Dokáží se neziskové organizace v novém prostředí zorientovat a přežít?

Neziskové organizace ČR (NO) nezbytně potřebují jednak získat informace a zkušenosti z NO členských i kandidátských evropských zemí, kde fundraisingové procesy, zajišťující udržitelný rozvoj neziskového sektoru, již tradičně probíhají. Dále potřebují sdílet dobrou praxi těch českých NO, které efektivně a tvořivě využívají v ČR dosažitelné finanční zdroje.

Proto připravily občanské sdružení SPIRALIS a Informační centrum neziskových organizací (ICN, o. p. s.) mezinárodní workshop „Cesty k účinnému fundraisingu“, který proběhne v prostorách Ministerstva zahraničí ve dnech 29. - 30. ledna 2004. Určen je nejen českým NO, ale i veřejné správě, firmám a dalším. Mezi přednášejícími bude více než 60 špičkových českých i zahraničních expertů. Ve čtyřech paralelních sekcích se zaměří na klíčové fundraisingové zdroje (evropské fondy, veřejné rozpočty, veřejnost - individuální dárci, firmy, vlastní činnosti neziskových organizací) a na nástroje, které neziskovým organizacím pomohou tyto zdroje otevřít. Jednacím jazykem bude čeština a angličtina (simultánní tlumočení).

Budou zde poprvé veřejně prezentovány výsledky výzkumu současné praxe v získávání finančních prostředků pro české NO, které pro SPIRALIS, o.s. loni zpracovala agentura Marketing Vision, s.r.o. Výzkum o současném stavu fundraisingu v neziskových organizacích ČR je prvním šetřením tohoto uskutečněným v České republice.

Jak vyplývá z anonymního dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 455 neziskových organizací (osloveno jich bylo 2 814) hlavní finanční zdroje neziskových organizací momentálně představují státní zdroje (více než třetina všech získaných financí).

Více informací o výsledcích výzkumu lze získat na: www.spiralis-os.cz

Na workshopu „Cesty k účinnému fundraisingu bude oficiálně zahájena kampaň „30 dní pro neziskový sektor“. Součástí mezinárodní akce bude též společenské setkání účastníků jednání a hostů, které se uskuteční 29. ledna 2004 v reprezentačních prostorách Ministerstva zahraničí ČR.

Kontakt:
SPIRALIS, o. s.
Markéta Židlická
Mánesova 39, 120 00 Praha 2
Tel: 222 251 613
Email: zidlickam@spiralis-os.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz