Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > RNNO projednávala návrh zákona o 1 % ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

RNNO projednávala návrh zákona o 1 %

29. 3. 2004 - PRAHA [Fórum dárců]

18. března Rada vlády pro NNO projednávala návrh zákona o 1 %. Návrh podpořili téměř všíchni členové Rady, nesetkal se však s pozitivním přístupem ze strany Ministerstva financí. V současné chvíli probíhají další jednání, zejména s Ministerstvem financí, a návrh zákona o 1 % bude znovu předložen Radě vlády pro NNO začátkem května.

Iniciativa pro 1 %

Přijetí zákona, který by umožnil občanům poukázat 1 % z daní podporuje Iniciativa pro 1 %. Iniciativa je neformální seskupení neziskových organizací v České republice, které vzniklo v říjnu loňského roku. V současné době se k ní hlásí kolem 90 neziskových organizací.

Cílem Iniciativy je propagovat návrh zákona o 1 % a spolupodílet se na jeho prosazování. Každá organizace, která přistoupila k Iniciativě, vyjadřuje svou podporu tím, že poskytuje informace o 1 % dalším neziskovým organizacím, zástupcům zákonodárních orgánů a dalším. Iniciativa pro 1 % je otevřená pro všechny nestátní neziskové organizace, které se mohou k Iniciativě připojit od 1. října 2003 prohlášením na internetové stránce www.rozhodni.cz

Prohlášení Iniciativy pro 1 %

Pro naši práci ve prospěch občanské společnosti jsou důležité nejen velké myšlenky, ale i jejich realizace. Ta je samozřejmě závislá na trvalých finančních zdrojích. Oceňujeme pozornost státních orgánů, máme však za to, že o veřejných prostředcích mají rozhodovat také občané přímo. Proto podporujeme legislativní změny, které fyzickým osobám umožní poukázat 1 % z daně z příjmu pro veřejně prospěšné účely. Takovýto způsob přerozdělování veřejných prostředků nejenže pomáhá rovnoměrnějšímu přílivu peněz do regionů, ale také aktivizuje občany - dává jim možnost ovlivnit věci veřejné.

Přispívá také k navázání užších vztahů mezi občany a neziskovými organizacemi. Zavedení možnosti poukázat 1 % je rovněž v souladu s programovým prohlášením vlády, která deklarovala, že bude usilovat o změnu systému financování neziskového sektoru a vytvoří podmínky pro rozvoj plurality finančních zdrojů pro nevládní neziskové organizace.

Jsme přesvědčeni, že možnost poukázání 1 % je významná nejen pro větší stabilitu neziskových organizací, ale v širším rámci i pro rozvoj občanské společnosti v České republice.

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, KTERÉ SE PŘIHLÁSILY K INICIATIVĚ PRO 1 %

• Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, o.s
• Arnika Děčín
• BANNO – asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
• Česká rada dětí a mládeže, o.s.
• Český nadační fond pro vydru
• Český výbor pro UNICEF
• Člověk v tísni, společnost při České televizi, o.p.s.
• Dětské krizové centrum, o.s.
• Dětské sdružení RTC, o.s.
• Divadlo Kvelb, o.s.
• Drom, romské středisko
• Energie, o.p.s.
• Free-Mind Děčín, o.s.
• HESTIA - Národní dobrovolnické centrum, o.s.
• Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.
• JOHAN, kulturní a sociální projekty Plzeň, o.s.
• Junák - svaz skautů a skautek České republiky, o.s.
• Klub Domino, Dětská tisková agentura, o.s.
• Lužánky – centrum volného času
• Mládež Českého Červeného kříže, o.s.
• Moje 1.noviny, o.s.
• Nadace MORAVSKÉ SRDCE
• NADACE PRO RADOST
• Nadační fond Rádia Proglas
• Nadační fond Českého rozhlasu
• Naděje, o.s.
• Otevřená společnost, o.p.s
• Sdružení českých řemeslníků, o.s.
• Sdružení Filia, o.s.
• Sdružení obrany spotřebitelů ČR, o.s.
• Sdružení pro vydávání časopisu Taneční listy, o.s.
• Skautská nadace Jaroslava Foglara
• Transparency International, o.s.
• Unesla, o.s.
• Členové Zeleného kruhu:
Arnika
Ateliér pro životní prostředí
Beskydčan – sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd
Brontosaurus Praha 7
Calla – Sdružení na záchranu prostředí
Centrum pro dopravu a energetiku
Centrum SOS Praha
Děti země
Econnect
Ekologická společnost
Ekologický právní servis
Greenpeace CZ
Hnutí Brontosaurus
Hnutí Duha
Jihočeské matky
Liga ekologických alternativ
Oživení – Bohemian Greenways
Pražské matky
PRO – BIO Svaz ekologických zemědělců
Přátelé Jeseníku – SOJKA
Rosa – Jihočeská nadace pro ochranu přírody
Sdružení Krajina
SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
Společnost pro zvířata
• Členové Asociace nadací Fóra dárců:
Charles Stewart Mott Foundation
Komunitní nadace Ústí nad Labem
Nadace ADRA
Nadace BONA
Nadace Civilia
Nadace české architektury
Nadace Český fond umění
Nadace Český hudební fond
Nadace Český literární fond
Nadace Dětský mozek
Nadace Euronisa
Nadace Eurotel
Nadace Charty 77
Nadace Landek
Nadace na ochranu zvířat
Nadace Občanského fóra
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Partnerství
Nadace Patrik dětem
Nadace Preciosa
Nadace prof. Vejdovského
Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice
Nadace pro současné umění Praha
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace rozvoje zdraví
Nadace Terezy Maxové
Nadace VIA
Olivova nadace
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Vzdělávací nadace Jana Husa
Stav k 18. březnu 2004


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz