Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > 4. celostátní konference nadací a nadačních fondů - pozvánka ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

4. celostátní konference nadací a nadačních fondů - pozvánka

13. 4. 2006 - PRAHA [Fórum dárců]

Dovolujeme si Vás pozvat na 4. celostátní konferenci nadací a nadačních fondů s podtitulem "Společenský a ekonomický potenciál nadací a nadačních fondů", která se bude konat v úterý 23. května 2006 v Kaiserštejnském paláci, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1. Konferenci pořádá Fórum dárců.

Nové projekty, nové pohledy a nové role, informace pro nadační subjekty a nejen pro ně.
Zajímaví přednášející a hosté z ČR, zemí Visegradské 4 a USA.
Co čeká nadace a nadační fondy v legislativě?
Jaké trendy můžeme sledovat mezi nadacemi u nás a v okolních zemích?
Jak se mění situace ve Spojených státech a kde mohou české nadace spolupracovat?

Konference se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky a poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové.

=======================================
Program 4. celostátní konference nadací a nadačních fondů

8:30 - 9:30 Registrace účastníků
9:30 - 10:00 Zahájení konference

* Milena Černá, předsedkyně Výkonného výboru Fóra dárců
* Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR
* Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu

10:00 - 11:15 PODMÍNKY PRO FUNGOVÁNÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ

* Trendy mezi nadacemi a nadačními fondy v České republice a zahraničí
* Připravované legislativní změny ovlivňující nadační komunitu na úrovni EU
* Vytváření finančního, legislativního a daňového rámce pro efektivní fungování nadací a nadačních fondů

Jakými vývojovými trendy prochází nadační komunita v České republice a v blízkém zahraničí? Do jaké míry je potřeba změnit právní a daňové prostředí pro fungování nadačních subjektů, jakým způsobem mohou nové podmínky ovlivnit finanční zdroje, které nadace a nadační fondy získávají a jakým mohou nadace a nadační fondy hospodařit s prostředky od dárců a v nadačním jmění. Úvodní panel konference by měl reagovat na změny, které nadační komunitu ovlivňují, jako pomalé ukončení rozdělování Nadačního investičního fondu, přechod povinností z Fondu národního majetku na Ministerstvo financí, či připravované dlouhodobé reformy v rámci občanského kodexu či daňového prostředí pro nadační subjekty a dárcovství. Hledáme nějaké české specifikum nebo se přibližujeme situaci v jiných evropských zemích?

11:15 - 11:40 Přestávka

11:40 - 12:45 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE JAKO PROSTŘEDEK PŘI ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZDROJŮ A POSÍLENÍ VÝZNAMU NADAČNÍCH SUBJEKTŮ

* Komunikace se stakeholdery - její význam a možnosti využití
* Je "nezisková" komunikace odlišná? - zkušenosti ze zahraničí
* Čeho mohou nadační subjekty dosáhnout efektivní cílenou komunikací
* Diskuze

Jak postavit komunikační nadační kampaň vůči dárcům - dárcovství jako povinnost nebo prestiž? Komunikace nadací a nadačních fondů musí být kreativní, efektivní ale hlavně profesionální. Díky dobré komunikaci nadačních subjektů roste jejich důvěra mezi veřejností, tedy potencionálními dárci. Jaké jsou komunikační směry, nové trendy, příklady a možná rizika? Jak dobře prezentovat nadační témata v médiích? Které nadační subjekty jsou v médiích nejznámější a proč?

Ve Spojených státech existují příklady zajímavých nadačních projektů, zaměřené na problematické oblasti a jejich úspěch stojí na dobré komunikaci zejména s jejich dárci. Lze využít osvědčené přístupy a zajímavé pojetí komunikace ze zahraničí?

Vedle mediální komunikace je třeba, aby nadační subjekty komunikovaly přímo i s dalšími partnery a subjekty. Jaké mají zkušenosti nadace, které u nás patří mezi ty nejznámější a jaké faktory úspěchu považují za důležité?
12:45 - 13:30 Přestávka na oběd

13:30 - 15:00 PARALELNÍ WORKSHOPY

I. WORKSHOP - INOVATIVNÍ MOŽNOSTI FUNDRAISINGU
Nadační fundraising má svá specifika. Je třeba veřejnosti a dárcům vysvětlit roli nadací a nadačních fondů. Jaké jsou možnosti navyšování nadačního jmění či budování dlouhodobých fondů? S čím uspěly nadace v ČR a na Slovensku a co se nedaří. Jaké zásadní kroky musí nadace učinit, než se podaří získat dlouhodobý zájem dárců. Zkušenosti se získáváním zdrojů představí české a slovenské nadace.

II. WORKSHOP - JAK VYUŽÍT NÁSTROJE MARKETINGU A KOMUNIKACE PRO FUNDRAISING
Posílení důvěryhodnosti neziskových organizací v ČR předpokládá dobré zvládnutí principů marketingové komunikace při získávání finančních prostředků ať už od korporátních nebo individuálních dárců. V rámci workshopu bude nabídnut praktický minitrénink stanovování cílů a nástrojů v "neziskové" komunikaci, základní pravidla přípravy komunikační strategie a možnosti financování komunikačních kampaní v neziskovém sektoru.
III. WORKSHOP - PRINCIPY BEZPEČNÉHO INVESTOVÁNÍ - ROVNOVÁHA MEZI RIZIKY A PŘÍNOSY

Jaké jsou alternativní investiční možnosti a nové investiční instrumenty? Úroková míra nedosahuje v současné době ani 2%. Jak si mají nadace v České republice zajistit dostačující výnosy z nadačního jmění? Je v tomto směru dobrou volbou cesta rizikovějšího investování např. do nemovitostí či cizí měny? Jaká jsou možná rizika? Výnos versus bezpečnost. Novinkou pro české nadace je "Kodex bezpečného investování" jako souhrn základních principů pro odpovědné investování.

15:00 - 15:30 Přestávka

15:30 - 16:30 PROAKTIVNÍ ÚLOHA NADAČNÍCH SUBJEKTŮ PŘI HLEDÁNÍ NOVÝCH TÉMAT VE SPOLEČNOSTI
# Nadace a nadační fondy jako klíčoví hráči na regionální úrovni
# Nové inovativní projekty podporované nadačními subjekty u nás a v zahraničí

Nové projekty, nové pohledy a nové role. To vše hledají nadace v České republice i v sousedních zemích Visegradské 4. Nadace se mohou jako klíčoví hráči zapojit do projektů a rozvoje na regionální úrovni, propojovat firemní partnery a neziskové organizace a iniciativy, spolupracovat se státní správou a místní samosprávou. Existují však i nová témata, která mohou nadace přinést a podpořit v České republice. Mezi takové patří například téma sociální ekonomie, nová koncepce rozvoje neziskového sektoru a sociálních témat.

16:30 - 17:00 Závěrečný přípitekDISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz