Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Fundraising – být či nebýt? ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Fundraising – být či nebýt?

2. 2. 2004 - PRAHA [Econnect]

Firemní dárcovství, podpora jednotlivců, legislativa usnadňující financování nevládních neziskových organizací a efektivní využívání komunikačních nástrojů – to byly tematické pilíře dvoudenní mezinárodního workshopu Cesty k účinnému fundraisingu, který na konci ledna uspořádalo občanské sdružení Spiralis.

Na workshopech probíhajících paralelně ve čtyřech sekcích se zástupcům NNO, veřejné správy i firem představily úspěšné zahraniční projekty i příklady dobré praxe českých NNO. Organizátorům se podařilo v programu pokrýt všechny důležité oblasti fundraisingu a uspořádat je do logicky uspořádaných bloků, úroveň jednotlivých dílen však nebyla vyrovnaná. Mnoho konkrétních a pro praxi cenných informací nabídli například poradci Lenka Deverová a Jaromíra Adamce o legislativních pravidlech pro příjmy z vlastní činnosti, účastníci si v kuloárech pochvalovali také vystoupení Finlaye Craiga z Factsinternational, který prezentoval ve Skotsku úspěšný model oslovování individuálních dárců. Naopak některá vystoupení zástupců velkých firem v bloku věnovaném firemnímu dárcovství byla obyčejnou PR prezentací, která zástupcům NNO znovu připomněla, jak odlišné mohou být představy úspěšných obchodníků a lidí pracujících v „nevládkách“ o účinné podpoře NNO.

Většina dílen vyznívala optimisticky – chvílemi se mohlo zdát, že s financováním NNO po odchodu velkých zahraničních nadací z ČR nebudou žádné problémy, neboť všude kolem je plno příležitostí a finančních zdrojů a fundraiserům stačí osvojit si pár marketingových dovedností. Konference také (a již záměrně či nikoli) nenabídla prostor pro identifikaci problematických nebo systémově vadných pravidel financování NNO a diskusi o nich.

Na konferenci byly poprvé veřejně prezentovány výsledky výzkumu současné praxe v získávání finančních prostředků pro české NNO, které pro občanské sdružení Spiralis v roce 2003 zpracovala agentura Marketing Vision, s.r.o. Z anonymního dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 455 neziskových organizací (osloveno jich bylo 2 814) vyplynulo, že hlavním finanční zdroje neziskových organizací momentálně jsou státní zdroje (více než třetina všech získaných financí), 20 % pochází z příjmů z vlastní činnosti a nadace se podílejí na financování 10 %. Procentuální zastoupení finančních zdrojů se výrazně liší podle oborového zaměření organizací. Veřejné finance čerpají nejvíce (47 %) organizace pracující v oblasti zdravotnictví a sociální práce, peníze nadací pak nejvíce využívají environmentální organizace. Ty také, trochu překvapivě, hradí největší část svých nákladů – 29 % - příjmy z vlastní činnosti. Stejný díl si samy vydělají také organizace, jež se věnují kultuře a ochraně památek. Výzkum dále nabízí stručný přehled používaných fundraisingových metod, způsobů prezentace na veřejnosti a úroveň znalostí oblasti fundraisingu.

Zahájena kampaň 30 dní pro neziskový sektoru

Na workshopu Cesty k účinnému fundraisingu byla oficiálně zahájena kampaň 30 dní pro neziskový sektoru. V průběhu února by se lidé prostřednictvím televizních a rozhlasových spotů i propagací v tisku měli dozvídat o činnosti neziskových organizací a způsobech, jakými je lze podporovat. Hlavním mottem kampaně je tentokrát slogan Chcete podat pomocnou ruku? Projekt podle organizátorů poskytuje příležitost jednotlivým neziskovým organizacím, aby svou práci představily ve všech regionech republiky, a zlepšily tak svou komunikaci s veřejností.

Celostátním pořadatelem kampaně je Informační centrum neziskových organizací (ICN). Centrum na svých stránkách neziskovky.cz mimo jiné nabízí v současnosti největší databázi neziskových organizací v ČR, která zahrnuje všechny obory a pokrývá všechny kraje. Jako jediná celostátní databáze také nabízí možnost vyhledávat organizace podle činnosti a cílové skupiny. Právě na těchto stránkách se také veřejnost může seznámit s kalendářem akcí, které v rámci kampaně jednotlivé neziskové organizace pořádají po celé České republice.


Petra Kolínská

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Petra Kolínská

šéfredaktorka zpravodajství ECN

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz